Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών - Προστασία α΄ κατοικίας (Υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

Του …και 2. Της

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 1. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «CITIBANK INTERNATIONAL plc», που εδρεύει στο Λονδίνο Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγκατεστημένη στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα. 3. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα. 4. Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων των αιτούντων. Οι αιτούντες είμαστε σύζυγοι και γονείς μιας ανήλικης κόρης 16 ετών, μαθήτριας. Ο πρώτος εξ ημών είμαι … ετών, απόφοιτος Δημοτικού και η δεύτερη αιτούσα είμαι … ετών, απόφοιτη Λυκείου. Ο πρώτος αιτών είμαι άνεργος από … . Από το έτος … εργαζόμουν ως … σε πολυκατάστημα της Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως έκλεισε το έτος … . Κατόπιν, εργάστηκα περιστασιακά σε διάφορες δουλειές … χωρίς να κατορθώσω να βρω κάποια σταθερή και μόνιμη εργασία. Τελευταία μου εργασία ήταν διανομέας σε … από όπου απολύθηκα τον … επειδή έκλεισε η επιχείρηση. Από … λαμβάνω επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ύψους 545 € και από … ξεκίνησα να συνεργάζομαι με την εταιρία … έναντι μηνιαίας αμοιβής 200 €. Συνεπώς, το συνολικό μηνιαίο εισόδημά μου ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 745 ευρώ. Η δεύτερη αιτούσα είμαι άνεργη διαθέτοντας κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ αλλά χωρίς να δικαιούμαι επίδομα ανεργίας ελλείψει των απαιτούμενων ενσήμων. Η παρελθούσα υποφερτή οικονομική μας κατάσταση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποιο οικείο πρόσωπο να μας βοηθήσει στο μεγάλωμα της κόρης μας, μας οδήγησε στην απόφαση να αφοσιωθώ εγώ στην ανατροφή της κόρης μας και να εργάζεται μόνο ο σύζυγός μου και πρώτος αιτών. Αφότου η κόρη μας μεγάλωσε και μπορούσε πλέον να αυτοεξυπηρετείται, προσπάθησα με τη σειρά μου να βρω κάποια εργασία χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τα ελλιπή μου τυπικά προσόντα σε συνδυασμό με τη φροντίδα της ψυχικά άρρωστης πεθεράς μου με έχουν οδηγήσει σε μόνιμη ανεργία, με αποτέλεσμα η συνεισφορά μου στο οικογενειακό εισόδημα να είναι μηδενική. Αμφότεροι οι αιτούντες έχουμε την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος (½ ανήκει στον πρώτο και ½ στη δεύτερη εξ ημών) ενός διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, καθαρού εμβαδού 40,76 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται … επί της οδού … . Το εν λόγω διαμέρισμα διαθέτει ως παρακολούθημα την υπ’ αριθ. 2 αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 6,05 τετραγωνικών μέτρων και την αποκλειστική χρήση μίας θέσης στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας, εμβαδού 12 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρώτος αιτών απέκτησα την κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του ως άνω διαμερίσματος με το με αριθμό … συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης …, το οποίο μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό … . Η δεύτερη αιτούσα απέκτησα την κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου του ως άνω διαμερίσματος με το με αριθμό … συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης … , το οποίο μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στον τόμο … και με αύξοντα αριθμό … . Το ακίνητο αυτό αποτελεί την μοναδική και κύρια κατοικία της οικογένειάς μας, κατασκευάστηκε το … και η εμπορική αξία του διαμερίσματος στο σύνολό του εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ, ενώ η εμπορική αξία των εξ αδιαιρέτου ποσοστών συγκυριότητάς μας επ’ αυτού εκτιμάται στο ήμισυ, δηλαδή στο χρηματικό ποσό των 40.000 €. Πέραν των ως άνω ποσοστών συγκυριότητας επί του ανωτέρω περιγραφόμενου διαμερίσματος, εμείς οι ίδιοι αλλά και η κόρη μας δεν έχουμε στην ιδιοκτησία μας κανένα απολύτως άλλο ακίνητο ή κινητό περιουσιακό αντικείμενο. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειάς μας, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσής μας προς διατροφή της κόρης μας, των εαυτών μας ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 545 ευρώ. Ειδικότερα τα μηνιαία οικογενειακά μας έξοδα κατανέμονται ως εξής: 30 € για κοινόχρηστα. 