Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο. Πολιτικός γάμος. Ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο. Κοινή αίτηση για λύση πολιτικού γάμου με συναινετικό διαζύγιο. Αιτούντες με κοινή ιθαγένεια (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 433/2012).

Περίληψη: Πολιτικός γάμος. Συναινετικό διαζύγιο. Αιτούντες αλλοδαποί. Ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο. Κοινή αίτηση για λύση πολιτικού γάμου με συναινετικό διαζύγιο. Αιτούντες με κοινή Πολωνική ιθαγένεια. Απαγγελία της λύσης του μεταξύ των αιτούντων γάμου και επικύρωση της συμφωνίας του με την οποία ρυθμίζουν την επιμέλεια του ανηλίκου κοινού τέκνου και την επικοινωνία τους με αυτό.

[...] Οι αιτούντες σύζυγοι ζητούν με τη κοινή τους αίτηση να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος. Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 739 ΚΠΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1441 του Α.Κ όπως αυτή έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του Ν. 1329/1983. Πρέπει, επομένως να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Από τα 2004/2010 και τα ταυτάριθμα με τη παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου καθώς και από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύονται τα ακόλουθα περιστατικά: Οι αιτούντες τέλεσαν νόμιμο γάμο στο Μέγαρο Γαμήλιων Τελετών Σιμκέντ Καζακστάν (πολιτικός γάμος) στις 27/2/1996 (βλ. το απόσπασμα 137185-1/1/2006 Πιστοποιητικό Πολιτικού Γάμου Καζακστάν. Η κοινή αίτησή τους κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 2/6/2010. Επομένως, ο γάμος τους έχει διαρκέσει έναν και πλέον χρόνο πριν από την κατάθεση της ένδικης αίτησης. Σε δύο συνεδριάσεις που έγιναν στις 2/6/2010 και στις 9/1/2012 και συνεπώς απέχουν μεταξύ τους κατά έξι (6) τουλάχιστον, μήνες οι αιτούντες δήλωσαν νομότυπα προς το Δικαστήριο ότι συμφωνούν να λυθεί ο γάμος τους με διαζύγιο. Προσκομίζουν εξάλλου οι αιτούντες την από 31/5/2010 έγγραφη συμφωνία τους που ρυθμίζει την επιμέλεια του ανήλικου κοινού τέκνου τους και την επικοινωνία τους με αυτό. Πρέπει, κατά συνέπεια να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως βάσιμη και από την ουσιαστική της άποψη όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των αιτούντων γάμου, που τελέστηκε στο Μέγαρο Γαμήλιων Τελετών Σιμκέντ Καζακστάν (πολιτικός γάμος) στις 27/2/1996. ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 31/5/2010 συμφωνία των αιτούντων με την οποία ρυθμίζουν την επιμέλεια του ανηλίκου κοινού τέκνου και την επικοινωνία τους με αυτό.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.