Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιτροπεία ανηλίκου - Αίτηση αμοιβής επιτρόπου - Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσία (υπόδειγμα)

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου .....

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ

..... κατοίκου Αθηνών, οδός ..... αριθ. ..... ΚΑΤΑ Του ..... ειδικού επιτρόπου του ανήλικου τέκνου ....

Με την υπ’ αριθ. ..... απόφαση του Δικαστηρίου τούτου διορίσθηκα επίτροπος του ανηλίκου τέκνου .... Αμέσως μετά το διορισμό μου άρχισα την εκτέλεση των καθηκόντων μου και έως σήμερα ενέργησα τις παρακάτω πράξεις στα πλαίσια του λειτουργήματος του επιτρόπου και προς το συμφέρον του ανηλίκου: α) ..... β) ...... γ) ....... δ) ....... και δαπάνησα αντίστοιχα τα ακόλουθα ποσά: α) ..... β) ...... γ) ....... δ) ...... ήτοι συνολικά ....... ευρώ.

Επειδή, για την διεκπεραίωση των ανωτέρω ενεργειών και πράξεων απαιτήθηκε όπως είναι ευνόητο η καταβολή εκ μέρους μου σημαντικής προσπάθειας και η ανάλωση χρόνου, ώστε υπό τις περιστάσεις αυτές και δεδομένου ότι η περιουσία του ανήλικου είναι σημαντική, δικαιούμαι να λάβω από την περιουσία του, τα άνω ποσά τα οποία δαπάνησα εξαιτίας της απασχόλησής μου ως επίτροπου, καθώς και την αμοιβή εκ ευρώ ....... που αντιστοιχεί στις άνω υπηρεσίες μου προς τον ανήλικο. Επειδή η προκείμενη αίτησή μου είναι νόμιμη και βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή (άρθρ. 1655 ΑΚ, 739 επ. 792 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και όσους άλλους θα προσθέσω κατά την εκδίκαση της παρούσας μου. ΖΗΤΩ Να γίνει δεκτή. Να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλει σε μένα το ποσό των ευρώ ..... Και να επιδικασθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος της περιουσίας του ανήλικου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.