Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης μισθίου (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΠΗ

Του ...

ΚΑΤΑ 1. ... 2. ... 3. Της υπ’ αριθμόν ... διαταγής αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στις ... μου επιδόθηκε η υπ’ αριθμόν ... διαταγή του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάσσομαι να αποδώσω στους καθών την χρήση του περιγραφομένου μίσθιου ακινήτου, ήτοι ενός ισογείου καταστήματος, κείμενου στην ... Αττικής και επί της οδού ... , λόγω καθυστερήσεως στην καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων από δυστροπία. Την υπ’ αριθμόν ... διαταγή αποδόσεως της χρήσεως μισθίου ακινήτου του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανακόπτω ενώπιόν Σας με την παρούσα και ζητώ την ακύρωσή της για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους.

Η άσκηση του δικαιώματος των καθών να ζητήσουν την απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου είναι καταχρηστική και απαγορευμένη κατά το άρθρο 281 ΑΚ καθώς υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη τα χρηστά ήθη και τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος. Συγκεκριμένα είμαι μισθωτής του επίδικου μίσθιου ακινήτου από τον ... και έκτοτε αποτελεί την έδρα της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας . Από το έτος ... έχω προβεί, κατόπιν συνεννοήσεως με τους εκμισθωτές, στην κατασκευή σταθερού παταριού στο επίδικο μίσθιο επιφανείας 100 τετραγωνικών μέτρων, πολυτελούς κατασκευής. Συγκεκριμένα και προκειμένου να κατασκευασθεί το πατάρι αυτό σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης προέβην σε στατική μελέτη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια της κατασκευής. Περαιτέρω η κατασκευή του παραπάνω παταριού ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση χωρισμάτων διαμόρφωσης χώρου με την τοποθέτηση πολυτελών πλακιδίων στο πάτωμα αυτού, με ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να κατασκευασθεί αυτοτελές πλήρες λουτρό και κουζίνα στους χώρους του, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του προσωπικού των στεγαζομένων στο μίσθιο επιχειρήσεων. Άλλωστε και στον λοιπό χώρο του μισθίου προέβην εξαρχής σε πληθώρα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προκειμένου να λειτουργήσει άρτια σε αυτόν η επιχείρησή μου η οποία απασχολούσε 25 - 30 περίπου άτομα και η οποία στηρίζεται στη λειτουργία μηχανημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοτυπικών.

Επίσης, προκειμένου να τοποθετηθούν κλιματιστικά μηχανήματα στους κατ’ ιδίαν δημιουργηθέντες χώρους οι οποίοι διαμορφώθηκαν με χωρίσματα που τοποθέτησα εγώ και με θύρες τις οποίες επίσης τοποθέτησα εγώ και με δικές μου δαπάνες. Οι συνολικές δαπάνες στις οποίες προέβην και οι οποίες αφορούν εν πολλοίς μόνιμες πλέον εγκαταστάσεις στο επίδικο μίσθιο ανέρχονται στο ποσό των ... , όπως προκύπτει από σχετικές αποδείξεις. Κατά το ποσό αυτό, επομένως, αυξήθηκε η αγοραία αξία του μίσθιου χώρου προς περιουσιακό όφελος των καθών. Περαιτέρω αυξήθηκε και η μισθωτική αξία του ακινήτου εις όφελος των εκμισθωτών οι οποίοι σε περίπτωση αποχώρησής μου θα εκμισθώσουν και τα 100 τετραγωνικά του παταριού τα οποία άλλως δεν θα είχαν και ως εκ τούτου μπορούν να ζητήσουν μεγαλύτερο μίσθωμα από αυτό που θα ζητούσαν εκμισθώνοντας μόνο τον ισόγειο χώρο. Όλα τα ανωτέρω γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια οι καθών-εκμισθωτές καθώς τα σχετικά κατασκευαστικά σχέδια του παταριού ετέθησαν υπόψη τους, η ίδια η δεύτερη των καθών επανειλημμένα επισκέφθηκε το μίσθιο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Μάλιστα οι καθών γνωρίζοντας το ύψος των δαπανών στο οποίο προέβην για τις παραπάνω κατασκευές και αναγνωρίζοντας ότι αυτές εγίνοντο προς όφελος του μίσθιου χώρου και θα παρέμεναν αναγκαστικά σε αυτόν κατά το μελλοντικό χρόνο αποχώρησής μου αυξάνοντας έτσι κατά πολύ την μισθωτική ή αγοραία του αξία, συμφώνησαν προφορικά και με διαβεβαίωσαν ότι σε περίπτωση εκούσιας ή άλλης μελλοντικής αποχώρησής μου από το μίσθιο το σύνολο των ως άνω δαπανών μου συμψηφίζονταν με μισθώματα, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την επωφελή για αυτούς κατασκευή όλων των παραπάνω.

