Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος 3869/2010, νόμος Κατσέλη) - Αναστολή πλειστηριασμού όταν ο οφειλέτης έχει εμπράκτως εκδηλώσει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο νόμο 3869/2010 με την υποβολή πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού (Μονομελές Πρωτοδίκειο Αθηνών, αριθμός απόφασης 5352/2011)

Περίληψη: Η επίσπευση πλειστηριασμού διενεργείται καταχρηστικώς [281 ΑΚ] όταν ο οφειλέτης έχει εμπράκτως εκδηλώσει την πρόθεσή του για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 (υποβολή πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού) Πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής του οφειλέτη στο ν.3869/2010.

[...] Ο αιτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθής σε βάρος του, δυνάμει της με αριθμό ......./15.3.2011 δήλωσης συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα και της με αριθμό ...../28.3.2011 περίληψης δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Έξαρχου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή του. Η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 938 του ΚΠολΔ εκτός του αιτήματος του αιτούντος για καταδίκη της καθής στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων (που ζήτησε με το σημείωμα που κατέθεσε στο ακροατήριο), το οποίο είναι μη νόμιμο και ως τέτοιο απορριπτέο, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ 3 του Κώδικα Δικηγόρων, επί αιτήσεως χορήγησης αναστολής εκτέλεσης επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα του καθού. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ΄ ουσίαν. Ο αιτών κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την από 23/5/2011 και υπ`αριθ. καταθ. δικογρ. 7220/2011 ανακοπή του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 10-2-2015, με την οποία ζητεί να ακυρωθεί η επισπευδόμενη από την καθής (μετά από την παραπάνω δήλωση συνέχισης) και με βάση την παραπάνω περίληψη εκτέλεση (πλειστηριασμός ακινήτου) σε βάρος του, η οποία ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ`άρθρον 934 παρ. 1β` του ΚΠολΔ (με αριθμό 671/24.5.2011 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών .............. ...........). Με τον πρώτο και μοναδικό λόγο της ανακοπής ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι άκυρη η προσβαλλόμενη ως άνω περίληψη πλειστηριασμού λόγω κατάχρησης δικαιώματος εκ μέρους της καθής, ενόψει του ότι αυτός είχε ήδη (πριν την ως άνω δήλωση συνέχισης) προβεί σε ενέργειες για να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Ο λόγος αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ και του Ν. 3869/2010 και πρέπει να εξεταστεί κατ`ουσίαν.

Από την ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που προσήγαγε ο αιτών, Χ.Κ., καθώς και από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Το κατασχεθέν ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος (σχετικό το προσκομισθέν έντυπο Ε-9 αυτού) και του ανηλίκου τέκνου του (το άλλο τέκνο του και η σύζυγος του απεβίωσαν σε ατύχημα) και ο τελευταίος καταβάλλει προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές του, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3869/2010 (έχει ήδη υποβάλει τη σχετική από 1/2/2011 πρόταση του, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους πιστωτές του και στην καθής στις 3/3/2011, προσφέροντας την εξόφληση με δόσεις των οφειλών του, προσφέροντας και τα λοιπά - κυρίως αγροτικά- ακίνητα του), που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης του οφειλέτη - αιτούντος ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για ρύθμιση οφειλών. Ήδη από τις 13/9/2010 ο τελευταίος είχε υποβάλει στην καθής αίτημα για χορήγηση αναλυτικής βεβαίωσης κάθε οφειλής του (άρθρο 2 παρ. 4 του ως άνω νόμου), σε απάντηση του οποίου η καθής του απέστειλε τη σχετική από 16/9/2010 βεβαίωση. Δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου (δεν πιθανολογήθηκε ότι δολίως περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής - ούτε επικαλείται κάτι τέτοιο η καθής, δεν είναι έμπορος, αλλά καθηγητής και γι` αυτό δεν έχει ικανότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ η αξία του ακινήτου του, όπως προσδιορίστηκε από τον ως άνω δικαστικό επιμελητή- 380.000 ευρώ- δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, επαυξημένο κατά 50% για έναν χήρο με ένα τέκνο, ήτοι τα 412.500 ευρώ), καθίσταται καταχρηστική η συμπεριφορά της καθής κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία επισπεύδοντας πλειστηριασμό του παραπάνω ακινήτου, που καταρχήν εξαιρείται της εκτέλεσης με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, προτού καν να αναφανεί αν υπάρχει η δυνατότητα να επιτευχθεί συμφωνία του αιτούντος με τους πιστωτές του και να ακολουθηθεί η κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου διαδικασία ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου. Η καθής ισχυρίζεται ότι ήδη απάντησε στον αιτούντα ότι απορρίπτει την παραπάνω πρόταση του και προσκομίζει σχετικά την από 28/3/2011 σχετική επιστολή της, η οποία ταχυδρομήθηκε σε αυτόν με συστημένη επιστολή στις 4/4/2011, όμως - σε κάθε περίπτωση- είχε ήδη από τις 15/3/2011 συνταχθεί η παραπάνω δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, ενώ δεν έχει ληφθεί ακόμα απάντηση από την πλειοψηφία των λοιπών πιστωτών του αιτούντος (σχετ. και η ΜονΠρωτΑθ 7712/2010, τνπ ΝΟΜΟΣ, όπως και η προσκομιζόμενη ΕιρΑθ 599/2011). Συνεπώς πιθανολογείται ότι ο λόγος αυτός θα γίνει δεκτός και ως κατ1 ουσίσν βάσιμος. Πιθανολογήθηκε επίσης ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως; η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ` ουσίαν βάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος με την με αριθμό 56144/15.3.2011 δήλωση συνέχισης αναγκαστικού πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα και την με αριθμό 2413/28.3.2011 περίληψη δημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών .................... ..............., μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 24/5/2011 (αρ. κατ. δικ.:9691/2011) ανακοπής του αιτούντος και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθής που ορίζει στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.