Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Υπόδειγμα αίτησης στο Ειρηνοδικείο σύμφωνα με το νέο νόμο 4161/2013. Εξαίρεση πρώτης κατοικίας και λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων. Άρση παρακράτησης μισθού (υπόδειγμα δικογράφου).

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

1. Του ... , κατοίκου ... .

2. Της ... , κατοίκου ... .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

1. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση Αιόλου 86, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Την τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση βάσει της υπ’ αριθ. 46/27.7.2012 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27.7.2012, θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 2208/27.7.2012) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον διορισθέντα βάσει της ίδιας απόφασης ειδικό εκκαθαριστή Νικόλαο Μαράντο του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 514230), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 25.

3. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση Όθωνος 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

4. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση Αμερικής 4, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

5. Την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» (DINERS CLUB OF GREECE FINANCE COMPANY S.A.), που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 52-54, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

6. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση Σταδίου 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

7. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, διεύθυνση Ακαδημίας 40, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Α1. Ενεργητική νομιμοποίηση.

Οι αιτούντες είμαστε ανδρόγυνο. Ο πρώτος των αιτούντων είμαι ... ετών ιδιωτικός υπάλληλος και η δεύτερη αιτούσα είμαι ... ετών δημόσια υπάλληλος. Είμαστε παντρεμένοι από το έτος ... και γονείς δύπ ενήλικων υιών, του ... και του ... , ... ετών. Ο μεν ... εργάζεται ως ... σε εταιρία ... έναντι μηνιαίας αμοιβής 300 € και διαμένει μαζί με την σύντροφό του, ενώ ο δε ... εργάζεται ως ... στην ... έναντι μηνιαίου μισθού 800 € - 900 € και διαμένει μόνιμα στην Αθήνα. Επειδή αμφότεροι είμαστε φυσικά πρόσωπα, δεν έχουμε πτωχευτική ικανότητα, δεν έχουμε εμπορική ιδιότητα και επειδή έχουμε περιέλθει, χωρίς δόλο, σε νόμιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών μας, αιτούμαστε με την παρούσα την υπαγωγή μας στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μας προς τους πιστωτές μας.

Α2. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων των αιτούντων.

Ως προς τον πρώτο των αιτούντων, ... : Ο πρώτος των αιτούντων δεν έχω κανένα απολύτως εμπράγματο δικαίωμα επί οποιουδήποτε ακινήτου και διαμένω στην κατοικία της συζύγου μου. Έχω την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπου PUNTO, κυλινδρισμού 1.242 cc, έτους κατασκευής 2003 και με αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας ... . Η εμπορική αξία του εν λόγω οχήματος εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 1.000 €. Ο πρώτος των αιτούντων είμαι ... ετών κι εργάζομαι επί σειρά ετών ως ... και ειδικότερα ως ... . Από το έτος ... εργάζομαι ως μάγειρας στην ιδιωτική κλινική «...» που πλέον ανήκει στον όμιλο της ... . Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχεται, τυπικά, στο χρηματικό ποσό των 1.200 € «καθαρά», αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων της εργοδότριας εταιρίας λαμβάνω μηνιαίως, έναντι μισθού, μόλις το χρηματικό ποσό των 300 €. Τα οικονομικά προβλήματα της εργοδότριας εταιρίας έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο έτη και είναι άγνωστο για πόσο ακόμη θα συνεχιστούν. Παρόλα αυτά εγώ συνεχίζω να παραμένω σε αυτή την εργασία φοβούμενος αφενός μη καταστώ άνεργος και αφετέρου μην τυχόν απολέσω τα δεδουλευμένα μου και την αποζημίωση που δικαιούμαι σε περίπτωση απόλυσης. Σημειωτέον δε ότι προ διετίας, πριν η οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα πλήξει και την εργοδότρια εταιρία, ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των 1.700 € «καθαρά», μη συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

