Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας 2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 2750/2014.

Κατηγορία Νέα
Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014 11:34

Αναγνώριση ανυπαρξίας σχέσης πατρότητας

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 1082/2014.

Κατηγορία Νέα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 1092/2013.

Κατηγορία Νέα
Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 10:59

Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 2541/2013.

Κατηγορία Νέα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός απόφασης 1285/2013.

Κατηγορία Νέα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, αριθμός απόφασης 1038/2013.

Κατηγορία Νέα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 7140/2013.

Κατηγορία Νέα

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 21711/2013.

Κατηγορία Νέα

Διατάξεις: άρθρα 686 επ., 933, 954, 959-960, 966 παρ. 2 και 3, 1003 παρ. 4 ΚΠολΔ

Περίληψη: Εάν και ο τρίτος πλειστηριασμός απέβη άκαρπος ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση,

Κατηγορία Νέα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723