Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Η υποβολή της αιτήσεως για τη ρύθμιση των οφειλών προϋποθέτει βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης περί της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 38/2012)

Περίληψη: Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Καθεστώς του ν. 3869/2010. Απαιτούμενη προδικασία. Η υποβολή της αιτήσεως για τη ρύθμιση των οφειλών προϋποθέτει βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης περί της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Δεν υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση, για το λόγο αυτό απερρίφθη η αίτηση ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης προδικασίας

[...] Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α` και β` του Ν. 3869/2010 μέσα σ` ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει την βεβαίωση της αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να περιλαμβάνει την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που αφορούν την κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του καθώς και τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων την τελευταία τριετία (άρθρο 4 παρ. 2 περ. α` και β` του νόμου). Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα έχει προσκομίσει την από 20.5.2011 υπεύθυνη δήλωση της, η οποία όμως δεν έχει συμπληρωθεί, ώστε να προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία της αίτησης της (κενή ημερομηνία και αριθμός κατάθεσης). Συνεπώς, αφού δεν προσδιορίζεται επακριβώς η αίτηση στην οποία εμπεριέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α` και β` του Ν. 3869/2010, πρέπει να απορριφθεί αυτή σαν απαράδεκτη, λόγω της έλλειψης της προδικασίας που άλλωστε εξετάζεται από το δικαστήριο αυτεπάγγελτα. Δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιδικαστούν, κατ` ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 6 και 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.