Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ακύρωση διαθήκης - Αγωγή ακύρωσης δημόσιας διαθήκης (υπόδειγμα)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ...

ΑΓΩΓΗ Του ιδρύματος ... που εδρεύει ... και εκπροσωπείται νόμιμα. ΚΑΤΑ 1. ... , κατοίκου ... , 2. ... , κατοίκου ... και 3. ... , κατοίκου ... . ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ Τον Υπουργό των Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη Σερβίας 2).

Την ... απεβίωσε η ... κάτοικος όσο ζούσε ... , η οποία κατέλειπε την υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της, που συντάχθηκε από τη συμβολαιογράφο ... και δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο ... με το υπ’ αριθμ. ... πρακτικό συνεδρίασης. Με την ως άνω διαθήκη της η θανούσα εγκατέστησε μεταξύ άλλων το ίδρυμα μας κληρονόμο της κι όρισε να λάβουμε από την κληρονομιαία περιουσία της το ποσό των ... . Στην ίδια δημόσια διαθήκη της η κληρονομουμένη είχε προβεί στην ακόλουθη έγγραφη δήλωση βουλήσεως: «Η περιουσία μου αποτελείται από χρήματα, τα οποία συγγενείς μου, αλλά και μη συγγενείς προσπάθησαν εξαπατώντας με να μου τα πάρουν. Επειδή όσο περνά ο χρόνος, γίνομαι και πιο αδύνατη και είναι εύκολο και στο μέλλον αυτοί οι άνθρωποι να επιχειρήσουν και πάλι να σφετερισθούν την περιουσία μου, με απειλή ή απάτη ή και με βία ακόμη, σας δηλώνω ότι αυτή η διαθήκη, κυρίως για τα Ιδρύματα και τον Ναό του Αγ. Κωνσταντίνου επιθυμώ να ισχύσει έναντι οποιασδήποτε άλλης. Αν βρεθεί μεταγενέστερη διαθήκη μου και δεν αναφέρονται οι παραπάνω κληρονόμοι μου, αυτό θα σημαίνει ότι θα έχω εξαναγκασθεί να την υπογράψω. Αν σ’ αυτή την μελλοντική μου διαθήκη έχω αλλάξει μόνο τα φυσικά πρόσωπα που ορίζω εδώ, τότε ίσως να είναι άμεμπτη». Και συνεχίζει η κληρονομουμένη στην ως άνω δημόσια διαθήκη της τη διατύπωση της δήλωσης βούλησής της: «Οι παραπάνω κληρονόμοι όπως ανέφερα και πιο πάνω θα είναι οπωσδήποτε κληρονόμοι μου, όποια διαθήκη κι αν επακολουθήσει και λάβουν τα παραπάνω ποσά». Ακολούθως, η θανούσα κατέλειπε την υπ’ αριθμ. ... νεώτερη δημόσια διαθήκη της που συντάχθηκε από την συμβολαιογράφο ... και δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο ... την ... με το υπ’ αριθμ. ... πρακτικό του. Με την νεώτερη αυτή διαθήκη της η θανούσα εγκατέστησε κληρονόμους της τα εναγόμενα φυσικά πρόσωπα, τα οποία σημειωτέον είναι εντελώς διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που είχε τιμήσει με την υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της ενώ από τα Ιδρύματα που αναφέρονταν στην πρώτη της διαθήκη παρέλειψε το ... και το ... κι εγκατέστησε κληρονόμους της τα ιδρύματα ... καθώς και το ίδρυμά μας. Ωστόσο η θανούσα με την νεώτερη διαθήκη της εγκατέστησε το ίδρυμά μας κληρονόμο της στο μικρότερο ποσό των ... .