Ως προς τη δεύτερη των αιτούντων, ... : Η δεύτερη των αιτούντων έχω : 1. Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου (αριθ. διαμερίσματος 5), καθαρού εμβαδού 73,35 τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 44,648%ο και με ΚΑΕΚ ... . Το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται επί της οδού ... οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα ... του Δήμου ... Θεσσαλονίκης και φέρει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής (αριθ. θέσης στάθμευσης 6). Η αντικειμενική αξία του εν λόγω διαμερίσματος, βάσει του ΕΤΑΚ του έτους 2008, ανέρχεται σε 72.203,91 €. Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειάς μου. 2. Την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 17,427%ο του δικαιώματος καθ’ ύψους ή κατά πλάτους επέκτασης της οικοδομής επί της οποίας βρίσκεται το ως άνω περιγραφόμενο διαμέρισμα. Η αντικειμενική αξία του εν λόγω εμπράγματου δικαιώματος, βάσει του ΕΤΑΚ του έτους 2008, ανέρχεται σε 9.465,51 €. 3. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , Ο.Τ.13, πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 25% ενός οικοπέδου εμβαδού 1.007 τ.μ. με κτίσμα εντός του, εμβαδού κυρίων χώρων 100 τ.μ. και βοηθητικών χώρων 50 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του εν λόγω εμπράγματου δικαιώματος, βάσει του ΕΤΑΚ του έτους 2008, ανέρχεται σε 5.948,90 €. 4. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 25% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 4.613 τ.μ.. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 35 €. 5. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 17,57% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 16.275 τ.μ.. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 86 €. 6. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 25% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 1.000 τ.μ.. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 7,50 €. 7. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 17,57% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 10.075 τ.μ.. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 53 €. 8. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 25% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 8.250 τ.μ.. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 62 €. 9. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 25% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 5.536 τ.μ.. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 42 €. 10. Δήμος ... , Δημοτική Κοινότητα ... , πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 25% ενός αγροτεμαχίου εμβαδού 27.721 τ.μ.. Εκτιμώμενη εμπορική αξία: 208 €. Πέραν του ως άνω εμπράγματων δικαιωμάτων δεν έχω στην κυριότητά μου κανένα απολύτως άλλο ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο άξιο αναφοράς. Τα δύο πρώτα εκ των ανωτέρω εμπράγματων δικαιωμάτων αποκτήθηκαν με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... , ενώ τα υπόλοιπα με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας των συμβολαιογράφων ... και ... . Η δεύτερη των αιτούντων είμαι ... ετών κι εργάζομαι από το έτος ... ως δημόσια υπάλληλος και ειδικότερα ως ... (Τ.Ε.) στο ... . Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχεται, ύστερα από κρατήσεις, στο χρηματικό ποσό των 750 € «καθαρά». Από τις κρατήσεις που γίνονται στο μισθό μου το ποσό των 323,19 € παρακρατείται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή δύο δανείων που έχω λάβει από αυτό (184,73 € είναι η μηνιαία δόση του ενός και 138,46 € του άλλου). Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και την περικοπή επιδομάτων και υπερωριών, ο μηνιαίος μισθός μου ήταν αυξημένος κατά περίπου 500 € μηνιαίως σε σύγκριση με σήμερα.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, το μηνιαίο οικογενειακό μας εισόδημα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.050 € μηνιαίως (300 € η συμβολή του πρώτου εξ ημών και 750 € η συμβολή της δεύτερης εξ ημών), ενώ το μηνιαίο κόστος διαβίωσής μας ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 1.156,50 €. Βέβαια, σε περίπτωση άρσης της παρακράτησης του ποσού των 323,19 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μηνιαίο εισόδημα της δεύτερης εξ ημών διαμορφώνεται στα 1.073,19 €. Ειδικότερα, τα μηνιαία οικογενειακά μας έξοδα, ύψους 1.156,50 €, κατανέμονται ως εξής: 400 € για διατροφή, προσωπικά έξοδα και έξοδα ατομικής και οικιακής υγιεινής (σούπερ μάρκετ, κομμωτήριο, καλλυντικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά κ.α.). 100 € για το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. 27 € για το ΕΕΤΗΔΕ (325 € ετησίως). 34 € για το λογαριασμό ύδρευσης - αποχέτευσης. 25 € για λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet). 35 € για λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. 150 € για κοινόχρηστα και θέρμανση. 40 € για ένδυση και υπόδηση. 40 € για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 40 € για επισκευές, συντήρηση της οικίας και λοιπές έκτακτες δαπάνες. 20 € για έξοδα μεταφοράς με την αστική συγκοινωνία. 150 € για καύσιμα (βενζίνη) για το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. 10 € για τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (120 € ετησίως). 32,50 € για ιδιωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου (195 € ανά 6μηνο). 17 € για επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου (204 € ετήσιο service). 36 € για αποπληρωμή του ετήσιου φόρου εισοδήματος (430 € ετησίως).

Α3. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους.

Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μας με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές μας, βάσει των στοιχείων που μας χορήγησαν οι πιστωτές, έχει ως ακολούθως:

Ως προς τον πρώτο των αιτούντων, ... :

1. Στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../01.07.2011 σύμβασης δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών καταναλωτικής πίστης και πιστωτικών καρτών με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.234,35 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 36.302,67 €, τόκους 3.891,49 € και έξοδα 40,19 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 7,319%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 16,09 €. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές προς την ίδια τράπεζα, οι οποίες προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι εγγυητής. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 01.08.2013.

2. Στην τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ... , πρώην αριθμός λογαριασμού ...), το οποίο χορηγήθηκε αρχικά με την από 15.02.2008 δανειακή σύμβαση και κατόπιν ρυθμίστηκε με την από 04.11.2011 πρόσθετη πράξη, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 23.520,18 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 19.412,84 €, τόκους 4.107,34 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 13,60% (συμβατικό 11,10% + τόκο ποινής 2,50%) πλέον εισφοράς του ν.128/1975 0,60%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 26,25 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 07.08.2013.

3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../28.01.2010 σύμβασης καταναλωτικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.972,36 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 27.620,01 €, τόκους 891,45 € και έξοδα 460,90 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι σταθερό 6% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 6,92 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

4. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../23.04.2012 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.656,41 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 4.629,39 €, τόκους 27,02 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 14,20%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 9,71 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

5. Στη «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ», δυνάμει της υπ’ αριθ. λογαριασμού ... σύμβασης πιστωτικής κάρτας, την οποία κατέχω από τον Αύγουστο του 2008, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 961,67 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 846,23 €, τόκους 115,44 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 21,43%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 2,85 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 02.08.2013.

6. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως διάδοχο της «CPB BANK», η οποία είχε προηγουμένως διαδεχθεί την «MARFIN EGNATIA BANK», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../10.04.2012 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 19.828,76 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 17.603,66 €, τόκους 1.632,99 € και έξοδα 121,77 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9,10%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 18,74 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι πρωτοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 18.07.2013.

Από τις ανωτέρω οφειλές η υπ’ αριθ. 1, 2 και 3, προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», την τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» αντίστοιχα, είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Για την εξασφάλιση των εν λόγω δανειστών έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS και υποθήκη υπέρ της τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ επί της κύριας κατοικίας ιδιοκτησίας της συζύγου μου, ως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω (διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου εμβαδού 73,35 τ.μ. στη ... Θεσσαλονίκης). Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως.

Ως προς τη δεύτερη των αιτούντων, ... :

1. Στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../01.07.2011 σύμβασης δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών καταναλωτικής πίστης και πιστωτικών καρτών με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.234,35 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 36.302,67 €, τόκους 3.891,49 € και έξοδα 40,19 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 7,319%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 16,09 €. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές προς την ίδια τράπεζα, οι οποίες προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι πρωτοφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 01.08.2013.

2. Στην τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ... , πρώην αριθμός λογαριασμού ...), το οποίο χορηγήθηκε αρχικά με την από 15.02.2008 δανειακή σύμβαση και κατόπιν ρυθμίστηκε με την από 04.11.2011 πρόσθετη πράξη, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 23.520,18 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 19.412,84 €, τόκους 4.107,34 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 13,60% (συμβατικό 11,10% + τόκο ποινής 2,50%) πλέον εισφοράς του ν.128/1975 0,60%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 26,25 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 07.08.2013.