300 € για διατροφή. 40 € για το λογαριασμό της ΔΕΗ 40 € για το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ελλείψει σταθερής. 20 € για το λογαριασμό της ΕΥΑΘ. 40 € για θέρμανση (πετρέλαιο). 10 € για ένδυση και υπόδηση. 25 € για εκπαίδευση. 10 € για τις μετακινήσεις μας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 20 € για ιατρικά έξοδα. 10 € για επισκευές και συντήρηση. Ωστόσο, πιεστικές οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως η απόφαση για αγορά πρώτης κατοικίας, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή μας, όπως η κατ’ εξακολούθηση απώλεια της εργασίας του πρώτου εξ ημών και η αδυναμία εύρεσης σταθερής εργασίας επί μεγάλων χρονικών διαστημάτων, εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανειακών μας υποχρεώσεων, ανάγκασαν τον πρώτο εξ ημών να καταφύγω περισσότερο από όσο επέτρεπε η οικονομική μου κατάσταση στον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να αντεπεξέλθω στις αυξημένες ανάγκες της οικογένειάς μου. Επιπλέον, η απόφαση της δεύτερης εξ ημών να εργαστώ, μιας και η κόρη μας είχε μεγαλώσει, μας δημιούργησε την ψευδή πεποίθηση ότι σε κάθε περίπτωση θα είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας. Οι συνεχείς αναχρηματοδοτήσεις με δυσμενείς όρους, στις οποίες υποχρεώθηκα, ο πρώτος εξ ημών, προκειμένου να είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στις οφειλές μου, τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών, η συρρίκνωση των εισοδημάτων μου αλλά και η αδυναμία εύρεσης εργασίας της δεύτερης εξ ημών, επιδείνωσαν περαιτέρω την οικονομική μας κατάσταση και κατέστησαν εντέλει αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών μας με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο εισόδημά μας για την εξόφληση των δανειακών μας υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να περιέλθουμε -χωρίς δόλο- σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών μας. Χαρακτηριστικό των απέλπιδων προσπαθειών μας να εξυπηρετήσουμε τις οφειλές μας προς τις πιστώτριες τράπεζες αποτελεί το γεγονός πως επί αρκετούς μήνες και ενώ δεν είχαμε πλέον τα χρήματα να πληρώνουμε και παρότι είχε ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου 3869/2010, εμείς συνεχίζαμε να πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις μας δανειζόμενοι από συγγενείς και φίλους και προχωρώντας παράλληλα σε ρύθμιση των δανειακών συμβάσεων με ορισμένες τράπεζες. Πράγματι, όπως προκύπτει και από τα ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα στοιχεία, μετά την αφαίρεση των απολύτως αναγκαίων δαπανών διαβίωσης στερούμαστε των επαρκών εισοδημάτων προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πιστωτές μας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές που μάλιστα συνεχώς διογκώνονται, με την προσθήκη των τόκων υπερημερίας. Έχουμε γι’ αυτό περιέλθει σε κατάσταση χωρίς διέξοδο και προοπτική, αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, γεγονός που επηρεάζει την οικογένειά μας συλλήβδην, καθώς εγκλωβισμένοι στην κατάσταση αυτή αδυνατούμε πλέον να λειτουργήσουμε ως κοινωνικά όντα και να συμμετάσχουμε στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

2. Κατάσταση πιστωτών και απαιτήσεών τους. Η αναλυτική κατάσταση των πιστωτών μας με τις αντίστοιχες ανά πιστωτή οφειλές μας, βάσει των στοιχείων που μας χορήγησαν οι πιστωτές μας, έχει ως ακολούθως: Ως προς τον πρώτο εξ ημών: 1. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 54.513,27 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 53.432,11 €, τόκους 1.081,16 € και έξοδα 00,00 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης με τη σύζυγό μου. 2. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης δανείου «Όλα σε 1», το οποίο προήλθε από συγχώνευση προγενέστερων οφειλών μου από πιστωτικές κάρτες και ανοικτό καταναλωτικό δάνειο, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 32.891,17 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 31.584,77 €, τόκους 1.225,00 € και έξοδα 81,40 €. 3. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.376,63 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 1.352,74 €, τόκους 23,89 € και έξοδα 00,00 €. 