Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη, νόμος 3869/2010). Σύμβαση δανείου για αγορά αυτοκινήτου. Παρακράτηση κυριότητας του αυτοκινήτου εκ μέρους της Τράπεζας. Προσωρινή διαταγή για αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγγελίας της εν λόγω σύμβασης δανείου (Ειρηνοδικείο Αθηνών, ημερομηνία Προσωρινής Διαταγής 24.07.2013).

Σύμβαση καταναλωτικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου. Παρακράτηση κυριότητας του αυτοκινήτου εκ μέρους της Τράπεζας. Προσωρινή διαταγή για αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγγελίας της σύμβασης δανείου.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ...

Αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολΔ. ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας με αριθμό κατάθεσης 3818/2013 αίτησης την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη καταγγελίας της επίδικης σύμβασης, με την υποχρέωση καταβολής ποσού 50 ευρώ μηνιαίως, που θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός από 1/8/2013, συμμέτρως διανεμόμενο προς τους αναφερόμενους στην αίτηση πιστωτές.

Αθήνα 25/7/2013, Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.