Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αντιρρήσεις του συλληφθέντος κατά της προσωπικής κράτησης (υπόδειγμα δικογράφου)

Ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Α.Β.Γ., κατοίκου Αθηνών, οδός ………… αρ. ….

ΚΑΤΑ

Ε.Ζ.Η., εμπόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός ………… αρ. ….

Με την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απαγγέλθηκε κατ’ εμού προσωπική κράτηση μέχρις ενός έτους προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. …… Διαταγής Πληρωμής του κ. Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Δυνάμει του άνω εκτελεστού τίτλου ο δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Ψ.Ω. προέβη στη σύλληψή μου στην Αθήνα και ήδη κρατούμαι στο ... επί της οδού ………….. αρ. …. , Αθήνα κείμενο γραφείο του, προκειμένου να οδηγηθώ στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κατά τις ως άνω προσωπικής μου κρατήσεως ασκώ αντιρρήσεις και ζητώ την ακύρωση αυτής και την άμεση απόλυση μου για τους κατωτέρω νόμιμους και βάσιμους λόγους, συγκεκριμένα: 1) Διότι ακύρως και παρανόμως, κατά παράβαση της παραγρ. γ’ του άρθρου 1048 Κ.Πολ.Δ., διατάχθηκε κατ’ εμού προσωπική κράτηση με την ως άνω απόφαση, καθόσον έχοντας γεννηθεί στις 20 Φεβρουαρίου του έτους ……. συμπλήρωσα το 65ο έτος της ηλικίας μου στις 20η Φεβρουαρίου του έτους ……. . 2) Διότι η εκκαλουμένη απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει. 3) Διότι δεν μου επιδόθηκε νομότυπα η επιταγή προς εκτέλεση, ούτε παρήλθε η τριήμερη προθεσμία προς εκτέλεση που ορίζεται στο άρθρο 1049 παράγρ. 1 Κ.Πολ.Δ.. 4) Διότι ο ως άνω δικαστικός επιμελητής, ενήργησε τη σύλληψή μου χωρίς έγγραφη παραγγελία προς εκτέλεση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αντιδίκου – δανειστή μου. 5) Διότι η σύλληψή μου έγινε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Αθηνών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κατά παράβαση του άρθρου 1049 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.. 6) Διότι ουδέποτε υπήρξα ή είμαι έμπορος κατά κύριο και σύνηθες επάγγελμα, πολύ περισσότερο κατά τον χρόνο της εκδόσεως και αποδοχής των επίδικων συναλλαγματικών.

Επειδή οι αντιρρήσεις μου είναι νόμιμες, βάσιμες και αληθείς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και τα κατά την συζήτηση με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μου. ΖΗΤΩ Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μου. Να κηρυχθεί άκυρη η προσωπική μου κράτηση που διενεργήθηκε από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ψ.Ω. Να διαταχθεί η άμεση απόλυσή μου και Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, …./…./…. Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.