3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../28.01.2010 σύμβασης καταναλωτικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.972,36 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 27.620,01 €, τόκους 891,45 € και έξοδα 460,90 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι σταθερό 6% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης όλων των προϊόντων που έχω λάβει από την εν λόγω τράπεζα είναι 12,02 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

4. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης, της οποίας την προέλευση αγνοώ παντελώς, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 297,04 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 295,48 €, τόκους 1,56 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9,75% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης όλων των προϊόντων που έχω λάβει από την εν λόγω τράπεζα είναι 12,02 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

5. Στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../27.04.2012 (αριθμός λογαριασμού ...) σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών από καταναλωτικό δάνειο και πιστωτική κάρτα, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 34.124,55 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 30.590,23 €, τόκους 3.534,32 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 40,92 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 06.08.2013.

6. Στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. ... (αριθμός λογαριασμού ...) σύμβασης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 89,46 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 58,04 €, τόκους 7,99 € και έξοδα 23,43 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 18,5%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 1,00 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 06.08.2013. Η εν λόγω οφειλή δε θα έπρεπε να υφίσταται δεδομένου ότι η εν λόγω πιστωτική κάρτα ενσωματώθηκε στο ως άνω καταναλωτικό δάνειο της ίδιας τράπεζας.

7. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως διάδοχο της «CPB BANK», η οποία είχε προηγουμένως διαδεχθεί την «MARFIN EGNATIA BANK», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../10.04.2012 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 19.828,76 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 17.603,66 €, τόκους 1.632,99 € και έξοδα 121,77 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9,10%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 18,74 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι εγγυητής. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 18.07.2013.

8. Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», δυνάμει της υπ’ αριθ. λογαριασμού .../01.07.1995 σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.769,00 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 18.769,00 €, τόκους 00,00 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 13%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 18,47 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 23.08.2013. Το εν λόγω δάνειο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές δεδομένου ότι κάθε μηνιαία δόση αποπληρωμής του παρακρατείται απευθείας από το μισθό μου.

9. Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ», δυνάμει της υπ’ αριθ. λογαριασμού .../01.07.2004 σύμβασης δανείου μικροεπισκευών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.393,31 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 6.393,31 €, τόκους 00,00 € και έξοδα 00,00 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 13,85 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 23.08.2013. Το εν λόγω δάνειο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές δεδομένου ότι κάθε μηνιαία δόση αποπληρωμής του παρακρατείται απευθείας από το μισθό μου.

Από τις ανωτέρω οφειλές η υπ’ αριθ. 1, 2 και 3, προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», την τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» αντίστοιχα, είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια. Για την εξασφάλιση των εν λόγω δανειστών έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS και υποθήκη υπέρ της τελούσας υπό ειδική εκκαθάριση ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ επί της κύριας κατοικίας ιδιοκτησίας μου, ως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω (διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου εμβαδού 73,35 τ.μ. στη ... Θεσσαλονίκης). Όλες οι οφειλές μου που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως.

Α4. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων - Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών.

