Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης σωματείου που αποβάλει μέλος του - Αγωγή ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης σωματείου (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ... (Τακτική Διαδικασία)

Προσφυγή - Αγωγή

Του ... , κατοίκου ... ΚΑΤΑ Του Σωματείου με την επωνυμία «...», που εδρεύει ... και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την από ... απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του εναγόμενου Σωματείου, του οποίου είμαι τακτικό μέλος, επήλθε αποβολή μου από το άνω Σωματείο με την αιτιολογία ότι εκφράσθηκα απαξιωτικά για την Διοίκηση του Σωματείου αποκαλώντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου «άχρηστους». Πλην όμως η κρίση μου ως προς την επάρκεια της Διοίκησης του Σωματείου αφορούσε συγκεκριμένο ζήτημα και ειδικότερα την επιδειχθείσα αδράνεια ως προς την εκμετάλλευση του ακινήτου ... , ώστε έγινε στα πλαίσια άσκησης νόμιμου δικαιώματος κριτικής και δεν στόχευε στην μείωση της προσωπικότητας των μελών της Διοίκησης.

Επειδή η περί αποβολής μου ως άνω απόφαση λήφθηκε χωρίς να έχω κληθεί σε απολογία, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος και σε αντίθεση προς τους όρους του Καταστατικού. Επειδή εξάλλου εμφιλοχώρησε ελάττωμα κατά την διαδικασία λήψεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως λόγω μη εγγραφής του θέματος της αποβολής μου στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως. Επειδή κατά τούτα η προσβαλλόμενη απόφαση είναι άκυρη ως ελαττωματική, αφού αντίκειται στο καταστατικό και στο νόμο. Επειδή, έχω πρόδηλο νόμιμο συμφέρον για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης. Επειδή η παρούσα προσφυγή – αγωγή μου παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως καθ’ ύλην αρμοδίου κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, ασκείται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ: Να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή – αγωγή μου. Να κηρυχθεί άκυρη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, η οποία λήφθηκε στις ... . Να καταδικασθεί το εναγόμενο Σωματείο στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.