Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκουσία Δικαιοδοσία - Αίτηση για χορήγηση κληρονομητηρίου (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Εκούσια Δικαιοδοσία)

ΑΙΤΗΣΗ (Για παροχή κληρονομητηρίου)

... του ... , κατοίκου Αθηνών, οδός ...

Στις ... πέθανε στην Αθήνα η μητέρα μου ... του ... και της ... , της οποίας είμαι το μοναδικό τέκνο και κατοικούσε στην Αθήνα, επί της οδού ... και η οποία κατά τον χρόνο του θανάτου της άφησε μοναδικό πλησιέστερο συγγενή εμένα, το γιο της ... του ... , γεννηθέντα στην Αθήνα την ... και κάτοικο Αθηνών, επί της οδού ... . Ηπαραπάνω αποβιώσασα ... του ... και της ... , δεν άφησε διαθήκη και κληρονομήθηκε εξ αδιαθέτου από το μοναδικό πλησιέστερο συγγενή της, ήτοι από εμένα που είμαι το μοναδικό παιδί της σε ποσοστό 100%. Ο ως άνω κληρονόμος ... του ... και της ... από το χρόνο του θανάτου της παραπάνω αποβιωσάσης ... του ... και της ... , απόκτησα αυτοδίκαια την καταληφθείσα σε εμένα εξ αδιαθέτου κληρονομιά της, καθότι δεν αποποιήθηκα την κληρονομιά μέσα στην προθεσμία που ο Νόμος επιτάσσει.

Επειδή οι γονείς μου έχουν διαζευχθεί ήδη από το έτος ... και άρα ο εν ζωή πατέρας μου και πρώην σύζυγος της θανούσης μητέρας μου δεν την κληρονομεί. Επειδή δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να αποκλείουν ή να περιορίζουν το κληρονομικό μου δικαίωμα στην εξ αδιαθέτου κληρονομιά που μου άφησε η αποβιώσασα μητέρα μου ... του ... και της ... . Επειδή δεν υπάρχει εκκρεμής δίκη περί προσβολής ή αμφισβήτησης του κληρονομικού μου δικαιώματος. Επειδή ο παραπάνω εξ αδιαθέτου κληρονόμος της αποβιωσάσης ... του ... της ... δεν έχω αποποιηθεί το κληρονομικό μου δικαίωμα ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος. Επειδή η αίτηση μου αυτή είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και θα την αποδείξω με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Επειδή το Δικαστήριο τούτο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης μου αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και για όσα θα προστεθούν κατά τη συζήτηση της παρούσας αίτησής μου ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Να γίνει δεκτή η αίτησή μου. Να διαταχθεί η έκδοση και χορήγηση σ’ εμένα πιστοποιητικού κληρονομητηρίου, το οποίο να πιστοποιεί ότι μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος της μητέρας μου ... του ... και της ... , η οποία πέθανε στην Αθήνα στις ... και όσο ζούσε δεν είχε αποκτήσει άλλο πλην εμού τέκνο και κατοικούσε στην Αθήνα επί της οδού ... αριθ. ... , σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της είμαι εγώ ο αιτών ... του ... και της ... .

Αθήνα, .../.../... Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.