Όπως προελέχθη, ο πρώτος των αιτούντων είμαι ... ετών κι εργάζομαι επί σειρά ετών ως ... και ειδικότερα ως ... . Από το έτος ... εργάζομαι ως μάγειρας στην ιδιωτική κλινική «...» που πλέον ανήκει στον όμιλο της ... . Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχεται, τυπικά, στο χρηματικό ποσό των 1.200 € «καθαρά», αλλά λόγω οικονομικών προβλημάτων της εργοδότριας εταιρίας λαμβάνω μηνιαίως, έναντι μισθού, μόλις το χρηματικό ποσό των 300 €. Τα οικονομικά προβλήματα της εργοδότριας εταιρίας έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου δύο έτη και είναι άγνωστο για πόσο ακόμη θα συνεχιστούν. Παρόλα αυτά εγώ συνεχίζω να παραμένω σε αυτή την εργασία φοβούμενος αφενός μη καταστώ άνεργος και αφετέρου μην τυχόν απολέσω τα δεδουλευμένα μου και την αποζημίωση που δικαιούμαι σε περίπτωση απόλυσης. Σημειωτέον δε ότι προ διετίας, πριν η οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα πλήξει και την εργοδότρια εταιρία, ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχονταν στο χρηματικό ποσό των 1.700 € «καθαρά», μη συμπεριλαμβανομένων υπερωριών. Επίσης, η δεύτερη των αιτούντων είμαι ... ετών κι εργάζομαι από το έτος ... ως δημόσια υπάλληλος και ειδικότερα ως ... στο ... . Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο μηνιαίος μισθός μου ανέρχεται, ύστερα από κρατήσεις, στο χρηματικό ποσό των 750 € «καθαρά». Από τις κρατήσεις που γίνονται στο μισθό μου το ποσό των 323,19 € παρακρατείται απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως μηνιαίες δόσεις για την αποπληρωμή δύο δανείων που έχω λάβει από αυτό (184,73 € είναι η μηνιαία δόση του ενός και 138,46 € του άλλου). Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και την περικοπή επιδομάτων και υπερωριών, ο μηνιαίος μισθός μου ήταν αυξημένος κατά περίπου 500 € μηνιαίως σε σύγκριση με σήμερα. Αμφότεροι οι αιτούντες, πέραν των ανωτέρω μηνιαίων εισοδημάτων δεν έχουμε κανένα απολύτως άλλο εισόδημα και με αυτά τα χρήματα προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στις πάγιες υποχρεώσεις μας. Η πιεστική οικογενειακή ανάγκη για την αγορά πρώτης κατοικίας μαζί με τη μερική διαμόρφωση και τον εξοπλισμό αυτής με έπιπλα και ηλεκτρικά είδη, αλλά και η κάλυψη ορισμένων καταναλωτικών αναγκών, κυριότερη των οποίων ήταν η αυξημένη φροντιστηριακή δαπάνη για την εκπαίδευση των δίδυμων τέκνων μας, είναι οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν αρχικώς στον τραπεζικό δανεισμό και κατόπιν στη λήψη νέων δανείων για να αναχρηματοδοτήσουμε τα παλαιότερα. Όλες οι αρχικές πιστώσεις μας αναλήφθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο είχαμε την οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετούμε με άνεση τις δανειακές μας υποχρεώσεις. Κατά το παρελθόν, ο πρώτος εξ ημών λάμβανε μηνιαίως περί τα 1.800 € με 2.000 €, ενώ παράλληλα η δεύτερη εξ ημών λάμβανε περί τα 1.300 €. Δηλαδή, κατά το χρόνο λήψης των αρχικών δανείων το μηνιαίο οικογενειακό μας εισόδημα ανέρχονταν συνολικά περίπου στο χρηματικό ποσό των 3.100 €, ενώ το σύνολο των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής όλων των δανείων μας ανέρχονταν περίπου σε 1.600 €. Ωστόσο, το ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός της μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα επέφερε δραστική μείωση των εισοδημάτων μας, ανατρέποντας τον έως τότε οικονομικό μας προγραμματισμό. Προσπαθώντας να τακτοποιήσουμε τις έως τότε δανειακές μας υποχρεώσεις και πάντα με την ελπίδα ότι οι οικονομικές συνθήκες θα αλλάξουν προς το καλύτερο σύντομα, προχωρήσαμε σε μια σειρά ρυθμίσεων ορισμένων εκ των δανειακών μας συμβάσεων με την υπογραφή νέων με «ευνοϊκότερους» όρους, χωρίς όμως να καταφέρουμε εν τέλει να ανταπεξέλθουμε στην αποπληρωμή τους. Μη μπορώντας να ανταποκριθούμε στην εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων, προβήκαμε στη λήψη νέων δανείων προς αποπληρωμή των παλαιότερων, με συνέπεια σύντομα να οδηγηθούμε σε οικονομικό τέλμα και να μη μπορούμε πλέον να είμαστε συνεπείς στην αποπληρωμή του συνόλου των δανείων. Οι συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις με δυσμενείς όρους, στις οποίες υποχρεωθήκαμε, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις οφειλές μας, τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών και της καταναλωτικής πίστης, καθώς και η συρρίκνωση του οικογενειακού εισοδήματος επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική μας κατάσταση και κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών, με συνέπεια να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα για την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων και έτσι να περιέλθουμε -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μας. Χαρακτηριστικό των απέλπιδων προσπαθειών να εξυπηρετήσουμε τις οφειλές μας προς τις πιστώτριες τράπεζες αποτελεί το γεγονός πως επί πάρα πολλούς μήνες και ενώ δεν είχαμε πλέον τα χρήματα για να πληρώνουμε και παρότι είχε ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου 3869/2010, εμείς συνεχίζαμε να πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις μας πραγματοποιώντας αναλήψεις καταθέσεων, δανειζόμενοι από συγγενείς και φίλους και επιδιώκοντας τη ρύθμιση των δανειακών συμβάσεων, όπως προελέχθη. Συνεπεία των ανωτέρω, δε μπορούμε πλέον να ανταποκριθούμε στην εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων, δε μπορούμε πλέον να είμαστε συνεπείς στην αποπληρωμή του συνόλου των δανείων μας αδυνατώντας να εξοφλήσουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να περιέλθουμε -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μας. Όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, στερούμαστε των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχουμε γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, καθώς εγκλωβισμένοι στην κατάσταση αυτή αδυνατούμε πλέον να λειτουργήσουμε ως κοινωνικά όντα και να συμμετάσχουμε στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η κάλυψη των βασικών οικογενειακών μας αναγκών απαιτεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.156,50 € μηνιαίως, ενώ το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (αμφότερων των αιτούντων) ανέρχεται σε 1.050 €. Ωστόσο, σε περίπτωση άρσης της απευθείας παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το μηναίο μισθό της δεύτερης των αιτούντων του συνολικού χρηματικού ποσού των 323,19 €, το οικογενειακό μας μηνιαίο εισόδημα θα διαμορφωθεί στο ποσό των 1.373,19 €. Βασιζόμενοι στην ως άνω άρση της μηνιαίας παρακράτησης του συνολικού χρηματικού ποσού των 323,19 € από το μισθό της δεύτερης των αιτούντων, και στο πλαίσιο υποβολής σχεδίου διευθέτησης των οφειλών μας με τους πιστωτές, το μηνιαίο χρηματικό ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε για την εξόφληση των οφειλών μας ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 217 €, ήτοι 67 € για τον πρώτο εξ ημών και 150 € για τη δεύτερη. Με τα μηνιαία αυτά ποσά δε μπορούμε να καλύψουμε τις ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές μας. Έχουμε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μας, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μας κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία όχι μόνο καθιστά αδύνατη τη βελτίωση των οικονομικών μας μεγεθών αλλά απεναντίας φοβόμαστε μη τυχόν ξαφνικά τα τωρινά εισοδήματά μας μειωθούν ακόμη περισσότερο ή εκλείψουν λόγω μισθολογικών περικοπών ή απώλειας της θέσης εργασίας μας μέσω διαθεσιμότητας ή απόλυσης.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

Β1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Με την παρούσα αίτηση αιτούμαστε να γίνουν δεκτά τα κατωτέρω σχέδια ρύθμισης των χρεών μας. Η κάλυψη των βασικών οικογενειακών μας αναγκών απαιτεί το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.156,50 € μηνιαίως, ενώ το συνολικό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα (αμφότερων των αιτούντων) ανέρχεται σε 1.050 €. Ωστόσο, σε περίπτωση άρσης της απευθείας παρακράτησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το μηναίο μισθό της δεύτερης των αιτούντων του συνολικού χρηματικού ποσού των 323,19 €, το οικογενειακό μας μηνιαίο εισόδημα θα διαμορφωθεί στο ποσό των 1.373,19 €. Βασιζόμενοι στην ως άνω άρση της μηνιαίας παρακράτησης του συνολικού χρηματικού ποσού των 323,19 € από το μισθό της δεύτερης των αιτούντων, και στο πλαίσιο υποβολής σχεδίου διευθέτησης των οφειλών μας με τους πιστωτές, το μηνιαίο χρηματικό ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε για την εξόφληση των οφειλών μας ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 217 €, ήτοι 67 € για τον πρώτο εξ ημών και 150 € για τη δεύτερη.

