Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση αναδοχής ανηλίκου

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Αίτηση

1. Α.Β. του Γ. ..., 2. Δ.Ε. συζ. Α.Β., κατοίκων αμφοτέρων ……….. Αττικής, οδός …….. αρ. …….

[...] Από το έτος …….. βρίσκεται μόνιμα στην Ελλάδα η Κ.Λ. κόρη του ….. ……… και της ….. ………, η οποία γεννήθηκε στο …….. στις …/…/… και οι γονείς της είναι μόνιμοι κάτοικοι ……… Μετά την αποχώρηση των γονέων της από την Ελλάδα που συνέβη στις …/../…, η ως άνω ανήλικη φιλοξενήθηκε επί χρονικό διάστημα δύο (2) ετών στο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας με την επωνυμία «……».

Έκτοτε, και με την σύμφωνη γνώμη των γονέων της, έχουμε εμείς αναλάβει εξ ολοκλήρου την φροντίδα της ως άνω ανήλικης. Συγκεκριμένα για όσο χρόνο η ανήλικη Κ.Λ. ήταν τρόφιμη του ανωτέρω Ιδρύματος, έχοντας έλθει σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, παραλαμβάναμε και φιλοξενούσαμε αυτήν στο σπίτι μας κατά τα Σαββατοκύριακα, τις θερινές διακοπές και κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Στη συνέχεια μετά την αποχώρησή της από το Ίδρυμα, η ως άνω ανήλικη διαμένει σε μόνιμη βάση μαζί μας ως μέλος της οικογενείας μας και της παρέχουμε εκτός των αναγκαίων (διατροφή, ενδύματα, περίθαλψη) και όλα τα ηθικά και υλικά μέσα για τη μόρφωση και την εν γένει σωματική της ανάπτυξη. Υπό την δική μας μέριμνα και επιμέλεια η ως άνω ανήλικη παρακολούθησε επιτυχώς και αποφοίτησε από την Πέμπτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου …… και ήδη φοιτά στην Έκτη Τάξη του ίδιου Σχολείου με καλές επιδόσεις, ενώ παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα αγγλικών στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών «…..» και μετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου «……..».

Με τους γονείς της ανήλικης διατηρούμε τακτική αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες της Χώρας τους. Εξ άλλου, πρόσφατα, συγγενής (θείος) της ως άνω ανήλικης μας μετέφερε την ευγνωμοσύνη των γονέων της ανήλικης για την επιμέλεια και τη φροντίδα που επιδεικνύουμε προς το ανήλικο τέκνο τους και μας εγχείρισε την από ημερομηνία …./…./….. επιστολή, με την οποία οι γονείς της ανήλικης μας παρακαλούν να συνεχίσουμε και στο μέλλον να ασκούμε την επιμέλεια αυτής, λόγω αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες διατροφής του εν λόγω τέκνου τους, οφειλόμενης σε οικονομική ένδεια. Επειδή έχομε την οικονομική δυνατότητα να διαθέσουμε τους αναγκαίους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της ανήλικης, καθόσον διαθέτουμε ετήσια εισοδήματα …… ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέριο επάγγελμα.

Επειδή η διαβίωση της ανήλικης σε οικογενειακό περιβάλλον από κοινού με τα τέκνα μας παρέχει τα εχέγγυα ισόρροπης ψυχικής αναπτύξεως και κοινωνικής της εντάξεως. Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση όπως επιτραπεί σε μας η αναδοχή της ως άνω ανήλικης κατά το άρθρο 1655 του ΑΚ μέχρι την ενηλικίωσή της. Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να επιτραπεί σε μας η αναδοχή της ως άνω ανήλικης μέχρι την ενηλικίωσή της.

Αθήνα, ../../… Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.