Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο - Αίτηση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου (υπόδειγμα)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ Εκδόσεως Συναινετικού Διαζυγίου

1. Του ... , κατοίκου Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κατόχου του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και 2. Της ... , κατοίκου Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ... , κατόχου του υπ’ αριθ. ... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Την ... του έτους ... στο Δημαρχιακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης συνήψαμε πολιτικό γάμο, ο οποίος κατόπιν ιερολογήθηκε -με τους Κανόνες της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας- το ... του έτους ... στον Ιερό Ναό ... Θεσσαλονίκης (θρησκευτικός γάμος), συνταχθείσης προς τούτο της με αριθμό ... Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου του κ. Ληξιάρχου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε ένα τέκνο, τον ... , που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την ... , ηλικίας σήμερα ... ετών.

Επειδή κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης μας συνέβησαν διάφορα περιστατικά και γεγονότα, από τα οποία κλονίσθηκε τόσο ισχυρά ο γάμος μας, ώστε να επιθυμούμε την λύση του σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Επειδή διαπιστώσαμε ότι είναι αδύνατη η έγγαμη συμβίωσή μας αποφασίσαμε τη λύση του υφισταμένου γάμου μας -πολιτικού και θρησκευτικού- με κοινή συναίνεση, σύμφωνα με το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Επειδή ο γάμος μας έχει διαρκέσει χρονικά περισσότερο από έξι (6) μήνες. Επειδή δηλώνουμε με την παρούσα κοινή μας αίτηση -όπως και με το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό για τη συναινετική λύση του γάμου- τη συμφωνία μας για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Επειδή θα δηλώσουμε και Ενώπιόν Σας τη βούλησή μας για τη λύση του γάμου μας με κοινή συναίνεση. Επειδή σε ό, τι αφορά το ανήλικο τέκνο μας, καταρτίσαμε το από ... ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο ρυθμίσαμε τα σχετικά με τη γονική μέριμνα, την επιμέλειά του, τη διατροφή του και την επικοινωνία μας με αυτό, και την οποία συνυποβάλλουμε στο Δικαστήριό Σας προς επικύρωση. Επειδή η αίτηση μας είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και για όσα θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσης. ΖΗΤΟΥΜΕ: Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να λυθεί ο γάμος μας που τελέσθηκε κατά τον πολιτικό τύπο την ... του έτους ... στο Δημαρχιακό Κατάστημα και ο οποίος κατόπιν ιερολογήθηκε -με τους Κανόνες της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας- το ... του έτους ... στον Ιερό Ναό ... Θεσσαλονίκης (θρησκευτικός γάμος). Να διαταχθούν τα εν γένει νόμιμα.

Θεσσαλονίκη, ...

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα (Τηλ. 2310525720, Κιν. 6974128138)

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.