Ως προς τον πρώτο εξ ημών, ... :

Δεδομένου ότι δε διαθέτω ακίνητη περιουσία το προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μου βασίζεται στη σύμμετρη/αναλογική ικανοποίηση του συνόλου των πιστωτών μου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Ακολουθεί παρακάτω το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μου, το οποίο έχει συνολική διάρκεια τέσσερα έτη (4) έτη και προβλέπει τη μερική σύμμετρη/αναλογική ικανοποίηση του συνόλου των πιστώσεων των δανειστών με καταβολές σε σταθερές μηνιαίες δόσεις.

1. Στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../01.07.2011 σύμβασης δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών καταναλωτικής πίστης και πιστωτικών καρτών με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.234,35 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 36.302,67 €, τόκους 3.891,49 € και έξοδα 40,19 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 22,81 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.094,94 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 7,319%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 16,09 €. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές προς την ίδια τράπεζα, οι οποίες προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι εγγυητής. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 01.08.2013.

2. Στην τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ..., πρώην αριθμός λογαριασμού ...), το οποίο χορηγήθηκε αρχικά με την από 15.02.2008 δανειακή σύμβαση και κατόπιν ρυθμίστηκε με την από 04.11.2011 πρόσθετη πράξη, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 23.520,18 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 19.412,84 €, τόκους 4.107,34 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 13,34 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 640,08 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 13,60% (συμβατικό 11,10% + τόκο ποινής 2,50%) πλέον εισφοράς του ν.128/1975 0,60%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 26,25 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 07.08.2013.

3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../28.01.2010 σύμβασης καταναλωτικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.972,36 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 27.620,01 €, τόκους 891,45 € και έξοδα 460,90 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 16,43 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 788,46 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι σταθερό 6% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 6,92 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

4. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../23.04.2012 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.656,41 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 4.629,39 €, τόκους 27,02 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 2,64 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 126,72 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 14,20%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 9,71 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

5. Στη «ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. λογαριασμού ... σύμβασης πιστωτικής κάρτας, την οποία κατέχω από τον Αύγουστο του 2008, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 961,67 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 846,23 €, τόκους 115,44 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 0,55 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 26,17 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 21,43%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 2,85 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 02.08.2013.

6. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» όπου, ως διάδοχο της «CPB BANK», η οποία είχε προηγουμένως διαδεχθεί την «MARFIN EGNATIA BANK», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../10.04.2012 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 19.828,76 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 17.603,66 €, τόκους 1.632,99 € και έξοδα 121,77 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 11,24 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 539,62 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9,10%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 18,74 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι πρωτοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 18.07.2013.

Tα ανωτέρω ποσά δόσεων, που αφορούν σε 48 μηνιαίες δόσεις (4 έτη), μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 67 € το μήνα. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό.

Ως προς τη δεύτερη εξ ημών, ... :

Το προτεινόμενο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μου βασίζεται στην επιθυμία να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση της περιουσίας η κύρια κατοικία μου (διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου εμβαδού 73,35 τ.μ. στη Θέρμη Θεσσαλονίκης). Συνεπεία τούτου καλούμαι να ικανοποιήσω προνομιακά τους πιστωτές με εμπράγματη ασφάλεια. Ακολουθεί παρακάτω το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών μου, το οποίο έχει συνολική διάρκεια είκοσι έτη (20) έτη. Για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη προβλέπει τη μερική σύμμετρη/αναλογική ικανοποίηση του συνόλου των πιστώσεων των δανειστών με καταβολές σε σταθερές μηνιαίες δόσεις και για τα επόμενα δεκαέξι (16) έτη προβλέπει την ικανοποίηση μόνο των πιστώσεων με εμπράγματη ασφάλεια.

Ως προς τα πρώτα τέσσερα (4) έτη, ήτοι 48 μήνες:

1. Στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../01.07.2011 σύμβασης δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών καταναλωτικής πίστης και πιστωτικών καρτών με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.234,35 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 36.302,67 €, τόκους 3.891,49 € και έξοδα 40,19 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 35,04 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.681,99 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 7,319%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 16,09 €. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές προς την ίδια τράπεζα, οι οποίες προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι πρωτοφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 01.08.2013.

2. Στην τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου (αριθμός λογαριασμού ..., πρώην αριθμός λογαριασμού ...), το οποίο χορηγήθηκε αρχικά με την από 15.02.2008 δανειακή σύμβαση και κατόπιν ρυθμίστηκε με την από 04.11.2011 πρόσθετη πράξη, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 23.520,18 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 19.412,84 €, τόκους 4.107,34 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 20,48 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 983,26 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 13,60% (συμβατικό 11,10% + τόκο ποινής 2,50%) πλέον εισφοράς του ν.128/1975 0,60%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 26,25 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 07.08.2013.

3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../28.01.2010 σύμβασης καταναλωτικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.972,36 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 27.620,01 €, τόκους 891,45 € και έξοδα 460,90 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 25,23 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.211,18 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι σταθερό 6% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης όλων των προϊόντων που έχω λάβει από την εν λόγω τράπεζα είναι 12,02 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

4. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης, της οποίας την προέλευση αγνοώ παντελώς, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 297,04 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 295,48 €, τόκους 1,56 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 0,26 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 12,42 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9,75% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης όλων των προϊόντων που έχω λάβει από την εν λόγω τράπεζα είναι 12,02 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

5. Στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../27.04.2012 (αριθμός λογαριασμού 1746682) σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών από καταναλωτικό δάνειο και πιστωτική κάρτα, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 34.124,55 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 30.590,23 €, τόκους 3.534,32 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 29,72 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 1.426,57 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 40,92 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 06.08.2013.

6. Στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... (αριθμός λογαριασμού ...) σύμβασης πιστωτικής κάρτας, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 89,46 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 58,04 €, τόκους 7,99 € και έξοδα 23,43 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 0,08 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 3,74 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 18,5%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 1,00 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 06.08.2013. Η εν λόγω οφειλή δε θα έπρεπε να υφίσταται δεδομένου ότι η εν λόγω πιστωτική κάρτα ενσωματώθηκε στο ως άνω καταναλωτικό δάνειο της ίδιας τράπεζας.

7. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» όπου, ως διάδοχο της «CPB BANK», η οποία είχε προηγουμένως διαδεχθεί την «MARFIN EGNATIA BANK», δυνάμει της υπ’ αριθ. .../10.04.2012 σύμβασης καταναλωτικού δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 19.828,76 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 17.603,66 €, τόκους 1.632,99 € και έξοδα 121,77 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 17,27 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 828,94 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 9,10%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 18,74 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι εγγυητής. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 18.07.2013.

8. Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. λογαριασμού .../01.07.1995 σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.769,00 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 18.769,00 €, τόκους 00,00 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 16,35 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 784,63 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 13%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 18,47 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 23.08.2013. Το εν λόγω δάνειο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές δεδομένου ότι κάθε μηνιαία δόση αποπληρωμής του παρακρατείται απευθείας από το μισθό μου.

9. Στο «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. λογαριασμού .../01.07.2004 σύμβασης δανείου μικροεπισκευών, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 6.393,31 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 6.393,31 €, τόκους 00,00 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 48 μήνες (4 έτη) το ποσό των 5,57 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 267,27 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 13,85 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι αποκλειστικός οφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 23.08.2013. Το εν λόγω δάνειο δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές δεδομένου ότι κάθε μηνιαία δόση αποπληρωμής του παρακρατείται απευθείας από το μισθό μου.

Tα ανωτέρω ποσά δόσεων, που αφορούν σε 48 μηνιαίες δόσεις (4 έτη), μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 150 € το μήνα. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνω μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό.

Ως προς τα επόμενα δεκαέξι (16) έτη, ήτοι 192 μήνες:

1. Στην «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../01.07.2011 σύμβασης δανείου ρύθμισης παλαιότερων οφειλών καταναλωτικής πίστης και πιστωτικών καρτών με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 40.234,35 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 36.302,67 €, τόκους 3.891,49 € και έξοδα 40,19 €, προτείνω να καταβάλω για 192 μήνες (16 έτη) το ποσό των 65,09 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 12.496,37 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 7,319%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 16,09 €. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές προς την ίδια τράπεζα, οι οποίες προέρχονταν από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι πρωτοφειλέτης. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 01.08.2013.

2. Στην τελούσα υπό ειδική εκκαθάριση «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ... σύμβασης καταναλωτικού δανείου (αριθμός λογαριασμού 526-63-30555-16, πρώην αριθμός λογαριασμού 486-63-000039-87), το οποίο χορηγήθηκε αρχικά με την από 15.02.2008 δανειακή σύμβαση και κατόπιν ρυθμίστηκε με την από 04.11.2011 πρόσθετη πράξη, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 23.520,18 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 19.412,84 €, τόκους 4.107,34 € και έξοδα 00,00 €, προτείνω να καταβάλω για 192 μήνες (16 έτη) το ποσό των 38,05 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 7.305,12 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι 13,60% (συμβατικό 11,10% + τόκο ποινής 2,50%) πλέον εισφοράς του ν.128/1975 0,60%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης είναι 26,25 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 07.08.2013.

3. Στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» όπου, δυνάμει της υπ’ αριθ. .../28.01.2010 σύμβασης καταναλωτικού δανείου με εμπράγματη εξασφάλιση, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 28.972,36 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 27.620,01 €, τόκους 891,45 € και έξοδα 460,90 €, προτείνω να καταβάλω για 192 μήνες (16 έτη) το ποσό των 46,87 € μηνιαίως, ήτοι το συνολικό ποσό των 8.998,51 €. Το τρέχον επιτόκιο είναι σταθερό 6% πλέον εισφοράς Ν.128/1975 0,6%. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης όλων των προϊόντων που έχω λάβει από την εν λόγω τράπεζα είναι 12,02 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης. Με την εν λόγω δανειακή σύμβαση δεν ελήφθη νέο δάνειο αλλά ρυθμίστηκαν παλαιότερες οφειλές. Ημερομηνία έκδοσης αναλυτικής κατάστασης οφειλών: 30.07.2013.

Το ανωτέρω ποσό δόσης, που αφορά σε 192 μηνιαίες δόσεις (16 έτη), μας δίνει το άθροισμα του συνολικού ποσού των 150 € το μήνα. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνω να καταβάλλονται στην πιστώτρια τράπεζα εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνεται μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορώ να υπολογίσω μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μου χωρίς να φοβάμαι μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικονομικό προγραμματισμό.

Β2. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων της δεύτερης των αιτούντων από την εκποίηση.

