Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας 2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr
Κεφάλαιο Ε. Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους.
Κεφάλαιο Δ. Διαμονή για εργασία και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Μέρος Πρώτο. Διέλευση προσώπων από τα σύνορα και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια.
Ένδικη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ Βλ. παρακάτω το συνημμένο αρχείο.
ΣυμβΕφΠατρ 47/2014: Απόρριψη αίτησης για επανάληψη διαδικασίας - Νέα γεγονότα ή αποδείξεις - Έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

2315514897

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

2315514897