Επειδή η αληθινή βούληση της θανούσας ήταν 1) να ισχύσει η πρώτη υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της έναντι οποιασδήποτε άλλης νεώτερης, 2) να τιμήσει οπωσδήποτε, μεταξύ άλλων, το ίδρυμά μας και 3) να κληρονομήσει το ίδρυμά μας το ποσό των ... κι όχι βέβαια το μικρότερο ποσό των ... που αναφέρεται στην δεύτερη υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της. Επειδή στην υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της η κληρονομουμένη ορίζει ότι νεώτερη διαθήκη της θα ήταν ίσως άμεμπτη μόνο σ’ εκείνη την περίπτωση που θα άλλαζε μόνο τα φυσικά πρόσωπα που όριζε στην πρώτη αυτή διαθήκη της. Επειδή στην υπ’ αριθμ. ... νεώτερη διαθήκη της η θανούσα έχει αλλάξει όχι μόνο τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εγκατέστησε κληρονόμους της, αλλά και τα ιδρύματα που είχε συμπεριλάβει στην αρχική της διαθήκη, καθώς και τα χρηματικά ποσά που ορίζει να λάβει καθένας κληρονόμος της. Επειδή η θανούσα προέβη με την νεώτερη υπ’ αριθμ. ……../1999 δημόσια διαθήκη της σε όλες τις προαναφερόμενες αλλαγές ακριβώς διότι επιθυμούσε να δηλώσει κατ’ αυτό τον τρόπο ότι η νεώτερη αυτή διαθήκη της αποτελούσε προϊόν απειλής της και βίας από τα φυσικά πρόσωπα – κληρονόμους της, ότι εξαναγκάσθηκε να την υπογράψει κι ως εκ τούτου η κληρονομουμένη δεν ήθελε να ισχύσει αυτή ως άμεμπτη. Επειδή ρητά και με σαφήνεια η θανούσα εξέφρασε εγγράφως την πραγματική βούλησή της να ισχύσει η υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της «έναντι οποιασδήποτε άλλης», καθώς επίσης να είναι το ίδρυμά μας «οπωσδήποτε κληρονόμους μου (της), όποια διαθήκη κι αν επακολουθήσει και θα λάβει τα παραπάνω ποσά», ήτοι το ποσό των ... . Επειδή η θανούσα δεν θα προέβαινε στη σύνταξη της υπ’ αριθμ. ... δημόσιας διαθήκης της αν δεν είχαν ασκήσει οι εναγόμενοι σε βάρος της πίεση χρησιμοποιώντας απάτη, βία και απειλή κατ’ αντίθεση με τα χρηστά ήθη κι ως εκ τούτου πρέπει αυτή να κηρυχθεί άκυρη σύμφωνα με το άρθρο ΑΚ 1782. Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να ζητήσουμε την ακύρωση της υπ’ αριθμ. ... δημόσιας διαθήκης που συντάχθηκε από την συμβολαιογράφο ... και να αναγνωρισθεί το κληρονομικό μας δικαίωμα επί της περιουσίας της θανούσας στο ποσό των ... , όπως πηγάζει από την υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της θανούσας ... , η οποία συντάχθηκε από τη συμβολαιογράφο ... και δημοσιεύθηκε νόμιμα από το Μονομελές Πρωτοδικείο ... με το υπ’ αριθμ. ... πρακτικό συνεδρίασης. Επειδή η αγωγή μας είναι παραδεκτή και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ: Να γίνει δεκτή η αγωγή μας. Να κηρυχθεί άκυρη η υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της ... που απεβίωσε την ... , η οποία συντάχθηκε από την συμβολαιογράφο ... και δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο ... την ... με το υπ’ αριθμ. ... πρακτικό του. Να αναγνωρισθεί το ίδρυμά μας ως εκ διαθήκης κληρονόμος της ... για το ποσό των ... σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ... δημόσια διαθήκη της, που συντάχθηκε από τη συμβολαιογράφο ... και δημοσιεύτηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο ... με το υπ’ αριθμ. ... πρακτικό συνεδρίασης. Να καταδικασθούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μας δαπάνη.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.