Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Μεταγενέστερη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών του οφειλέτη. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης δικαστικής απόφασης. Απόρριψη αίτησης ανάκλησης απόφασης που ρύθμιζε τα χρέη υπερχρεωμένου, επειδή επί της ίδιας απόφασης είχε προηγουμένως ασκηθεί έφεση (Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, αριθμός απόφασης 80/2012).

Περίληψη: Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Εκούσια δικαιοδοσία. Αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης. Εκκρεμοδικία. Έφεση. Δεν μπορεί κατά της ίδιας απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας να ασκηθεί ταυτόχρονα και ένδικο μέσο και αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης. Η άσκηση ενός από τα δύο έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση εκκρεμοδικίας και κατά συνέπεια υφίσταται κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων αν εκδικασθούν και τα δύο. Απόρριψη αίτησης ανάκλησης απόφασης που ρύθμιζε τα χρέη υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου, επειδή επί της ίδιας απόφασης είχε προηγουμένως ασκηθεί έφεση.

[...] Από τις με αριθμό 9487 Β'/10-4-2012, 9492 Β'/10-4-2012, 9481 Β'/10-4-2012, 9480 Β'/10-4-2012 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ..., που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην δεύτερη των καθ' ων, τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EFG EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε.», στην τρίτη των καθ' ων τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «MILLENNIUM BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στην τέταρτη των καθ' ων τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CITIΒΑΝΚ» και στην «ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB», η οποία δεν είναι διάδικος. Αυτές όμως δεν εμφανίστηκαν στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, το Δικαστήριο, ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ). Σύμφωνα με το άρθρο 758 παρ. 1 εδ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, μπορούν με αίτηση κάποιου διαδίκου μετά τη δημοσίευση τους να ανακληθούν ή να μεταρρυθμισθούν από το Δικαστήριο που τις εξέδωσε αν προκύψουν νέα πραγματικά περιστατικά ή μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδόθηκαν. Η ρύθμιση αυτή του παραπάνω άρθρου δικαιολογείται από την ίδια φύση της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία συνίσταται στη διάπλαση ορισμένης έννομης σχέσης, καθώς και στην αυθεντική (σιωπηρή) διάγνοοση της διαπλάσεως αυτής, χωρίς προηγούμενη αυθεντική αναγνώριση κάποιου ιδιωτικού δικαιώματος (Μπέη, Οι διαδικασίες ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου, III παρ. 6, σελ. 508). Με τη ρύθμιση αυτή γίνεται δυνατή η προσαρμογή, σε κάθε στιγμή, της συγκεκριμένης αποφάσείος, στις συνθήκες που επικρατούν εκάστοτε, οι οποίες επιβάλλουν, ανάλογα με τις περιστάσεις, είτε την ανάκληση της είτε την μεταρρύθμιση της. Για να ανακληθεί δε ή να μεταρρυθμιστεί μια απόφαση, σύμφωνα με τη διάταξη του παραπάνω άρθρου απαιτείται η απόφαση αυτή να είναι οριστική, να δέχτηκε την αίτηση λήψεως ορισμένου μέτρου ή διαπλάσεως ορισμένης νόμιμης καταστάσεως και να υπάρχουν νέα πραγματικά περιστατικά ή να επήλθε μεταβολή ίων συνθηκών, βάσει των οποίων εκδόθηκε η απόφαση. Αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως μπορεί να ασκηθεί σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας. Δεν μπορεί, όμως, κατά της ίδιας αποφάσεως, να ασκηθεί ταυτόχρονα και ένδικο μέσο και αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως, διότι η άσκηση ενός από τα δύο έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση εκκρεμοδικίας, η οποία με τη σειρά της ενέχει τον κίνδυνο της εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων σε περίπτωση που εκδικασθούν και τα δύο. Τ' αποτελέσματα δε της αποφάσεως που διατάσσει την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ, ενεργούν ex nunc, εκτός αν το Δικαστήριο όρισε διαφορετικά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. (Βλ. Κ. Γιαννούλη, Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεως που εκδόθηκε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, Δ 7.516, ΜονΠρΘεσ 314/1989 ΝΟΜΟΣ). Οι διατάξεις των άρθρων 221,222 Κ.