Όμως, οι εκμισθωτές στη συνέχεια έδειξαν κακόπιστη συμπεριφορά και ενόψει των παραπάνω επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν σε άμεσο όφελός τους την ύψους ... ως άνω επένδυση που πραγματοποίησα στο μίσθιο, υπολογίζοντας προφανώς το κατά πολύ μεγαλύτερο μίσθωμα το οποίο ενδεχομένως μπορούν να πετύχουν με νέα μίσθωση. Ειδικότερα στις ... και στην προσπάθειά τους να μου δημιουργήσουν προβλήματα μου απέστειλαν εξώδικο δήλωσή τους στην οποία με καλούσαν να τους καταβάλω το οφειλόμενο μίσθωμα του μηνός ... , εκμεταλλευόμενοι την όλως προσωρινή οικονομική μου δυσπραγία, προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτό την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής απόδοσης του μισθίου για δήθεν δυστροπία μου. Σε προφορική μου συνεννόηση με τους εκμισθωτές ζήτησα μία μικρή ανοχή για το μίσθωμα του μηνός ... το οποίο είχα και έχω την πρόθεση να διακανονίσω και τακτοποιήσω άμεσα. Την πρόθεσή μου αυτή γνωστοποίησα και στους εκμισθωτές προκειμένου να μην προέβαιναν σε καμία ενέργειά τους η οποία θα επιδείνωνε την θέση μου. Και ενώ είχα πιστεύσει ότι οι καθών όπως μου παρέστησαν είχαν κατανοήσει τη θέση μου, αυτοί προχώρησαν και επέτυχαν την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής απόδοσης του μισθίου. Η απόδοση του μισθίου θα είχε σαν αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή μου καθώς εκεί στεγάζεται η έδρα της επιχείρησής μου και άλλες συγγενείς επιχειρήσεις όπως προκύπτει από τα σχετικά μισθωτήρια συμβόλαια και δεν είναι δυνατή η μετεγκατάστασή τους σε άλλο μίσθιο και η ομαλή συνέχιση των εργασιών τους. Η καθυστέρηση στην καταβολή των μισθωμάτων είναι όλως προσωρινή και προτίθεμαι να διακανονίσω και καταβάλω αυτά προκειμένου να παραμείνω και να συνεχίσω να εργάζομαι στο μίσθιο χώρο ανενόχλητος, όπως άλλωστε έπραττα όλα αυτά τα χρόνια. Η συμπεριφορά των καθών είναι καταχρηστική και παράνομη καθώς ενώ οι επενδύσεις μου στο μίσθιο χώρο έχουν αποφέρει αύξηση της περιουσίας τους ύψους ... , προσπαθούν εκμεταλλευόμενοι μία οικονομική μου δυσπραγία λίγων μηνών, να επιτύχουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος με αποτέλεσμα την οικονομική μου καταστροφή.

Επειδή η ανακοπή μου είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή. Επειδή αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου Σας κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 επ. του ΚΠολΔ (άρθρο 662 ΣΤ ΚΠολΔ). Επειδή θα αποδείξω αυτήν με μάρτυρες και έγγραφα που θα προσκομίσω κατά τη συζήτησή της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και για όσους μέχρι την συζήτηση της παρούσας νόμιμα θα προσθέσω και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου ΖΗΤΩ 1. Να γίνει δεκτή η ανακοπή μου. 2. Να ακυρωθεί η με αριθμό ... διαταγή απόδοσης μισθίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. 3. Να καταδικασθούν οι καθών στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα, ... Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.