Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για πρώτη φορά από το Εφετείο με παρεμπίπτουσα απόφαση (Εφετείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 1105/2011)

Περίληψη: Δικονομία πολιτική. Ειδική διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για πρώτη φορά από το Εφετείο με παρεμπίπτουσα απόφαση. Προϋποθέσεις.

Κατά το άρθρο 368 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο μπορεί να διορίσει ένα ή περισσότερους πραγματογνώμονες, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν, για να γίνουν αντιληπτά, ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στο Εφετείο, το οποίο δεν κωλύεται, προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση της έρευνας περί της βασιμότητας του λόγου της εφέσεως, να διατάξει νέες αποδείξεις ή και συμπληρωματικές δια των αναφερομένων στο άρθρο 339 ΚΠολΔ αποδεικτικών μέσων, μεταξύ των οποίων είναι και η πραγματογνωμοσύνη, ώστε μετά τη συνεκτίμηση των αποδείξεων, που διέταξε και αυτών που εκτίμησε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, να κρίνει εάν είναι εσφαλμένη η εκκαλουμένη απόφαση και σε καταφατική περίπτωση να αποφανθεί για τη βασιμότητα του λόγου εφέσεως, ακολούθως δε, κατά την επιταγή του άρθρου 535 παρ. 1 ΚΠολΔ, να εξαφανίσει τότε (εξ αρχής) την απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, καθόσον κατά την ορθή έννοια της εν λόγω διατάξεως, προϋπόθεση της εξαφανίσεως της εκκαλούμενης απόφασης είναι η προηγούμενη από το Εφετείο διάγνωση της βασιμότητος του λόγου της εφέσεως, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται κυριαρχικά από το Εφετείο (ΑΠ Ολ 1285/1982 ΕλλΔνη 24,220). Εξάλλου, ο κανόνας του άρθρου 368 ΚΠολΔ ισχύει και για τις υποθέσεις που υπάγονται στην ειδική διαδικασία των άρθρων 666,667 και 670-676 ΚΠολΔ, δυναμένου του Δικαστηρίου και κατά τη διαδικασία αυτή να διατάξει δια της εκδόσεως της παρεμπίπτουσας αποφάσεως τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αν προκύψει ότι αυτή είναι αναγκαία, όχι κατά την επ` ακροατηρίου συζήτηση της υποθέσεως, οπότε θα εφαρμοσθεί η διαδικασία του άρθρου 671 ΚΠολΔ, αλλά αργότερα κατά τη μελέτη της υποθέσεως, όπως συμβαίνει συνήθως κατά την ενώπιον του Εφετείου διαδικασία, παρόλο που κατά την εν λόγω διαδικασι`α ισχύει ο κανόνας της απαγορεύσεως της εκδόσεως αποφάσεως περί αποδείξεως, ο οποίος πλην άλλων περιπτώσεων, κάμπτεται και στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ανάγκη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης. Η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 671 παρ. 3 του ΚΠολΔ τυγχάνει ανεφάρμοστη και στην προκειμένη περίπτωση. Από τη διάταξη άλλωστε του άρθρου 673 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο νόμος δεν απαγορεύει την έκδοση τέτοιας παρεμπίπτουσας περί πραγματογνωμοσύνης αποφάσεως, αλλά απλώς προσδιορίζει το χρόνο υποβολής του αιτήματος διεξαγωγής της και διαγράφει τις διατυπώσεις εκδόσεως της συναφούς αποφάσεως, έχοντας υπόψη του πάντοτε την πρώτη στο ακροατήριο προφορική συζήτηση και όχι την προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει όθεν κενό στην προκειμένη περίπτωση, το οποίο δύναται να συμπληρωθεί με την ανάλογη εφαρμογή των γενικών περί πραγματογνωμοσύνης διατάξεων, λύση που επιβάλλεται από το πνεύμα του νόμου και συντελεί στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας (ΑΠ 1320/1988 ΝοΒ 37,439). Στην παρούσα περίπτωση επί των αγωγικών κονδυλίων της αποζημιώσεως κατ` άρθρο 931ΑΚ και χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης κατ` άρθρο 932 ΑΚ, συνεπεία του επισυμΒάντος κατά το αυτοκινητικό ατύχημα που έλαβε χώρα την 16.9.2006 στην περιοχή Καισαριανής Αθηνών, τραυματισμού του πρώτου ενάγοντος-οδηγού Ι. Χ., υποστάντος στο γόνατο του αριστερού του ποδιού «ρήξη προσθίου χιαστού συνδέσμου, ρήξη οπισθίου χιαστού συνδέσμου, ρήξη έξω πλαγίου αριστερού γόνατος, αποκόλληση έξω θυλάκου», ανέκυψε κατά την μελέτη της υποθέσεως και τη διάσκεψη, το κρίσιμο θέμα εάν δηλαδή παρέμειναν στον ενάγοντα από το ανωτέρω ατύχημα και μετά τη χειρουργική επέμβαση αποκαταστάσεως που επακολούθησε, βλάβες μόνιμης ή μη μορφής, με συνεπακόλουθο την ολική ή μερική σωματική και επαγγελματική του ανικανότητα. Για τη διευκρίνηση όθεν των ανωτέρω κονδυλίων και τον καθορισμό, ακολούθως, του ύψους της σχετικής αποζημιώσεως και της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης του πρώτου ενάγοντος, που είναι και τα σπουδαιότερα κονδύλια της αγωγής, απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης και γι` αυτό κρίνεται αναγκαία η διενέργεια ιατρικής πραγματογνωμοσύνης από ειδικό πραγματογνώμονα. Επιφυλάσσεται δε το Δικαστήριο να ερευνήσει μετά από αυτά την υπόθεση στο σύνολο της κατά το μέρος που μεταβιβάσθηκε σ` αυτό με την κρινόμενη έφεση. [...]

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.