Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο

Το συναινετικό διαζύγιο επιχειρείται όταν και οι δύο σύζυγοι επιθυμούν την λύση του μεταξύ τους γάμου και μπορούν να το ζητήσουν με κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία τηs εκουσίας δικαιοδοσίαs. Μετά την τροποποίηση του Αστικού Κώδικα με το άρθρο 16 του ν.1329/83 και τον ν.3346/2005 καθώς και τον ν.4055/2012 ισχύουν τα ακόλουθα:

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι: Α) Η κοινή συναίνεση των δυο συζύγων προς λύση του γάμου τους. Β) Διάρκεια του γάμου 6 μηνών τουλάχιστον πριν την κατάθεση της κοινής αιτήσεως. Γ) Δήλωση της συμφωνίας τους αυτής ενώπιον του Δικαστηρίου. Δ) Συμφωνία των συζύγων περί επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους (εφόσον υπάρχουν), και εφ' όσον το επιθυμούν ρύθμιση του ύψους της διατροφής των ανηλίκων τέκνων του. Η αίτηση εκδικάζεται ενώπιον του Δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου), στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του Δικαστηρίου του οποίου έχει την κατοικία ένας εκ των δυο συζύγων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γάμου. Ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων τους καθώς και τη διατροφή τους. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. Ειδικό πληρεξούσιο το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την δικάσιμο) από Συμβολαιογράφο (εφόσον οι αιτούντες δεν επιθυμούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου). Γραμμάτιο παράστασης δικηγόρου.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νέο νόμο που αφορά τα συναινετικά διαζύγια (2012) από 2/4/2012 τα συναινετικά διαζύγια δίδονται μετά από μία μόνο συζήτηση στο ακροατήριο (σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι την ισχύ του νέου νόμου). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο χρόνος έκδοσης της απόφασης έχει περιοριστεί κατά πολύ και ως εκ τούτου είναι δυνατό σήμερα ένα ζευγάρι να μπορεί να πάρει το διαζύγιο στα χέρια του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη δικάσιμο (πιθανώς μέσα σε λίγες εβδομάδες).

Εν συνεχεία και στην περίπτωση που ο λελυμένος γάμος ήταν θρησκευτικός, ακολουθεί και η πνευματική λύση του γάμου από την κατά τόπον αρμόδια Μητρόπολη.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.