Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Μήνυση για υπεξαίρεση και απάτη (υπόδειγμα δικογράφου)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΣΗ

Του ...

ΚΑΤΑ

Του ...

Αξιότιμε κε Εισαγγελέα, μηνύω τον παραπάνω αναφερόμενο και ζητώ την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του και την κατά νόμο τιμωρία του διότι ετέλεσε σε βάρος μου αξιόποινη πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από ποινική διάταξη νόμου. Ο μηνυόμενος με πρόθεσή του, καταχρώμενος την ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας λόγω πολυετούς συνεργασίας μας και ενεργώντας ως ασφαλιστικός πράκτορας της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας «...», υπεξαίρεσε σε βάρος μου χρηματικό ποσό ύψους ... ευρώ, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του ενεργούντος ως εντολοδόχου μου, στη συνέχεια και όταν διαπίστωσα την μη επένδυση του ποσού αυτού με εξαπάτησε δηλώνοντας ότι αυτό θα πραγματοποιούνταν άμεσα και εκδίδοντας προς εξασφάλισή μου τραπεζική επιταγή ισόποσου χρηματικού ποσού, την οποία και μου μεταβίβασε με οπισθογράφηση και την οποία όμως με παραπλάνησε ότι δήθεν θα εξοφλήσει ο ίδιος, με αποτέλεσμα να παρέλθει η νόμιμη προθεσμία εμφάνισής της στην τράπεζα και να χάσω ως εκ τούτου τα αναγωγικά μου δικαιώματα ως δικαιούχος εκ οπισθογραφήσεως. Προκειμένου δε να κατανοηθεί η ουσία της κρινόμενης υπόθεσης Σας παραθέτω τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που αποδεικνύουν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο την διάπραξη από τον μηνυόμενο των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων σε βάρος μου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Από το έτος ... περίπου έχω συνάψει με την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία «... Α.Ε.Γ.Α» συμβάσεις ασφαλίσεως τόσο ατομικές, όσο και συγγενικών μου προσώπων (τέκνων, συζύγου κ.λ.π). Για τα θέματα που ανέκυπταν από την εξέλιξη των ασφαλιστικών αυτών συμβάσεων, ερχόμουν σε επικοινωνία και είχα συνεργασία με τον μηνυόμενο, ο οποίος τον καιρό εκείνο ήταν ασφαλιστικός πράκτορας της ως άνω Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας. Η συνεργασία μας αρχικά ήταν άψογη και έτσι κέρδισε πλήρως την εμπιστοσύνη μου. Τον Ιούλιο του ... και μετά από προτροπή του με έπεισε να του εμπιστευθώ χρήματα ύψους ... ευρώ προκειμένου να μου τα επενδύσει, όπως μου εδήλωσε, σε αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας «... Α.Ε.Δ.Α.Κ», το οποίο αποτελούσε αρίστη επένδυση και με μεγάλη απόδοση, όπως ο ίδιος μου δήλωσε. Πράγματι, έχοντας εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για την άριστη μέχρι την στιγμή εκείνη συνεργασία μας, στις ... κατέθεσα στον υπ’ αριθμόν ... τραπεζιτικό λογαριασμό του μηνυόμενου στην Τράπεζα ... το ποσό των ... ευρώ. Περί τον Οκτώβριο του ... και μετά από επανειλημμένες τηλεφωνικές οχλήσεις μου προς τον μηνυόμενο, τον οποίο καλούσα να μου παραδώσει τα αποδεικτικά επένδυσης των χρημάτων μου σε αμοιβαία κεφάλαια, όπως επανειλημμένα μου είχε δηλώσει, αυτός υποχρεώθηκε και μου αποκάλυψε ότι τίποτε τέτοιο δεν είχε πράξει, καθώς λόγω οικονομικών του προβλημάτων παρακράτησε τα χρήματά μου, τα οποία και χρησιμοποίησε για την κάλυψη δικών του αποκλειστικώς αναγκών και υποχρεώσεων. Κατόπιν πιέσεών μου και προκειμένου να μην έπαιρνε το ζήτημα διαστάσεις, μου ζήτησε ανοχή λίγων ημερών προκειμένου να πραγματοποιούσε άμεσα την ως άνω επένδυση για λογαριασμό μου.

