Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση ρύθμισης επικοινωνίας με τέκνο (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

1. Γ … Π … του Π … , κατοίκου Αθηνών, οδός … αρ … , 2. Π …Π … του Γ … , κατοίκου Αθηνών, οδός … αρ ... , 3. Α … συζύγου Π … Π … , κατοίκου Αθηνών, οδός … αρ …

ΚΑΤΑ Δ … συζύγου Γ …Π … , το γένος Λ … , κατοίκου Αθηνών, οδός …αρ … .

Ο α΄ των αιτούντων τέλεσα με την καθ’ ής η παρούσα αίτησή μας, νόμιμο γάμο στις … , σύμφωνα με τους κανόνες της ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον ιερό ναό … . Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε στις … ένα τέκνο, τον Α … , ηλικίας σήμερα έξι ετών. Από τον πρώτο χρόνο του γάμου μας η έγγαμη συμβίωσή μας με την καθ’ ής δεν ήταν αρμονική, λόγω του δύστροπου χαρακτήρα της και ήταν συχνές οι μεταξύ μας διενέξεις και προστριβές. Αρχικά υπέμενα τον εριστικό χαρακτήρα της κυρίως για χάρη του γιού μας και συνιστούσα στη σύζυγό μου να βελτιώσει τη συμπεριφορά της για να μη χαλάσει ο γάμος μας. Η καθ’ ής όμως εξακολουθούσε την απαράδεκτη και αντισυζυγική συμπεριφορά της με αποτέλεσμα η μεταξύ μας σχέσεις να κλονισθούν σοβαρά και η μεταξύ μας συμβίωση να καθίσταται πλέον αδύνατη. Για το λόγο αυτό, αφού προηγήθηκαν συζητήσεις μεταξύ μας αποφασίσαμε να λύσουμε από κοινού τον μεταξύ μας γάμο με συναινετικό διαζύγιο. Και ενώ ευρισκόμασταν σε συζητήσεις για το θέμα ρύθμισης της επιμέλειας του τέκνου μας και της επικοινωνίας με αυτό και επρόκειτο να υπογραφεί και σχετικό συμφωνητικό, μου κοινοποιήθηκε η από … και με αριθμό κατάθεσης … αίτηση της καθ’ ής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ζητούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο η μετοίκησή μου από την συζυγική κατοικία και να ανατεθεί σε αυτήν η προσωρινή επιμέλεια του γιού μας Α … . Επιθυμώντας και πάλι να βρεθεί μία λύση ως υπεύθυνος πατέρας απέναντι στο γιό μου, τον οποίο δεν επιθυμούσα να καταστήσω κοινωνό νέων εντάσεων και διενέξεων και μάλιστα δικαστικών συμφώνησα τη μετοίκηση μου, για την οποία ουδεμία αντίρρηση είχα αφού από την πλευρά μου θεωρούσα τη συμβίωσή μου με την καθ’ ής αφόρητη και αδύνατη, και την ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου μας στην καθ’ ής.

Κατά τη δικάσιμο της παραπάνω αιτήσεως της καθ’ ής στις … . Ενώπιον του Δικαστηρίου υπογράψαμε το από … πρακτικό συμβιβασμού, το οποίο υποβάλαμε στο δικάσαν Δικαστήριο, το οποίο κατόπιν αυτού και με την υπ’ αριθμόν … απόφασή του ανέθεσε την προσωρινή επιμέλεια του τέκνου μας στην καθ’ ής. Η καθ’ ής αμέσως μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης και μέχρι σήμερα αρνείται να επιτρέψει την οποιαδήποτε επικοινωνία μου με τον ανήλικο γιό μας Α … , κατά παράβαση των μεταξύ μας συμφωνηθέντων. Παράλληλα ο δεύτερος και η τρίτη από εμάς τους αιτούντες, παππούς και γιαγιά του ανηλίκου αντίστοιχα έχουμε δικαίωμα να επικοινωνούμε με τον ανήλικο εγγονό μας.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1520 ΑΚ, όπως ισχύει σήμερα, ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το παιδί, διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοιωνίας με αυτό, οι δε γονείς δεν έχουν δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του παιδιού με τους απώτερους ανιόντες του. Επειδή η καθ’ ής αρνείται να μας επιτρέψει την επικοινωνία με τον ανήλικο γιό του πρώτου και εγγονό του δεύτερου και τρίτης από εμάς, θα πρέπει επομένως με δικαστική απόφαση να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας με το ανήλικο, που θα πρέπει να ασκείται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, δεδομένου ότι διαμένουμε ο πρώτος των αιτούντων σε διαφορετική κατοικία από τους δεύτερο και τρίτη των αιτούντων. Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας ΖΗΤΟΥΜΕ:

1. Να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτησή μας.

2. Να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας μας με το ανήλικο ως εξής για τον πρώτο από εμάς και πατέρα του ανηλίκου α) Κάθε Τετάρτη απόγευμα από ώρα 17.00 έως 20.00 β) κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακό από ώρα 10.00 του Σαββάτου έως ώρα 21.00 της Κυριακής γ) κατά τις εορτές του Πάσχα και επί μία εβδομάδα από την Κυριακή των Βαίων και από ώρα 17.00 μέχρι Μ. Σάββατο και ώρα 17.00. δ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων - Νέου έτους από ώρα 17.00 της παραμονής των Χριστουγέννων έως ώρα 17.00 της παραμονής του νέου έτους. ε) Ολόκληρο το μήνα Ιούλιο κάθε έτους. Για τον δεύτερο και τρίτη από εμάς ένα απόγευμα την εβδομάδα και από ώρα 17.00 έως ώρα 21.00.

3. Να υποχρεωθεί η καθ’ής να μας παραδίδει τον ανήλικο κατά το χρόνο έναρξης της κάθε επικοινωνίας μας έξω από την κατοικία της και να είναι έτοιμη να το παραλάβει πάλι κατά το χρόνο λήξης της στον ίδιο τόπο.

4. Να απειληθεί κατά της καθ’ ής χρηματική ποινή 500 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της αποφάσεως που θα εκδοθεί.

5. Να καταδικασθεί η καθ’ ής στην δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, ... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.