Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει ηλεκτρονικού εγγράφου (Ειρηνοδικείο Αθηνών - Αριθμός απόφασης 8444/2011)

Περίληψη: Ηλεκτρονικά έγγραφα. Έννοια και διακρίσεις. Αποδεικτική δύναμη επικυρωμένου αντιγράφου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Το έγγραφο αυτό πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 623 ΚΠολΔ για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Διατάξεις: άρθρα 623, 443, 444, 445, 447, 448 παρ. 2 ΚΠολΔ

[...] Ως ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται το σύνολο των εγγραφών δεδομένων στο μαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία, αφού γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αποτυπώνονται με βάση τις εντολές του προγράμματος, κατά τρόπο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο, είτε στην οθόνη του μηχανήματος, είτε στον προσαρτημένο εκτυπωτή του. Υπό την έννοια αυτή το ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεί την κατά το άρθρο 444 αρ. 3 ΚΠολΔ μηχανική απεικόνιση, η οποία συνιστά πλήρη απόδειξη, δεκτική ανταποδείξεως, για τα γεγονότα ή πράγματα που αναγράφονται σε αυτήν (άρθρο 448 παρ. 2 ΚΠολΔ). Παράλληλα, θα πρέπει να διερευνηθεί και διαπιστωθεί η ιδιότητά του ως ιδιωτικού εγγράφου, υπό την έννοια της προσδόσεως σε αυτό της κατά το άρθρο 445 ΚΠολΔ πλήρους αποδεικτικής δύναμης, ήτοι της απόδειξης προέλευσής του από ορισμένο εκδότη, με αντικατάσταση της «ιδιόχειρης υπογραφής» του, που απαιτεί το άρθρο 443 ΚΠολΔ, με λειτουργικό της ισοδύναμο, και τούτο προς το σκοπό της διευκόλυνσης των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό έγγραφο δεν συγκεντρώνει μεν τα στοιχεία του (παραδοσιακού) εγγράφου κατά τον ΚΠολΔ, λόγω κυρίως της έλλειψης του στοιχείου της σταθερότητας κατά την ενσωμάτωσή του σε υλικό που παρουσιάζει διάρκεια ζωής, αλλά πρόκειται για μια ενδιάμεση μορφή, την οποία ο νομοθέτης ορθώς εξομοίωσε προς τα ιδιωτικά έγγραφα, ενόψει της εγγύτητας προς αυτά (βλ. Κουσούλη, Σύγχρονες Μορφές Έγγραφης Συναλλαγής, Αθήνα-Κομοτηνή 1992, σ. 138-142). Σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ως μέσου επικοινωνίας στο διαδίκτυο, απαιτείται, εκτός της συνδέσεως με κάποιον διαμετακομιστή, ο οποίος παρέχει την υπηρεσία αυτή, μέσω ειδικού λογισμικού το οποίο έχει εγκαταστήσει μόνιμα ο χρήστης στον υπολογιστή του, η χρήση ενός ειδικού κωδικού, βάσει του οποίου αναγνωρίζεται (ο χρήστης) στο σύστημα, είτε ως αποστολέας, είτε ως λήπτης ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ο κωδικός αυτός αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται κατά πρωτότυπο τρόπο από τον ίδιο με την χρήση χαρακτήρων της επιλογής του, οι οποίοι συνδυάζονται με το σύμβολο «@» και με χαρακτήρες που θέτει ο διαμετακομιστής, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συγκεκριμένος συνδυασμός να αφορά μόνο στον χρήστη που τον έχει ορίσει, χωρίς να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί νόμιμα από άλλον. Η απεικόνιση της διεύθυνσης του αποστολέα πάνω στο μήνυμα, καθιστά αυτόν απολύτως συγκεκριμένο για τον παραλήπτη έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να επέλθει σύγχυσή του με άλλο χρήστη του ιδίου συστήματος, ενώ η ταύτισή του με το περιεχόμενο του μηνύματος είναι άρρηκτη. Κρίσιμο στοιχείο για την υπαγωγή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους κανόνες των αρ. 443 και 444 του ΚΠολΔ αποτελεί η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του, διότι αυτό δεν είναι απλά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο υπάρχει αποθηκευμένο στο λογισμικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή ενός εγγράφου του οποίου η απεικόνιση μεταφέρεται ενσύρματα ή ασύρματα (τηλεομοιοτυπία, τηλετύπημα). Η τεχνική της αποστολής οδηγεί υποχρεωτικά στην ταύτιση μηνύματος και αποστολέα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μη μεταβιβάσιμο το μήνυμα, αν δεν συνοδεύεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα και βεβαίως αν δεν έχει και συγκεκριμένο, υπαρκτό παραλήπτη. Αυτό έχει ως λογική συνέπεια ότι κατά την αποστολή ενός μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δήλωση βουλήσεως του αποστολέα ταυτίζεται με την ηλεκτρονική του διεύθυνση, αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, ώστε να καταστεί δυνατή τεχνικά η παραλαβή της από τον παραλήπτη και φυσικά είναι ήσσονος σημασίας η μορφή ή η διάταξη με την οποία απεικονίζεται μηχανικά στο έντυπο. Περαιτέρω, στις άτυπες, συμβάσεις, η κατάρτισή τους μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών εγγράφων και ειδικά μέσω του διαδικτύου και με ανταλλαγή δηλώσεων βουλήσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τη