4. Στην CITIBANK INTERNATIONAL plc δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού … σύμβασης προσωπικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.553,34 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 12.503,30 €, τόκους 5,76 € και έξοδα 44,28 €. 5. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου, το οποίο προήλθε από συγχώνευση προγενέστερων οφειλών μου από πιστωτικές κάρτες, οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.280,01 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 17.694,28 €, τόκους 585,73 € και έξοδα 00,00 €. 6. Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της DANEION APC LTD, στην οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν προϊόν κατά το άρθρο 10 του Ν.3156/2003) δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 8.533,94 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 8.405,93 €, τόκους 128,01 € και έξοδα 00,00 €. Ως προς τη δεύτερη εξ ημών: 1. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 54.513,27 €, αναλυόμενα κατά κεφάλαιο 53.432,11 €, τόκους 1.081,16 € και έξοδα 00,00 €. Στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης με τον σύζυγό μου. Συνολικό άθροισμα οφειλών: 128.148,36 €. Από τις ανωτέρω οφειλές εξασφαλισμένη είναι μόνο η με αριθμό 1 απαίτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ύψους 54.513,27 €. Στην εν λόγω -με αριθμό 1- σύμβαση στεγαστικού δανείου αμφότεροι οι αιτούντες είμαστε συνοφειλέτες. Για τη εξασφάλιση της ως άνω τράπεζας έχει εγγραφεί υπέρ αυτής προσημείωσης υποθήκης στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στον τόμο 4036 και αρ. 43 για το ποσό των 72.000 ευρώ επί του συνόλου του παραπάνω ακινήτου, δηλαδή στα ποσοστά συγκυριότητας και των δυο μας ( ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος). Όλες οι οφειλές μας που αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση πιστωτών αφορούν δάνεια και πιστώσεις που έχουν αναληφθεί ή παρασχεθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της παρούσας αιτήσεως. Ειδικότερα, ο πρώτος εξ ημών, επαναλαμβάνω ότι η ανωτέρω με αριθμό 2 απαίτηση προήλθε από συγχώνευση προγενέστερων οφειλών μου από πιστωτικές κάρτες και ανοικτό καταναλωτικό δάνειο και η με αριθμό 5 απαίτηση προήλθε από τη συγχώνευση προγενέστερων οφειλών μου από πιστωτικές κάρτες.

3. Συνδρομή αντικειμενικών προϋποθέσεων: Μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, λόγω των αυξημένων οικονομικών αναγκών της οικογένειάς μας, αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες δανειακές μας υποχρεώσεις με βάση το οικογενειακό μας εισόδημα, το οποίο διαμορφώνεται εξ ολοκλήρου από την συνεισφορά του πρώτου εξ ημών, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί, μετά και από καταγγελία σχετικών δανειακών συμβάσεων, πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων η αποπληρωμή είναι πλέον αδύνατη. Η κάλυψη των βασικών βιοτικών οικογενειακών μας αναγκών απαιτεί το χρηματικό ποσό των 545 € μηνιαίως. Με δεδομένο ότι το συνολικό και μοναδικό μηνιαίο εισόδημά του πρώτου εξ ημών ανέρχεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο συνολικό ποσό των 745 ευρώ, ενώ το μηνιαίο εισόδημα της δεύτερης εξ ημών είναι μηδενικό και λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότεροι είμαστε άνεργοι, το ποσό το οποίο μπορώ ο πρώτος εξ ημών να διαθέσω από το μηνιαίο εισόδημά μου για την εξόφληση των οφειλών μου ανέρχεται σε 200 ευρώ, ενώ η δεύτερη εξ ημών δεν δύναμαι να διαθέσω κάποιο χρηματικό ποσό. Με το ποσό των 200 € ο πρώτος και με το μηδενικό ποσό η δεύτερη εξ ημών δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές μας. Ήδη, όπως προκύπτει και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις οφειλών, μεγάλο μέρος των ανωτέρω οφειλών μας είναι ληξιπρόθεσμες, ορισμένες δε από τις παραπάνω συμβάσεις έχουν ήδη καταγγελθεί. Έχουμε περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του συνόλου των οφειλών μας, ληξιπρόθεσμων και μη. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομική μας δε κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης, ώστε να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησης των οφειλών στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αμφότεροι είμαστε άνεργοι και παρά τις καθημερινές αγωνιώδεις και επίμονες προσπάθειές μας αδυνατούμε να βρούμε εργασία. Μέχρι σήμερα οι συνεχείς προσπάθειές μας για εύρεση οποιασδήποτε έντιμης εργασίας δεν καρποφόρησαν και εξαντλώντας τα όρια των οικονομικών και ψυχικών μας αντοχών καταθέτουμε την παρούσα αίτηση. Η περιρρέουσα οικονομική ύφεση που πλήττει τη χώρα και την κοινωνία καθιστά ακόμη περισσότερο δύσκολη την ανεύρεση εργασίας. Ως προελέχθη, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 745 €, βασιζόμενο κυρίως στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ ύψους 545 € που λαμβάνω ο πρώτος εξ ημών και τρέμω στην ιδέα ότι σύντομα θα διακοπεί η χορήγησή του χωρίς να έχω εντωμεταξύ βρει εργασία. Οι απαντήσεις που εισπράττουμε καθημερινά από τους ανθρώπους που ζητούμε εργασία σε συνδυασμό με την διαρκώς αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα ανθρώπων της ηλικίας μας και με μηδαμινά τυπικά προσόντα, εξανεμίζουν κάθε ελπίδα μεταβολής της κατάστασης οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, στην οποία έχουμε περιέλθει. Η αύξηση της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας μας κάνουν να πιστεύουμε πως δεν επίκειται σύντομα αύξηση των εισοδημάτων μας ή της εν γένει περιουσιακής μας κατάστασης, ώστε να εξέλθουμε άμεσα από την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία έχουμε περιέλθει. Εντός λίγων μηνών πρόκειται να σταματήσει η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ύψους 545 € στον πρώτο εξ ημών δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την οικονομική μας κατάσταση. Από την άλλη, με την ελπίδα ότι έστω κι ένας εξ ημών θα σταθεί τυχερός στο μέλλον βρίσκοντας εργασία, λόγω της ηλικίας μας, των τυπικών μας προσόντων και της περιρρέουσας οικονομικής ύφεσης, η αμοιβή από αυτήν την υποτιθέμενη μελλοντική εργασία δύσκολα θα ξεπερνά το ποσό των 700 € μηνιαίως, με αποτέλεσμα να μην μεταβληθεί ουσιαστικά η υπάρχουσα οικονομική μας ένδεια. Βρισκόμαστε, συνεπώς, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία αποπληρωμής των χρεών μας και για το λόγο αυτό εμπίπτουμε στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010, δεδομένου μάλιστα ότι αμφότεροι είμαστε φυσικά πρόσωπα, δεν έχουμε εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερούμαστε πτωχευτικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.3869/2010. Για τους λόγους αυτούς προβήκαμε την … στην υποβολή προς τα παραπάνω πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν απαιτήσεις εις βάρος μας πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού, προκειμένου να προβούμε, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 σε ρύθμιση των χρεών μας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές μας αποπληρωμής. Ωστόσο, η προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα πιστωτικά ιδρύματα απέτυχε, όπως προκύπτει και από την από … βεβαίωση του πληρεξούσιου δικηγόρου μας, ο οποίος συνέδραμε στην προσπάθεια για την εξώδικη ρύθμιση των χρεών μας, την οποία βεβαίωση και προσκομίζουμε. Στην από … αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού που καταθέσαμε στους πιστωτές μας αναφέραμε ρητά ότι επιθυμούμε την εξαίρεση της κύριας και μοναδικής κατοικίας μας, η οποία περιγράφεται ανωτέρω. Το εν λόγω διαμέρισμα, το οποίο ανήκει κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου σε έκαστο εξ ημών, εκτιμάται πως η εμπορική του αξία ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 80.000 €. Θέλοντας καλόπιστα να επιτύχουμε την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών μας και βασιζόμενοι στη μέχρι τότε οικονομική βοήθεια συγγενών και φίλων αλλά και στις διαβεβαιώσεις που είχαμε από οικεία μας πρόσωπα πως θα μας προσλάμβαναν σε δικές τους επιχειρήσεις, προτείναμε στους πιστωτές μας να καταβάλουμε το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου μας σε 240 μηνιαίες δόσεις, ήτοι σε 20 έτη. Δηλαδή, εκτιμώντας την εμπορική αξία του συνόλου του ακινήτου μας στο χρηματικό ποσό των 80.000 € και με σταθερό επιτόκιο 4,5% αναλογούσε μηνιαία δόση ύψους 430,20 €, ποσό που ήταν και είναι πολύ μεγαλύτερο από τις σημερινές μας δυνατότητες αποπληρωμής. Μολαταύτα, κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν απάντησε στην πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού που καταθέσαμε.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ.

1. Σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Με την παρούσα αίτηση αιτούμαστε σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3869/2010 να γίνει δεκτό το κατωτέρω σχέδιο ρύθμισης των χρεών μας: Ως προς τον πρώτο εξ ημών: 1. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης στεγαστικού δανείου οφείλουμε από κοινού οι αιτούντες συνολικά το χρηματικό ποσό των 54.513,27 €, προτείνουμε να μας δοθεί τετραετής περίοδος χάριτος, αρχόμενη από την ημερομηνία αποδοχής μέσω δικαστικού συμβιβασμού άλλως από τη δημοσίευση της απόφασης επί της παρούσας αίτησης, προκειμένου ο πρώτος εξ ημών να μπορέσω να ρυθμίσω τις υπόλοιπες οφειλές μου προς τους μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένους δανειστές μου, όπως αναλυτικά θα παραθέσω ευθύς παρακάτω. Αμέσως μετά τη πάροδο της ως άνω περιόδου χάριτος των τεσσάρων ετών (48 μήνες) και προκειμένου να σωθεί η πρώτη και μοναδική κατοικία μας, προτείνουμε να καταβάλουμε μηνιαίως το ποσό των 200 € για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 3,80% (επομένως το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σήμερα ανέρχεται σε 1% πλέον περιθωρίου 2,80 ποσοστιαίων μονάδων), ήτοι το συνολικό ποσό των 48.000 €, πλέον των τόκων. Επαναλαμβάνω ότι στην εν λόγω δανειακή σύμβαση είμαι συνοφειλέτης με τη σύζυγό μου και ως εκ τούτου η συγκεκριμένη πρότασή μου περιλαμβάνει και τη σύζυγό μου, μιας και η τελευταία έχει μηδενικά εισοδήματα. 2. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης δανείου «Όλα σε 1» οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 32.891,17 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 89,34 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 4.288,11 €. 3. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.376,63 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,74 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 179,47 €. 4. Στην CITIBANK INTERNATIONAL plc όπου, δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού … σύμβασης προσωπικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.553,34 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 34,10 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.636,61 €. 5. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.280,01 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 49,65 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 2.383,21 €. 6. Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της DANEION APC LTD, στην οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν προϊόν κατά το άρθρο 10 του Ν.3156/2003) όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 8.533,94 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 23,18 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.112,59 €. Ως προς τη δεύτερη εξ ημών: Παραπέμπω στην παραπάνω με αριθμό 1 ενότητα του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του συζύγου μου, η οποία αναφέρεται στην κοινή μας οφειλή από τη σύμβαση στεγαστικού δανείου προς την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Τα ανωτέρω ποσά δόσεων, που αφορούν τις πρώτες 48 μηνιαίες δόσεις (4 έτη), μας δίνουν το άθροισμα του συνολικού ποσού των 200 € το μήνα. Το συνολικό άθροισμα των οφειλών ανέρχεται στο ποσό των 128.148,36 €. Η συνολική καταβολή αποπληρωμής, βάσει του ανωτέρω σχεδίου, που αφορά τις πρώτες 48 μηνιαίες δόσεις (4 έτη) ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00 €. Οι παραπάνω μηνιαίες χρηματικές δόσεις προτείνουμε να καταβάλλονται σε κάθε πιστώτρια τράπεζα εντός των τριών πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

2. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Με την παρούσα αίτησή μας δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε την κύρια και μοναδική μας κατοικία από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών. Τούτο δε μάλιστα καθώς η αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας, το οποίο ανέρχεται στην περίπτωσή μας για έγγαμο/η με ένα παιδί σε 200.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό, δηλαδή το ποσόν των 300.000 ευρώ. Υπάγεται συνεπώς στην προστατευτική ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 του ν. 3869/2010 και προστατεύεται στην περίπτωση συνδρομής των όρων για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών από τη ρευστοποίηση με την ανάληψη από εμάς της υποχρέωσης για εξόφληση οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ιδανικού μας μεριδίου επί του εν λόγω ακινήτου. Για το σκοπό αυτό με το παραπάνω σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μας προτείνουμε την προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως ασφαλισμένης πιστώτριας ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. επί του υπέγγυου ακινήτου.

3. Σύμμετρη ικανοποίηση των υπολοίπων πιστωτών. Για όλες τις υπόλοιπες μη εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις προτείνεται η σύμμετρη μερική ικανοποίησή τους για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών με την καταβολή των αναφερόμενων παραπάνω οφειλών. Με βάση, λοιπόν, το παραπάνω σχέδιο διευθέτησης για τις οφειλές αυτές θα καταβάλλεται κάθε μήνα και επί τέσσερα έτη το ποσόν των 200,00 ευρώ συμμέτρως κατανεμόμενο.

4. Λοιποί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης. Η καταβολή των παραπάνω δόσεων θα αρχίσει από τον πρώτο μήνα που ακολουθεί την επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού. Με την εξόφληση των δόσεων που προβλέπονται για κάθε ρυθμιζόμενη οφειλή, απαλλασσόμαστε από το υπόλοιπο αυτής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής τεσσάρων δόσεων ο θιγόμενος πιστωτής μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία των παραπάνω ρυθμίσεων των οφειλών μας.

