Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εργατικό ατύχημα και αποζημίωση (Νόμος 551/1915) - Βεβαίωση ατυχημάτων

Αρθρο 10. Ο εργοδότης των εν άρθρ. 2 εργασιών και επιχειρήσεων, ένθα συνέβη ατύχημα του άρθρ. 1, ή ο αναπληρωτής αυτού υποχρεούται, αν τούτο προκαλέση ανικανότητα πλέον της εβδομάδος, να βεβαιώση εντός δέκα πέντε ημερών από του ατυχήματος, εγγράφως και ενόρκως, ενώπιον του ειρηνοδίκου του τόπου του ατυχήματος, μετά δύο αυτοπτών μαρτύρων, αν υπάρχουσι τοιούτοι, τας λεπτομερείας του ατυχήματος, την ημέραν καθ` ην συνέβη, το όνομα και τον τόπον της καταγωγής του παθόντος. Εντός της αυτής προθεσμίας και επιμελεία του εργοδότου ο θεραπεύων ιατρός οφείλει να βεβαιώση ενόρκως και εγγράφως ενώπιον του αυτού ειρηνοδίκου την κατάστασιν του παθόντος και την πιθανήν έκβασιν του παθήματος. Επιβάλλεται πρόστιμον (πεντήκοντα μέχρι διακοσίων) "διακοσίων μέχρις οκτακοσίων" δραχμών) εις τον υπαίτιον της παραλείψεως της κατά το άρθρον τούτο βεβαιώσεως.

πηγή: http://lawdb.intrasoftnet.com

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.