μέθοδο αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι συμβάλλονται εγκύρως, ακριβώς διότι δεν αμφισβητείται η ταυτότητα του αποστολέα και το περιεχόμενο της δηλώσεως βουλήσεώς του, έτσι όπως αυτή εξασφαλίζεται κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα με την αναφορά στο ηλεκτρονικό μήνυμα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του. Κατόπιν αυτών στις συμβάσεις οι οποίες καταρτίζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις οποίες εφαρμογή έχει το ελληνικό δίκαιο, η απόδειξη της δηλώσεως βουλήσεως των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να συντελεσθεί υπό τα ανωτέρω εκτιθέμενα μέσω επικυρωμένων από πληρεξούσιο δικηγόρο, αντιγράφων των περιεχομένων στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μηνυμάτων των συμβαλλομένων. Η αιτούσα ζητεί να εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής κατά της καθής με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην αίτησή της, ήτοι: 1) επικυρωμένο αντίγραφο της από … Σύμβασης Παρο-χής Υπηρεσιών, που συvήφθη μεταξύ της αιτούσας και της καθής, από την οποία προκύπτει η συμφωνία για τη μεταξύ τους συνεργασία και παροχή από την αιτούσα στην καθής μεταφραστικών υπηρεσιών, 2) επικυρωμένο αντίγραφο της εκδοθείσης διπλοτύπου αποδείξεως παροχής υπηρεσιών υπ’ αρ. …, ποσού ευρώ …, από την οποία προκύπτει η (αρχική) συνολική οφειλή της καθής προς την αιτούσα από την ανωτέρω αιτία. Όπως προκύπτει από τα συμφωνηθέντα στη μεταξύ τους από … σύμβαση, η ανωτέρω απόδειξη εξεδόθη μετά την εκτέλεση των ανατεθεισών υπηρεσιών και την παράδοση από την αιτούσα στην καθής των πραγματοποιηθεισών μεταφράσεων, … 3) επικυρωμένο αντίγραφο του από … και ώρας … ηλεκτρονικού μηνύματος (e-maίl), που απέστειλε η καθής στην αιτούσα, και ειδικότερα το Τμήμα Λογιστηρίου της, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ήτοι από την ηλεκτρονική της διεύθυνση (…@…gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της αιτούσας (…@…com), υπογεγραμμένου από την εξουσιοδοτημένη υπάλληλο του Λογιστηρίου της καθής …, με το οποίο η καθής επιβεβαίωσε – ανεγνώρισε το υπόλοιπο της προς την αιτούσα οφειλής της. Το εν λόγω από … και ώρας … ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που απέστειλε η καθής στην αιτούσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί αποτύπωση από την εγγραφή δεδομένων στο μαγνητικό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή της καθής, η οποία, αφού έγινε αντικείμενο επεξεργασίας, με βάση τις εντολές του προγράμματος, κατέστη αναγνώσιμη από τον εκτυπωτή της συσκευής του ηλεκτρονικού υπολογιστή της αιτούσας. Κατά τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκε μηχανικά το γεγονός της αυτόματης μετάδοσης του μηνύματος σε δύο ταυτόσημα κείμενα, εκείνο που παραμένει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της καθής-αποστολέα, και εκείνο που καταχωρήθηκε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της αιτούσας-αποδέκτη. Συνεπώς, το ανωτέρω ηλεκτρονικό μήνυμα, δεδομένου ότι περιήλθε στην αιτούσα, σύμφωνα με την ανωτέρω νομική σκέψη αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο προερχόμενο από τον εκδότη, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου έχει αποτυπωθεί σε αυτό, παρέχει δε πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα ή τα πράγματα που αναγράφει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 445 και 448 παρ. 2 ΚΠολΔ, 4) …, 5) επικυρωμένο αντίγραφο της από … Εξώδικης Δήλωσης της αιτούσας προς την καθής, που επιδόθηκε την … δυνάμει της υπ’ αρ. … Έκθεσης Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή …, με την οποία το ανωτέρω μήνυμα έγινε ρητά αποδεκτό από την αιτούσα και καταρτίσθηκε μεταξύ αιτούσας και καθής σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης χρέους, με την οποία η καθής ανεγνώρισε την ανωτέρω οφειλή της από τη μεταξύ τους συνεργασία παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών. Επειδή με την ανωτέρω εξώδικη δήλωση, που επιδόθηκε στην καθής την …, η αιτούσα όχλησε την καθής να την εξοφλήσει αμέσως, η τελευταία δε δεν ανταποκρίθηκε, περιήλθε σε υπερημερία οφειλέτη (άρθρα 324, 340 ΑΚ) και συνεπώς οφείλει έκτοτε τόκους υπερημερίας με το νόμιμο επιτόκιο (άρθρο 345 ΑΚ). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, ερειδομένη στις ανωτέρω νομικές σκέψεις και στις διατάξεις των άρθρων 623 επ. ΚΠολΔ, 361, 321, 324, 340, 345 ΑΚ και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραδεκτώς και νομίμως έγγραφα …, πρέπει δε να γίνει και ουσιαστικά δεκτή [...].

πηγη: nbonline.gr

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.