Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπολογισμός Δικαστικού Ενσήμου

Ο παρακάτω σύνδεσμος αντιστοιχεί σε εφαρμογή του ιστότοπου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τον υπολογισμό του Δικαστικού Ενσήμου, το οποίο πλέον ανέρχεται περίπου σε 10%ο (δέκα τοις χιλίοις) επί του κεφαλαίου.

http://www.dsth.gr/web/guest/dik_ensimo

Αναλυτικότερα, ο τρόπος υπολογισμού του νέου δικαστικού ενσήμου έχεις ως εξής: Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ποσοστά 8‰ υπέρ του ΤΑΝ και 8‰ υπέρ του ΤΥΔ, υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου και όχι επί του ποσού του κεφαλαίου. Πλέον, κατά το ισχύον καθεστώς έπειτα και από την έκδοση της ως άνω εγκυκλίου και από τον συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου ΙΓ παρ. 6 του ν. 4093/2012 και της ΠΝΠ 4.12.2012 αρ. 16 (ΦΕΚ Α 237/5.12.2012), προκύπτει ότι το ποσοστό του δικαστικού ενσήμου είναι 8‰ επί του κεφαλαίου και επί του δικαστικού ενσήμου υπολογίζονται ποσοστό υπέρ ΤΑΧΔΙΚ 20% (Ν.Δ. 1017/1971 αρ. 10 παρ. 1Α περ. η, που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. ΙΓ παρ. 6 του ν. Ν. 4093/2012), ποσοστό 2,4% για χαρτόσημα και τα ποσοστά 8‰ υπέρ του ΤΑΝ και 8‰ υπέρ του ΤΥΔ.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.