Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εξελίξεις στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων - Λήψη Προσωρινής Διαταγής)

Πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων έχουν καθιερώσει δύο νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά:

1. Ένταξη των δανείων που χορήγησε το Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη).

Οι δανειολήπτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πλέον τα δάνεια που έχουν λάβει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όντας δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν ή και να απαλλαγούν από τα εν λόγω χρέη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της δικαστικής οδού και ειδικότερα με την κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου, όπως προβλέπει ο νόμος 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Πρόκειται, πράγματι, για σημαντική εξέλιξη, καθώς μέχρι πρόσφατα αποκλείονταν τα δάνεια που χορηγούσε το Τ.Π.Δ. από τη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά αφήνοντας τους οφειλέτες εγκλωβισμένους στους όρους των συμβάσεων που είχαν υπογράψει.

2. Έκδοση Προσωρινής Διαταγής από το Ειρηνοδικείο για τη διακοπή παρακράτησης από τις τράπεζες μισθών και συντάξεων για την εξόφληση δανείων.

Ο δανειολήπτης μπορεί να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο για την έκδοση Προσωρινής Διαταγής επιτυγχάνοντας:

α.) Την αναστολή κάθε πράξης εκτέλεσης κατά της περιουσίας του (κατάσχεση κατοικίας ή αυτοκινήτου, πλειστηριασμός, κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων κτλ) μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης από το Ειρηνοδικείο.

β.) Άμεση διακοπή της παρακράτησης χρημάτων του οφειλέτη από τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης, ο οποίος έχει συνδεθεί με την αποπληρωμή συγκεκριμένου δανείου. Την εν λόγω άμεση διακοπή της παρακράτησης μπορούν να επιτύχουν και οι δανειολήπτες από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ), οι οποίοι υφίστανται κρατήσεις απευθείας από το μισθό ή τη σύνταξή τους. Η διαδικασία αυτή παρέχει οικονομική ανακούφιση σε χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι λάμβαναν μόνο ένα μέρος από το σύνολο του μισθού ή τη σύνταξή τους, καθώς το υπόλοιπο κρατούνταν από τις τράπεζες για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ).

Δικηγορικό Γραφείο «Δημήτριος Χ. Καραγιάννης», Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.