5. Σύνοψη του σχεδίου διευθέτησης. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα του σχεδίου ρύθμισης, επιση-μαίνονται τα εξής: 1. Για την υπό 1 οφειλή μας ύψους 54.513,27 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. και μετά την πάροδο της περιόδου χάριτος διάρκειας 48 μηνών, ήτοι 4 ετών, θα καταβάλλουμε εντόκως 200,00 € μηνιαίως για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 3,80% (επομένως το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σήμερα ανέρχεται σε 1% πλέον περιθωρίου 2,80 ποσοστιαίων μονάδων), ήτοι συνολικά το ποσό των 48.000 €, πλέον των τόκων. Με την καταβολή των δόσεων αυτών και μετά το πέρας 24 ετών (4 έτη περίοδος χάριτος + 20 έτη καταβολή μηνιαίων δόσεων), αμφότεροι οι αιτούντες, θα απαλλαγούμε από το υπόλοιπο της υπό 1 οφειλής προς την πρώτη καθής. Για τις υπό 2 και 3 οφειλές του πρώτου εξ ημών ύψους 32.891,17 € και 1.376,63 € αντίστοιχα προς την ίδια πιστώτρια τράπεζα θα καταβάλλω συνολικά 93,08 € (89,34 € + 3,74 €) μηνιαίως για 48 μήνες, ήτοι συνολικά 4.467,58 € (4.288,11 € + 179,47 €). Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο των υπό 2 και 3 οφειλών προς την πρώτη καθής. 2. Για την υπό 4 οφειλή του πρώτου εξ ημών ύψους 12.553,34 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία CITIBANK INERNATIONAL plc θα καταβάλλω συνολικά 34,10 € μηνιαίως για 48 μήνες, ήτοι συνολικά 1.636,61 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 4 οφειλής προς την δεύτερη καθής. 3. Για την υπό 5 οφειλή του πρώτου εξ ημών ύψους 18.280,01 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα καταβάλλω συνολικά 49,65 € μηνιαίως για 48 μήνες, ήτοι συνολικά 2.383,21 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 5 οφειλής προς την τρίτη καθής. 4. Για την υπό 6 οφειλή του πρώτου εξ ημών ύψους 8.533,94 € προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρία EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. θα καταβάλλω συνολικά 23,18 € μηνιαίως για 48 μήνες, ήτοι συνολικά 1.112,59 €. Με την καταβολή των δόσεων αυτών θα απαλλαγώ από το υπόλοιπο της υπό 6 οφειλής προς την τέταρτη καθής. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 5 του ν. 3869/2010 καλούνται οι ανωτέρω πιστωτές μου όπως υποβάλουν εγγράφως στην γραμματεία του ανωτέρω αρμοδίου δικαστηρίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το ανωτέρω και ιδίως να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή όχι με το προτεινόμενο Σχέδιο διευθετήσεως των οφειλών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αιτήσεως αυτής στο παραπάνω Ειρηνοδικείο. Σε περίπτωση παρελεύσεως της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδάφιο 3 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 τεκμαίρεται ότι ο πιστωτής συμφωνεί με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Εξάλλου, αν στο αρχικό ή τροποποιημένο σχέδιο συγκατατίθενται πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, στους οποίους περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση το σύνολο των πιστωτών με εμπραγμάτως εξασφαλιζόμενες απαιτήσεις και πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των τυχόν εργατικών απαιτήσεων, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή οποιουδήποτε από τους πιστωτές που υποβάλλεται εγγράφως μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως, υποκαθιστά την έλλειψη συγκατάθεσης, εφόσον κριθεί ότι οι τελευταίοι αντιτίθενται καταχρηστικά στο συμβιβασμό. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι επήλθε ο συμβιβασμός και ότι ανακλήθηκε η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη (άρθρο 7 νόμου 3869/2010).

Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Επικουρικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 «αν το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών δεν γίνει δεκτό από τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς της συζύγου και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένο ποσό για ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο». Εξάλλου, κατά το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 το δικαστήριο διατάσσει τη ρευστοποίηση της περιουσίας, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ωστόσο, «ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως μοναδική κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει σε εμβαδόν το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κατοικίας, όπως αυτή αποτιμάται από το δικαστήριο. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζομένης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυτής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδικής κατοικίας του. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αυτής αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων δόσεων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, «η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται σε εφαρμογή των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 επιφέρει, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους». Με την παρούσα αίτησή μας ζητούμε από το Δικαστήριό Σας τη ρύθμιση των οφειλών και την εξαίρεση από την εκποίηση του παραπάνω ακίνητου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία μας, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών μας από το Δικαστήριό Σας σύμφωνα με το άρθρο 8 και την εξαίρεση της κύριας κατοικίας μας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας μας για την ικανοποίηση των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου. Εφαρμόζοντας επομένως τις διατάξεις αυτές στην περίπτωση της προσωπικής και οικονομικής μας κατάστασης, όπως αυτή απεικονίστηκε παραπάνω, προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Όπως ήδη παραπάνω ανέφερα, το σύνολο των οφειλών του πρώτου εξ ημών ανέρχεται στο ποσό των 128.148,36 €, εκ των οποίων εμπραγμάτως εξασφαλισμένη είναι η με αριθμό 1 οφειλή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 54.513,27. β) Η αξία του ιδιόκτητου, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστου εξ ημών, ακινήτου που χρησιμοποιούμε ως κύρια κατοικία μας ανέρχεται στο ποσό των 80.000 €, οπότε το 85% αυτής ανέρχεται σε 68.000 €. Η πρώτη καθής πιστώτρια με εμπράγματη ασφάλεια στο ακίνητο ικανοποιείται προνομιακά. γ) Η αποπληρωμή του ανωτέρω υπό 1 στεγαστικού δανείου θα πραγματοποιηθεί μετά από είκοσι τέσσερα έτη (συμπεριλαμβανομένης τετραετούς περιόδου χάριτος), ήτοι σε 48 μήνες (περίοδος χάριτος) + 240 μηνιαίες δόσεις, εντόκως με το μέσο συμβατικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων. Για την εξόφληση της παραπάνω οφειλής ύψους 54.513,27 € προβλέπεται ότι θα καταβάλλουμε στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. αμέσως μετά τη πάροδο της περιόδου χάριτος των 48 μηνών και προκειμένου να σωθεί η πρώτη και μοναδική κατοικία μας, θα καταβάλουμε μηνιαίως το ποσό των 200 € για 240 μήνες (20 έτη) με το μέσο συμβατικό κυμαινόμενο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 3,80% (επομένως το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σήμερα ανέρχεται σε 1% πλέον περιθωρίου 2,80 ποσοστιαίων μονάδων), ήτοι το συνολικό ποσό των 48.000 €, πλέον των τόκων. δ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παραπάνω ποσό που θα πρέπει να καταβάλουμε για τη διάσωση της κύριας κατοικίας μας, το εισόδημά μας, τη δυνατότητα συνεισφοράς του καθενός μας και την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της οικογένειάς μας το ποσόν το οποίο θα μπορούσαμε να καταβάλλουμε για την ρύθμιση των υπολοίπων οφειλών μας στο πλαίσιο της τετραετούς ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/10 ανέρχεται σε 200 ευρώ. To ποσόν αυτό διανέμεται συμμέτρως στους ανέγγυους πιστωτές με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις τους: 1. Η υπό 1 αφορά την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης δανείου «Όλα σε 1» οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 32.891,17 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 89,33 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 4.288,11 €. 3. Στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης πιστωτικής κάρτας οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.376,63 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 3,74 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 179,47 €. 4. Στην CITIBANK INTERNATIONAL plc όπου, δυνάμει της με αριθμό λογαριασμού … σύμβασης προσωπικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 12.553,34 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 34,10 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.636,61 €. 5. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.280,01 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 49,65 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 2.383,21 €. 6. Στην EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της DANEION APC LTD, στην οποία έχει εκχωρηθεί το παρόν προϊόν κατά το άρθρο 10 του Ν.3156/2003) όπου, δυνάμει της με αριθμό … σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλω συνολικά το χρηματικό ποσό των 8.533,94 €, προτείνω να καταβάλω μηνιαίως το ποσό των 23,18 € για 48 μήνες (4 έτη), ήτοι το συνολικό ποσό των 1.112,59 €. ε) Εφόσον, ο πρώτος εξ ημών, τηρήσω την παραπάνω ρύθμιση που θα με υποχρεώσει το δικαστήριο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, θα απαλλαγώ με την πάροδο της τετραετίας από τα χρέη μου προς τους παραπάνω πιστωτές, με την επιφύλαξη της με αριθμό 1 εμπραγμάτως εξασφαλισμένης οφειλής που γίνεται με βάση το άρθρο 9 παρ.2 για την εξαίρεση της κατοικίας μας από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία μας.

