Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διορισμός από το δικαστήριο ειδικού επιτρόπου για ανήλικο τέκνο (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας, αριθμός απόφασης 21196/2011).

[...] Με την κρινόμενη αίτηση, ζητείται ο διορισμός ειδικού επιτρόπου του ανήλικου άρρενος και αβάπτιστου τέκνου που γέννησε η αιτούσα, Σ. Λ. του Δ., στη Θεσσαλονίκη, στις 17-05-2010, και το οποίο καλύπτεται από το εκ της διατάξεως του άρθρου 1465 παρ. 1 ΑΚ μαχητό τεκμήριο καταγωγής από γάμο, προκειμένου να εκπροσωπηθεί αυτό (τέκνο) στην ανοιγείσα με την έγερση, εκ μέρους του Θ. Μ. του Δ., αγωγής προσβολής πατρότητας, δίκη, την οποία νομιμοποιείται ενεργητικά να εγείρει αυτός κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1469 αρ. 5 ΑΚ. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η ένδικη αίτηση παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση στο καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο τούτο Δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή του ο ανήλικος, και κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 121 ΕισΝΑΚ, 739, 740 παρ. 1, 741, 747 παρ. 1 και 3, 748 παρ. 2, 3 και 4 και 796 παρ. 1 KΠολΔ), και είναι νόμιμη και ορισμένη, στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 1465 παρ. 1, 1467, 1468, 1469 αρ. 5, 1470 αρ. 5, 1517, 1591, 1592, 1593, 1628, 1629 ΑΚ καθώς και 747 παρ. 2 ΚΠολΔ. Eπομένως, πρέπει να ερευνηθεί αυτή (αίτηση) περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, παρότι δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικώς η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία δοθέντος ότι ακόμη δεν έχει συσταθεί το σώμα Επιτροπικών Λειτουργών Ανηλίκων όπως ο ν. 2447/1996 όριζε. Επειδή, από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζει η αιτούσα, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 15-02-2009, η αιτούσα, Σ. Λ. του Δ. και ο Γ. Μ. του Ν., τέλεσαν στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, νόμιμο θρησκευτικό γάμο (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. 20/Γ/2009 ληξιαρχική πράξη γάμου που συνέταξε ο ληξίαρχος του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης), ο οποίος λύθηκε νόμιμα με την υπ' αριθμ. 34636/02-12-2010 απόφαση συναινετικού διαζυγίου του Δικαστηρίου αυτού, η οποία ήδη κατέστη αμετάκλητη (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. 641/28-02-2011 έκθεση παραιτήσεως από ένδικα μέσα καθώς και υπ' αριθμ. 1230/03-03-2011 πιστοποιητικό αμετακλήτου της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης).

Στις 17-05-2010, όμως, και ενώ ακόμη δεν είχε χωρήσει η, εκ της διατάξεως του άρθρου 1441 παρ. 2 ΑΚ, προβλεπόμενη δεύτερη συνεδρίαση προκειμένου να δηλωθεί εκ νέου η περί διαζεύξεως συμφωνία των συζύγων, η αιτούσα γέννησε στη Θεσσαλονίκη άρρεν τέκνο (βλ. προσκομιζόμενο απόσπασμα της υπ' αριθμ. 2/14/2010 ληξιαρχικής πράξης γέννησης που συνέταξε ο ληξίαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης), το οποίο, όμως, καταλαμβάνεται από το εκ της διατάξεως του άρθρου 1465 παρ. 1 ΑΚ μαχητό τεκμήριο καταγωγής από γάμο και ως εκ τούτου τεκμαίρεται ότι αυτό (τέκνο) έχει πατέρα τον (πρώην) σύζυγο της αιτούσας, Γ. Μ. του Ν. Εντούτοις, ο Θ. Μ. του Δ., ισχυρίζεται ότι το εν λόγω τέκνο δε συνελήφθη από τον τεκμαιρόμενο πατέρα αυτού, καθόσον ήδη από το μήνα Ιούλιο του έτους 2010 είχε διασπαστεί η έγγαμη συμβίωση των συζύγων, αλλά από τον ίδιο, με τον οποίον η αιτούσα συνδεόταν ερωτικά ήδη από τις αρχές Αυγούστου του έτους 2009 και κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης. Για το λόγο αυτό, ήγειρε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την, με αριθμό κατάθεσης 24813/2010, αγωγή προσβολής πατρότητας, στην οποία, όμως, νομιμοποιούνται παθητικά και μάλιστα κατά τρόπο υποχρεωτικό (άρθρο 76 παρ. 1 ΚΠολΔ), οι δύο (πρώην) σύζυγοι και το ανήλικο τέκνο (βλ. αναφορικά με την παθητική νομιμοποίηση στην περίπτωση που την αγωγή προσβολής πατρότητας εγείρει ο εραστής της μητέρας, Κ. Π., Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, T. Α, έκδοση 2001, σελ. 631). Συνεπώς, συντρέχει η, εκ της διατάξεως του άρθρου 1517 ΑΚ, αναφερόμενη περίπτωση της σύγκρουσης συμφερόντων, η οποία σημειωτέον υφίσταται όχι μόνο στην περίπτωση που το τέκνο αντιδικεί (δικονομικά) και με τους δύο γονείς του ή με έναν εκ των δύο αλλά και στην περίπτωση που αυτό (τέκνο) ομοδικεί με κάποιον από τους δύο γονείς του ή και με τους δύο κατά μείζονα λόγο (βλ. επί του θέματος και ΑΠ 720/2006, ΧρΙΔ 2006, 791).

Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση διορισμού ειδικού επιτρόπου για το ανήλικο τέκνο της αιτούσας, προκειμένου αυτός (ειδικός επίτροπος) να το εκπροσωπήσει στην ανοιγείσα δίκη περί προσβολής της πατρότητάς του, καθόσον αυτό, λόγω της ανηλικότητάς του, είναι ανίκανο προς δικαιοπραξία. Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα αυτό, κρίνεται ο πάππος του ανήλικου τέκνου της αιτούσας, Δ. Λ. του Ν. και της ... , κάτοικος Ι. Χ., ο οποίος προτείνεται από την αιτούσα και παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια, χρηστότητα και ενάργεια το λειτούργημά του, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα για τα ενεργήματά του, το συμφέρον του ανήλικου τέκνου της αιτούσας, αποδεχόμενος κατά τα λοιπά αυτός το διορισμό του. Πρέπει να επισημανθεί, στο σημείο αυτό, ότι το Δικαστήριο ήχθη στην ανωτέρω κρίση χωρίς να επικοινωνήσει με το ίδιο το ανήλικο τέκνο για να ακούσει τη γνώμη του (άρθρα 796 παρ. 4 και 681 Γ παρ. 3 ΚΠολΔ) καθόσον η ωριμότητα αυτού (ηλικίας μόλις δεκατριών μηνών), καθιστά αυτήν (επικοινωνία) προδήλως ανέφικτη. Το έργο του εποπτικού συμβουλίου της επιτροπείας θα ασκήσει εν προκειμένω ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης (άρθρο 1635 ΑΚ). Με βάση όλα τα παραπάνω, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και ως κατ' ουσίαν βάσιμη και να διοριστεί ο Δ. Λ. του Ν. και της ... , κάτοικος Ι. Χ., ειδικός επίτροπος του ανήλικου και αβάπτιστου άρρενος τέκνου που γέννησε η αιτούσα, Σ. Λ.του Δ., στη Θεσσαλονίκη, στις 17-05-2010, προκειμένου να εκπροσωπήσει αυτό στην ανοιγείσα, με την έγερση εκ μέρους του Θ. Μ. του Δ., αγωγής προσβολής πατρότητας, δίκη, και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως επ' αυτής καθώς επίσης και σε όλες τις συναφείς με αυτήν (αγωγή) διαδικαστικές πράξεις. Τέλος, η παρούσα απόφαση πρέπει να καταχωριστεί κατ' άρθρο 1598 ΑΚ στο ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και να επιδοθεί νόμιμα στο διορισθέντα ειδικό επίτροπο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΟΡΙΖΕΙ τον Δ. Λ. του Ν. και της ... , κάτοικο Ι. Χ., ειδικό επίτροπο του ανήλικου και αβάπτιστου άρρενος τέκνου που γέννησε η αιτούσα, Σ. Λ. του Δ., στη Θεσσαλονίκη, στις 17-05-2010, προκειμένου να εκπροσωπήσει αυτό στην ανοιγείσα με την έγερση, εκ μέρους του Θ. Μ. του Δ., αγωγής προσβολής πατρότητας, δίκη, και μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως επ' αυτής καθώς επίσης και σε όλες τις συναφείς με αυτήν (αγωγή) διαδικαστικές πράξεις. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να καταχωρίσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης για το διορισμό ειδικού επιτρόπου στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, επίδοση της παρούσας στο διορισθέντα ειδικό επίτροπο, Δ. Λ. του Ν. και της ... , κάτοικο Ι. Χ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.