Με την παρούσα αίτηση, η δεύτερη των αιτούντων, δηλώνω ότι επιθυμώ να διατηρήσω και να προστατέψω την κύρια κατοικία μου από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Τούτο δε μάλιστα καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας. Υπάγεται συνεπώς στην προστατευτική ρύθμιση του νόμου 3869/2010. Για το σκοπό αυτό με το παραπάνω σχέδιο διευθέτησης των οφειλών προτείνω την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου ακινήτου (κύριας κατοικίας μου) για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι ετών (240 μήνες). Η περιγραφή της κύριας και μοναδικής κατοικίας μου, η οποία επιθυμώ να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης της περιουσίας μου για την ικανοποίηση των πιστωτών, έχει ως εξής : πλήρης κυριότητα κατά ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου (αριθ. διαμερίσματος 5), καθαρού εμβαδού 73,35 τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου 44,648%ο και με ΚΑΕΚ ... . Το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται επί της οδού ... οικοδομής στη Δημοτική Ενότητα ... του Δήμου ... Θεσσαλονίκης και φέρει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής (αριθ. θέσης στάθμευσης 6). Η αντικειμενική αξία του εν λόγω διαμερίσματος, βάσει του ΕΤΑΚ του έτους 2008, ανέρχεται σε 72.203,91 €. Το εν λόγω εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε με την υπ’ αριθ. ... συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ... . Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της οικογένειάς μου. Επιπλέον, η αιτούσα επιθυμώ την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση των παρακάτω εμπραγμάτων δικαιωμάτων μου, διότι θαρρώ ότι αφενός δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον σε έναν ενδεχόμενο πλειστηριασμό και αφετέρου διότι η χαμηλή εμπορική τους αξία δεν πρόκειται να ικανοποιήσει ουσιαστικά τους πιστωτές. Ειδικότερα, εκτός της κύριας κατοικίας, επιθυμώ να μην εκποιηθούν τα εξής εμπράγματα δικαιώματα : ...

Β3. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης.

Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του προδικαστικού / δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, καθένας εκ των αιτούντων απαλλάσσεται από το αντίστοιχο υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μας. Ως προς το επιτόκιο που θα επιβαρύνει τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, προτείνεται μηδενικό επιτόκιο, ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε μακροπρόθεσμα με ασφάλεια τις μηνιαίες οφειλές μας χωρίς να φοβόμαστε μήπως οι ξαφνικές αυξομειώσεις των επιτοκίων ανατρέψουν τον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι ανωτέρω πιστωτές μας όπως υποβάλουν εγγράφως στη γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με τα προτεινόμενα σχέδια διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επίδοση της αιτήσεως αυτής σε αυτούς, προκειμένου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 - 4 ν. 3869/2010, να επέλθει προδικαστικός συμβιβασμός με τους καθών πιστωτές.

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 3869/2010: «1. Αν το σχέδιο δε γίνεται δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. …», «2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών κατά την κρίση του, ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, συμμέτρως διανεμόμενο. …». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, «2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δε μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν οι πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης της παρούσας παραγράφου αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων. Αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επί αυτών.». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «1. Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών.». Με την παρούσα αίτησή μας ζητούμε από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών και την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της δεύτερης εξ ημών, αλλά και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων της, όπως συλλήβδην περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μας από το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου.

Δ. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ. 2 Ν. 3869/2010 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 781 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Σύμφωνα με τη νομολογία, ο δικαιοδοτικός χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας επιβάλλει τον εξοπλισμό της με όλα τα ένδικα βοηθήματα που κατοχυρώνουν επαρκώς την αποτελεσματική δικαστική προστασία (Σ20, ΕΣΔΑ 6), επομένως και τη δυνατότητα επεμβάσεως των δικαστηρίων με τη μορφή προσωρινών, εξασφαλιστικών του ιδιωτικού συμφέροντος μέτρων (ΕφΑθ 25/2009, ΕλλΔνη 2009. 1749). Προς την κατεύθυνση αυτή, το δικαστήριό Σας έχει εξουσία, όσο εκκρεμεί αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου Σας με βάση τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, να εκδώσει προσωρινή διαταγή. Σκοπός της προσωρινής διαταγής στην προκειμένη περίπτωση είναι : α) να απαγορευτεί προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μας από τους καθ’ ων πιστωτές μας για τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας μας μέχρι την εκδίκαση της αίτησής μας και την έκδοση οριστικής απόφασης υπαγωγής και ρύθμισης των οφειλών μας και β) να αρθεί η παρακράτηση μέρους του μηνιαίου μισθού της δεύτερης εξ ημών, ύψους 323,19 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για την έκδοση της προσωρινής διαταγής, κατά τη νομολογία, πρέπει να συντρέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας αυτής και τούτο προς σκοπό εξασφαλίσεως ή διατηρήσεως δικαιώματος ή ρυθμίσεως κατάστασης. Στην επίδικη περίπτωση είναι σαφέστατη η απειλή και η ως άνω αναγκαιότητα καθώς λόγω των περιορισμένων μηνιαίων εισοδημάτων η οικογένειά μας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ παράλληλα καθημερινά γινόμαστε δέκτες προειδοποιήσεων από συνεργαζόμενες με τις πιστώτριες τράπεζες «εισπρακτικές» εταιρίες, οι οποίες μας προειδοποιούν τηλεφωνικά σε αυστηρό τόνο ότι έχουν ήδη εκδοθεί ή επίκειται πολύ σύντομα η έκδοση Διαταγών Πληρωμής εις βάρος μας και η πραγματοποίηση κατάσχεσης επί της ανωτέρω κύριας κατοικίας, δεδομένου δε ότι ορισμένες δανειακές συμβάσεις έχουν ήδη καταγγελθεί. Τέλος, ανεπανόρθωτη βλάβη θα επέλθει από την αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας μας, καθώς δε θα τεθούν στη διάθεσή μας οι νομικοί μηχανισμοί του ν. 3869/2010 και δε θα αντιμετωπιστεί η περίπτωση υπερχρέωσής μας κατά τον τρόπο που θα επιτρέψει την επανένταξή μας στην κοινωνική και συναλλακτική ζωή (αιτιολογική έκθεση ν. 3869/2010). (Βενιέρης/Κατσάς, ό.π., σ. 436 επ.). Συνεπώς, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης προδικαστικού / δικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 3869/2010 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3869/201 και 781 ΚΠολΔ, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που : α) να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μας από τους καθ’ ων πιστωτές μας, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μας, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, μέχρι την εκδίκαση της αίτησής μας και την έκδοση οριστικής απόφασης υπαγωγής και ρύθμισης των οφειλών μας και β) να άρει την παρακράτηση μέρους του μηνιαίου μισθού της δεύτερης εξ ημών, ύψους 323,19 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ε. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Επειδή προσκομίζουμε στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μας στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μας, στοιχεία που έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μας. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μας προσκομίζουμε τα ακόλουθα έγγραφα: ...

