Θεσσαλονίκη: 2310525720

info@karagiannislawfirm.gr  

2310525720 |
info@karagiannislawfirm.gr

Δικηγορικά - Εμπορικό Δίκαιο

Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου (υπόδειγμα δικογράφου)
Αγωγή αποζημίωσης χρήσης μισθίου μετά την καταγγελία της μίσθωσης (υπόδειγμα δικογράφου)
Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής αποζημίωσης χρήσης (υπόδειγμα δικογράφου)
Αγωγή ακύρωσης αποφάσεων γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας (υπόδειγμα δικογράφου)
Υπόδειγμα καταστατικού ανώνυμης εταιρίας
Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης σωματείου (υπόδειγμα δικογράφου)
Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγές και σχετική δικαστική απόφαση (υποδείγματα δικογράφων).
Εμπορική μίσθωση. Ιδιωτικό συμφωνητικό (μισθωτήριο) κατάρτισης σύμβασης εμπορικής μίσθωσης (υπόδειγμα).
Εμπορική μίσθωση - Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου για εμπορική χρήση (υπόδειγμα μισθωτηρίου)
Τροποποίηση καταστατικού ετερόρρυθμης εταιρίας - Αποχώρηση ετερόρρυθμου εταίρου. Είσοδος νέου εταίρου. Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη (υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού)
Εμπορική μίσθωση - Διαταγή Πληρωμής για μισθώματα - Αίτηση, Απόφαση και Επιταγή προς εκτέλεση (υποδείγματα)
Ακάλυπτη επιταγή - Διαταγή πληρωμής από ακάλυπτες επιταγές - Αίτηση και Απόφαση (υποδείγματα)
Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας (Ο.Ε.) εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (υπόδειγμα)

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη:

Πολυτεχνείου 21, 54626

Τηλ: 2310525720

Fax: 2315514897

Email: thess@karagiannislawfirm.gr

Όροι Χρήσης

Κοινωνική Δικτύωση

Ακολουθήστε μας στα αγαπημένα σας social media για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας άρθρα αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας.

Δικηγορικά - Εμπορικό Δίκαιο

Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου (υπόδειγμα δικογράφου)
Αγωγή αποζημίωσης χρήσης μισθίου μετά την καταγγελία της μίσθωσης (υπόδειγμα δικογράφου)
Αγωγή απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής αποζημίωσης χρήσης (υπόδειγμα δικογράφου)
Αγωγή ακύρωσης αποφάσεων γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας (υπόδειγμα δικογράφου)
Υπόδειγμα καταστατικού ανώνυμης εταιρίας
Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης σωματείου (υπόδειγμα δικογράφου)
Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγές και σχετική δικαστική απόφαση (υποδείγματα δικογράφων).
Εμπορική μίσθωση. Ιδιωτικό συμφωνητικό (μισθωτήριο) κατάρτισης σύμβασης εμπορικής μίσθωσης (υπόδειγμα).
Εμπορική μίσθωση - Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου για εμπορική χρήση (υπόδειγμα μισθωτηρίου)
Τροποποίηση καταστατικού ετερόρρυθμης εταιρίας - Αποχώρηση ετερόρρυθμου εταίρου. Είσοδος νέου εταίρου. Μετατροπή της ετερόρρυθμης εταιρίας σε ομόρρυθμη (υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού)
Εμπορική μίσθωση - Διαταγή Πληρωμής για μισθώματα - Αίτηση, Απόφαση και Επιταγή προς εκτέλεση (υποδείγματα)
Ακάλυπτη επιταγή - Διαταγή πληρωμής από ακάλυπτες επιταγές - Αίτηση και Απόφαση (υποδείγματα)
Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρίας (Ο.Ε.) εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (υπόδειγμα)