Προκειμένου δε να με καθησυχάσει και να με πείσει για την σοβαρότητα των λεγομένων του, εξέδωσε σε διαταγή του και μεταβίβασε σε εμένα με οπισθογράφηση, μία τραπεζική επιταγή (την υπ’ αριθμόν ...) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ... , με χρέωση του με αριθμό ... λογαριασμού του, ποσού ... ευρώ, με ημερομηνία λήξεως την ... . Καθόλο δε το χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία της επιταγής ο μηνυόμενος μου δήλωνε ότι το θέμα είχε τακτοποιηθεί, χωρίς όμως να μου παραδίδει παρά τα συνεχή αιτήματά μου τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Κατά την αναγραφόμενη στην άνω επιταγή ημερομηνία, ήτοι στις ... , ο μηνυόμενος επικοινώνησε μαζί μου και μου εζήτησε να μην εμφανίσω στην Τραπεζα την επιταγή, την οποία με διαβεβαίωσε οτι θα εξοφλούσε ο ίδιος σε λίγες ημέρες. Εκμεταλλευόμενος για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη μου, με παραπλάνησε και με συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις και εκ μέρους του δηλώσεις περί άμεσης επιστροφής του ποσού, επέτυχε να παρέλθει η προθεσμία νόμιμης εμφάνισης της επιταγής και να χάσω ως εκ τούτου το δικαίωμα σφράγισης της επιταγής και τα αναγωγικά μου δικαιώματα ως δικαιούχος εξ οπισθογραφήσεως αυτής. Έκτοτε και μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες τηλεφωνικές και εν γένει προφορικές οχλήσεις μου, ο μηνυόμενος ουδέν χρηματικό ποσό μου απέδωσε και καμμία είδους επένδυση δεν πραγματοποίησε για λογαριασμό μου με τα οφειλόμενα χρήματα.

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται κατά τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο ότι ο μηνυόμενος διέπραξε τις αξιόποινες πράξεις, που προσδιορίζονται στο ιστορικό της παρούσας και οι οποίες στοιχειοθετούν τις αντικειμενικές υποστάσεις των αδικημάτων της υπεξαίρεσης που προσδιορίζεται στο άρθρο 375 παρ. 2 Π.Κ και της απάτης που προσδιορίζεται στο άρθρο 386 Π.Κ και για τις οποίες θα πρέπει να τιμωρηθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου ΖΗΤΩ: Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του μηνυομένου και την παραδειγματική τιμωρία του. ΔΗΛΩΝΩ ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων για το ποσό των ... ευρώ για την ικανοποίηση μέρους της επελθούσας ηθικής μου βλάβης με κάθε επιφύλαξη. ΔΙΟΡΙΖΩ πληρεξουσία δικηγόρο μου και αντίκλητο τον δικηγόρο ... . ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΟΥ προτείνω τους ... και ... . ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ υποβάλλω τα: Α) Αντίγραφο του από ... Γραμματίου Εισπράξεως της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ... Α.Ε., από το οποίο προκύπτει οτι κατά την ημερομηνία αυτή κατέθεσα το ποσό των ... ευρώ στο λογαριασμό του μηνυόμενου. Β) Αντίγραφο της υπ’ αριθμόν ... τραπεζικής επιταγής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ..., με χρέωση του με αριθμό ... λογαριασμού του μηνυόμενου, ποσού ... ευρώ, με ημερομηνία λήξεως την ... σε διαταγή του μηνυόμενου. Γ) Την από ... εξώδικη δήλωσή μου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον μηνυόμενο στις ... .

Αθήνα, .../.../... Ο μηνυτής

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.