Δ. ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Επειδή προσκομίζουμε στο Δικαστήριό Σας αναλυτική κατάσταση των περιουσιακών μας στοιχείων, των εισοδημάτων και των οφειλών μας, στοιχεία που έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στους πιστωτές μας. Επειδή επιπρόσθετα και προς απόδειξη της υπό κρίσιν αιτήσεώς μας προσκομίζουμε τα ακόλουθα έγγραφα: 1. Τις βεβαιώσεις αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 (σχετικά 1α και 1β). 2. Υπεύθυνες δηλώσεις για την ορθότητα των αναφερομένων στην παρούσα εισοδημάτων, περιουσίας και οφειλών, καθώς και για τις τυχόν μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της παρελθούσης τριετίας (σχετικά 2α και 2β). 3. Αντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των ιδίων και της κόρης μας (σχετικά 3α, 3β και 3γ). 4. Αντίγραφο του Ε9 του έτους 2006 και 2007 (σχετικό 4α και 4β). 5. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος για τα έτη 2009, 2010 και 2011 (σχετικά 5α, 5β και 5γ). 6. Υπεύθυνη Δήλωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου που κατείχα - ο πρώτος εξ ημών- προκειμένου να αποπληρώσω το ανάλογο δάνειο, το οποία είχα πάρει για να το αποκτήσω (σχετικό 6). 7. Φωτοτυπίες από την πρώτη σελίδα της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που καταθέσαμε στις πιστώτριες τράπεζες, από τις οποίες προκύπτει η ημερομηνία κατάθεσής τους (σχετικά 7α, 7β, 7γ, 7δ και 7ε). 8. Αντίγραφα των προτάσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού που καταθέσαμε (σχετικά 8α και 8β). 9. Αντίγραφα των δελτίων ανεργίας του ΟΑΕΔ (σχετικά 8α και 8β). 10. Βεβαίωση λήψης επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (σχετικό 10). 11. Το από … συμφωνητικό συνεργασίας με την εταιρία «…» (σχετικό 11). 12. Ιατρική βεβαίωση σχετικά με … (σχετικό 12). 13. Ενδεικτικό λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας (σχετικό 13). 14. Ενδεικτικό λογαριασμό ΔΕΗ (σχετικό 14). 15. Ενδεικτικό λογαριασμό ΕΥΑΘ (σχετικό 15). 16. Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου μας (σχετικά 16α και 16β). 17. Τις αναλυτικές καταστάσεις των οφειλών μας που μας χορήγησαν οι δανειστές μας (σχετικά 17α, 17β, 17γ, 17δ και 17ε).

Επειδή στην παρούσα αίτησή μας κατ’ άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3869/2010 εμπεριέχονται νομίμως τ’ απαιτούμενα στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου, ήτοι η κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων μας, καθώς και το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών μας. Επειδή οι οφειλές μας έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, διότι ευρισκόμαστε σε πραγματική και αναίτια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δόσεων προς τους πιστωτές μας. Επειδή η αδυναμία πληρωμής στην οποία έχουμε περιέλθει δεν οφείλεται σε δόλο ή σε υπαιτιότητά μας, ούτε καν σε αμέλεια, αλλά σε εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπορέσαμε ούτε να προβλέψουμε, αλλά και ούτε να αντιπαλέψουμε. Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, αποδεικνύονται δε πάντα τ’ ανωτέρω δια μαρτύρων και εγγράφων, το δε Δικαστήριο Σας είναι το κατά τόπον αρμόδιο λόγω της κατοικίας μας για την εκδίκαση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να επικυρωθεί το ανωτέρω Σχέδιο Διευθέτησης Οφειλών, ως ανωτέρω προτείνεται ή ως τροποποιηθεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3869/2010, με τη συγκατάθεση όλων των πιστωτών ώστε να αποκτήσει το σχέδιο ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών μας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 και 2 ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών και να οριστούν οι μηνιαίες καταβολές που υποχρεούμαστε να καταβάλλουμε στους καθών πιστωτές μας, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά μας και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες μας, σε ύψος που να μπορούμε να καταβάλουμε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή μας. Να εξαιρεθεί από την εκποίηση της περιουσίας μας για την ικανοποίηση των πιστωτών το παραπάνω ακίνητο, ήτοι το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθαρού εμβαδού 40,76 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βρίσκεται … επί της οδού … . Το εν λόγω διαμέρισμα διαθέτει ως παρακολούθημα την υπ’ αριθ. 2 αποθήκη του υπογείου, εμβαδού 6,05 τετραγωνικών μέτρων και την αποκλειστική χρήση μίας θέσης στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας, εμβαδού 12 τετραγωνικών μέτρων και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της οικογένειάς μας. Να αναγνωρισθεί ότι με την τήρηση της παραπάνω τετραετούς ρύθμισης των οφειλών μου, ο πρώτος εξ ημών, θα απαλλαγώ από τα χρέη μου προς τους καθών πιστωτές, με την επιφύλαξη αυτών που ρυθμίστηκαν για 240 μήνες για την εξαίρεση από την εκποίηση της κυρίας κατοικίας μας. Να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.