Θεσσαλονίκη: 2310525720

info@karagiannislawfirm.gr  

2310525720 |
info@karagiannislawfirm.gr

Νομικά - Εμπορικό Δίκαιο

Ο διακριτικός τίτλος
Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας - Σύνταξη και περιεχόμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας
Προστασία της εμπορικής επωνυμίας
Διαταγή πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό μετά από καταγγελία
Κτήση του δικαιώματος στην εμπορική επωνυμία και οικονομική εκμετάλλευση της εμπορικής επωνυμίας
Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.)
Εμπορική επωνυμία, έννοια και τρόποι σχηματισμού
Για να προστατευτεί ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα, διαφορετικά μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με δικαστική απόφαση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ
Αίτηση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Η αξίωση προς αποζημίωση από αδικοπραξία συρρέει με την αξίωση από την επιταγή
Διάθεση και πώληση στην ελληνική αγορά απομιμητικών αντιγράφων των γνήσιων γυαλιών ηλίου της ενάγουσας με το κοινοτικό και ημεδαπό της σήμα παραποιημένο
Αποκλεισμός ευθύνης του ασφαλιστή για κάλυψη ζημιών από την κυκλοφορία αυτοκινήτου που οδηγείται από οδηγό στερούμενο της υπό του νόμου προβλεπομένης αδείας ικανότητας οδήγησης
Καταγγελία σύμβασης πρακτόρευσης - Ασφαλιστικός πράκτορας
Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων
Συναλλαγματική - Λευκή αποδοχή συναλλαγματικής
Επικουρικό Κεφάλαιο. Έκταση ευθύνης και υποκατάστασης στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ασφαλιστή. Παραγραφή αξιώσεων του ασφαλισμένου οδηγού κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου
Ζημία ΑΕ από αδικοπραξία μελών του ΔΣ - έμμεση ζημία των μετόχων - ευθύνη των υπαιτίων και των συνεργών τους - συντηρητική κατάσχεση περιουσίας των, προς εξασφάλιση των προς αποζημίωση απαιτήσεων των μετόχων
Ανώνυμη εταιρεία. Εκλογή του Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ. Απαιτείται πλειοψηφία θετικών ψήφων. Πότε παραμένουν τα προηγούμενα μέλη και πότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση
Λύση της ανώνυμης εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον
Επαγγελματική μίσθωση. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται εκ του νόμου απεριόριστα στην έννομη σχέση της μίσθωσης
Έκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού - Συμφωνία μεταξύ του πιστούχου και της πιστοδότριας Τράπεζας ότι το ύψος της οφειλής του πρώτου θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τελευταίας

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη:

Πολυτεχνείου 21, 54626

Τηλ: 2310525720

Fax: 2315514897

Email: thess@karagiannislawfirm.gr

Όροι Χρήσης

Κοινωνική Δικτύωση

Ακολουθήστε μας στα αγαπημένα σας social media για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας άρθρα αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας.

Νομικά - Εμπορικό Δίκαιο

Ο διακριτικός τίτλος
Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας - Σύνταξη και περιεχόμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας
Προστασία της εμπορικής επωνυμίας
Διαταγή πληρωμής από αλληλόχρεο λογαριασμό μετά από καταγγελία
Κτήση του δικαιώματος στην εμπορική επωνυμία και οικονομική εκμετάλλευση της εμπορικής επωνυμίας
Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.)
Εμπορική επωνυμία, έννοια και τρόποι σχηματισμού
Για να προστατευτεί ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι νέο και να έχει ατομικό χαρακτήρα, διαφορετικά μπορεί να κηρυχθεί άκυρο με δικαστική απόφαση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ
Αίτηση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Η αξίωση προς αποζημίωση από αδικοπραξία συρρέει με την αξίωση από την επιταγή
Διάθεση και πώληση στην ελληνική αγορά απομιμητικών αντιγράφων των γνήσιων γυαλιών ηλίου της ενάγουσας με το κοινοτικό και ημεδαπό της σήμα παραποιημένο
Αποκλεισμός ευθύνης του ασφαλιστή για κάλυψη ζημιών από την κυκλοφορία αυτοκινήτου που οδηγείται από οδηγό στερούμενο της υπό του νόμου προβλεπομένης αδείας ικανότητας οδήγησης
Καταγγελία σύμβασης πρακτόρευσης - Ασφαλιστικός πράκτορας
Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων
Συναλλαγματική - Λευκή αποδοχή συναλλαγματικής
Επικουρικό Κεφάλαιο. Έκταση ευθύνης και υποκατάστασης στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ασφαλιστή. Παραγραφή αξιώσεων του ασφαλισμένου οδηγού κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου
Ζημία ΑΕ από αδικοπραξία μελών του ΔΣ - έμμεση ζημία των μετόχων - ευθύνη των υπαιτίων και των συνεργών τους - συντηρητική κατάσχεση περιουσίας των, προς εξασφάλιση των προς αποζημίωση απαιτήσεων των μετόχων
Ανώνυμη εταιρεία. Εκλογή του Δ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ. Απαιτείται πλειοψηφία θετικών ψήφων. Πότε παραμένουν τα προηγούμενα μέλη και πότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση
Λύση της ανώνυμης εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον
Επαγγελματική μίσθωση. Σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται εκ του νόμου απεριόριστα στην έννομη σχέση της μίσθωσης
Έκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού - Συμφωνία μεταξύ του πιστούχου και της πιστοδότριας Τράπεζας ότι το ύψος της οφειλής του πρώτου θα αποδεικνύεται από απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τελευταίας