Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επίσημες μεταφράσεις - επικυρώσεις

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη μετάφραση οποιουδήποτε ξενόγλωσσου κειμένου από την αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, αλβανική, βουλγαρική, ρωσικη και ρουμανικη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα από την ελληνική γλώσσα σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω γλώσσες. Παράλληλα, σε συνεργασία με έμπειρο Μεταφραστικό Γραφείο, αναλαμβάνουμε τη μετάφραση κειμένων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα του κόσμου.

Το κόστος για κάθε επίσημη μετάφραση και επικύρωση αυτής (όποτε αυτό απαιτείται) προσδιορίζεται από το είδος του κειμένου (π.χ. ιατρικό έγγραφο, νομικό έγγραφο κ.λπ.), το μέγεθός του (αριθμός σελίδων) και τη χρήση για την οποία προορίζεται (π.χ. δικαστική χρήση, χρήση σε χώρα του εξωτερικού κ.λπ.).

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε: Μετάφραση ξενόγλωσσων πτυχίων γλωσσομάθειας (Lower, Proficiency, DELF, Zertificat κλπ.) οποιουδήποτε φορέα πιστοποίησης (Cambridge, Michigan, Goethe, Cervantes κλπ.), μετάφραση δημοσίων εγγράφων (πιστοποιητικά γένεσης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ.), συμβολαιογραφικά έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες), εταιρικά έγγραφα (καταστατικά εταιριών, αποφάσεις Δ.Σ. και Γ.Σ. κ.λπ.), νομικά, οικονομικά, τεχνικά, ιατρικά έγγραφα κ.α.

Επιπλέον, το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την επίσημη επικύρωση οποιουδήποτε εγγράφου επιθυμείτε (δημόσιου ή ιδιωτικού).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.