Επειδή στερούμαστε της πτωχευτικής ικανότητας, καθώς δεν έχουμε την εμπορική ιδιότητα.

Επειδή όλες οι οφειλές μας προς τους ανωτέρω πιστωτές δημιουργήθηκαν προ του τελευταίου έτους από την υποβολή της παρούσης αιτήσεως.

Επειδή ουδεμία οφειλή μας υπάγεται στην εξαιρετική διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του ν.3869/2010, ήτοι δεν προέκυψε από αδικοπραξία ή δόλο, δεν αφορά δικαστικά πρόστιμα, χρηματική ποινή, φόρο ή τέλη προς το Δημόσιο, ΟΤΑ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τέλος εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

Επειδή δεν έχουμε απαλλαγεί άλλη φορά από τα χρέη μας.

Επειδή δικαιούμαστε και νομιμοποιούμαστε να ζητήσουμε τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που : α) να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μας από τους καθ’ ων πιστωτές μας, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μας, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, μέχρι την εκδίκαση της αίτησής μας και την έκδοση οριστικής απόφασης υπαγωγής και ρύθμισης των οφειλών μας και β) να άρει την παρακράτηση μέρους του μηνιαίου μισθού της δεύτερης εξ ημών, ύψους 323,19 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επειδή σε περίπτωση επιβολής εναντίον μας οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου, όπως εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση ή οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτέλεσης, θα επέλθει τεράστια ουσιώδης βλάβη στα συμφέροντά μας.

Επειδή η τυχόν ρευστοποίηση της περιουσίας μας μέχρι την οριστική υπαγωγή μας στο Ν. 3869/2010 θα καταστήσει άνευ αντικειμένου την υπαγωγή μας στον ως άνω νόμο και δε θα γίνει δυνατή η επανένταξή μας στην κοινωνική και συναλλακτική ζωή.

Επειδή η αιτούμενη αναστολή εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011) πρέπει να γίνει δεκτή.

Επειδή πρέπει να μας χορηγηθεί σημείωμα που : α) να αναστέλλει εν όλω τα μέτρα αναγκαστικής εκτελέσεως μέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως από το Δικαστήριό Σας και β) να άρει την παρακράτηση μέρους του μηνιαίου μισθού της δεύτερης εξ ημών, ύψους 323,19 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επειδή στην παρούσα αίτησή μας κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως τα απαιτούμενα, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των ατομικών εισοδημάτων μας, η κατάσταση των πιστωτών μας και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μας.

Επειδή με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι όλα τα παρατιθέμενα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων μας, την κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα είναι πλήρη, αληθή και σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι πιστωτές μας έχουν γνωστοποιήσει. Επίσης, δηλώνουμε ότι κατά την τελευταία τριετία δεν έχουμε προβεί στη μεταβίβαση κανενός εμπράγματου δικαιώματος επί οπουδήποτε κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου μας.

Επειδή οι οφειλές μας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρισκόμαστε σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τους πιστωτές.

Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχουμε περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά, ούτε καν σε αμέλεια, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δε μπορέσαμε ούτε να προβλέψουμε, αλλά και ούτε να αντιπαλέψουμε.

Επειδή από τα εκτεθέντα ανωτέρω και για τους λόγους που σ’ αυτήν αναφέρουμε πιθανολογείται η ευδοκίμηση της αίτησής μας.

Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μας για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Και όσους θα προσθέσουμε κατά τη συζήτηση της παρούσας, και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος

ΖΗΤΟΥΜΕ:

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας.

Να επικυρωθούν τα ανωτέρω Σχέδια Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνονται ή ως τροποποιηθούν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 ή κατά το άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ή με πλασματική συγκατάθεση κατά το άρθρο 7 παρ. 2-3 ώστε να αποκτήσουν τα σχέδια ισχύ δικαστικού συμβιβασμού είτε κατά την εκδίκαση της απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ενώπιον του Ειρηνοδίκη είτε μεταγενέστερα σε οποιοδήποτε στάδιο.

Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού κατά το άρθρο 5 παρ. 1 ν.3869/2010, ζητούμε κατά το άρθρο 5 παρ. 2 την έκδοση προσωρινής διαταγής που : α) να απαγορεύει προσωρινά κάθε μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικό μέτρο εναντίον της περιουσίας μας από τους καθ’ ων πιστωτές μας, το οποίο δύναται να προκαλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας μας, όπως αυτή υφίσταται κατά το χρόνο κατάθεσης της παρούσας ενώπιον του Δικαστηρίου Σας για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών μας έως την έκδοση της οριστικής απόφασης και β) να άρει την παρακράτηση μέρους του μηνιαίου μισθού της δεύτερης εξ ημών, ύψους 323,19 €, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης προδικαστικού / δικαστικού συμβιβασμού σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης ζητούμε να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαστε να καταβάλουμε στους καθών πιστωτές μας, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μας και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μας, σε ύψος που να μπορούμε να καταβάλουμε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μας στα παραπάνω σχέδια αποπληρωμής, άλλως και επικουρικώς για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών και για ύψος καταβολών κατά την κρίση του δικαστηρίου Σας.

Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μας για την ικανοποίηση των πιστωτών η κύρια κατοικία της δεύτερης των αιτούντων καθώς και τα υπόλοιπα εμπράγματα δικαιώματα αυτής, όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.

Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης των οφειλών μας θα απαλλαγούμε από τα χρέη μας προς τους καθών πιστωτές, με την επιφύλαξη αυτών που ρυθμίστηκαν για επιπλέον δεκαέξι έτη (και συνολικά είκοσι έτη) για την εξαίρεση από την εκποίηση της κυρίας κατοικίας της δεύτερης εξ ημών.

Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Θεσσαλονίκη, .../.../2013 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.