Πολ.Δ. εφαρμόζονται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, κατ' αρθρ. 741 του ιδίου Κώδικα, εφόσον προσαρμόζονται σ' αυτήν και δεν είναι αντίθετες σε ειδικές διατάξεις. Κατ' άρθρο 763 § 3 του ΚΠολΔ ορίζεται, ότι αν ασκηθεί έφεση κατ' αποφάσεως που έχει εκδοθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, το δικαστήριο που δικάζει την έφεση ή ο Πρόεδρος του μπορούν κατά την κρίση τους, με αίτηση κάποιου από εκείνους που έλαβαν μέρος στην πρωτόδικη δίκη να αναστείλουν την ισχύ και την εκτέλεση της μέχρι να εκδοθεί απόφαση στην έφεση. Στην προκείμενη υπόθεση, με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα ζητά να μεταρρυθμιστεί η με αριθμό 13/2012 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και η οποία ρυθμίζει τις οφειλές της προς τις πιστώτριες τράπεζες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του ν.3 869/2010, για το λόγο ότι έχουν λάβει χώρα νέα γεγονότα που έχουν μεταβάλλει ουσιωδώς τα εισοδήματα της, την περιουσιακή της κατάσταση και τις αναγκαίες για την διαβίωση της δαπάνες, τα οποία δεν υφίσταντο κατά την εκδίκαση της από 14-4-2011 αιτήσεως επί της οποίας εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση. Μ' αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων του ν.3869/2010 και 758 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης, τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα, καθώς και από όλη τη διαδικασία προκύπτουν τ' ακόλουθα: Η αιτούσα με την από 14-4-2011 αίτηση της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της, που αναφέρονταν στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητούσε, τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες αναφέρονταν εκτενώς, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υπέβαλλε και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εξέθετε αναλυτικά, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της απ' αυτά με βάση το άρθρο 3 του ν.3869/2010. Επί της αιτήσεως αυτής συζητήσεως γινόμενης εκδόθηκε η με αριθμό 13/2012 οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου. Επί της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε από την αιτούσα η από 10-2-2012 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1/2-3-2012 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 649/2012 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, της οποίας συζήτηση έχει οριστεί η 24-4-2015 και στην συνέχεια η από 12-3-2012 αίτηση ανάκλησης ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου της ίδιας ως άνω απόφασης, η οποία κατατέθηκε στις 21-3-2012 ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου και κοινοποιήθηκε στους καθ' ων στις 10-4-2012 (βλ. σχετικά επιδοτήρια έγγραφα). Με τα δεδομένα όμως αυτά, σύμφωνα με την νομική σκέψη που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν μπορεί, κατά της ίδιας αποφάσεως, να ασκηθεί ταυτόχρονα και ένδικο μέσο και αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως, διότι η άσκηση ενός από τα δύο έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση εκκρεμοδικίας, η οποία με τη σειρά της ενέχει τον κίνδυνο της εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων σε περίπτωση που εκδικασθούν και τα δύο. Συνεπώς, δεδομένου ότι το πρώτον -2/3/2012, ημερομηνία κατάθεσης της έφεσης στο παρόν Δικαστήριο -ασκήθηκε το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της ως άνω απόφασης με αριθμό 13/2012 του παρόντος Δικαστηρίου, καθ" όσον το ένδικο μέσο ολοκληρώνεται μόνο με την κατάθεση του, χωρίς να απαιτείται επίδοση στον αντίδικο, αλλά ούτε και ορισμός δικασίμου (βλ. ερμηνεία κατ' άρθρο 221 παρ.51 Κ.Πολ.Δ. Β.Βαθρακοκοίλη), πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης, που κατατέθηκε την 21-3-2012 και κοινοποιήθηκε στους καθ' ων στις 10-4-2012, κατά της ίδιας απόφασης, ως απαράδεκτη, λόγο) επέλευσης εκκρεμοδικίας. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφ(ονα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν. 3 869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης των καθ' ων τραπεζικών εταιριών, καθώς και της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «DINERS CLUB», η οποία δεν είναι διάδικος και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.