Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Λύση γάμου με διαζύγιο.

Με το διαζύγιο μπορεί να λυθεί ο γάμος, είτε πρόκειται για θρησκευτικό γάμο είτε για πολιτικό γάμο, και τη λύση του γάμου με διαζύγιο μπορούν να επιδιώξουν μόνο οι σύζυγοι. Η έκδοση διαζυγίου στην Ελλάδα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, τα οποία εφόσον κρίνουν ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδουν τη δικαστική απόφαση διαζυγίου, με την οποία λύεται ο γάμος.

Οι διατάξεις του αστικού κώδικα για το διαζύγιο είναι αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των συζύγων που περιορίζει το δικαίωμά τους για λύση του γάμου, προβλέπει πρόσθετους λόγους διαζυγίου ή διευκολύνει τη λύση του γάμου είναι άκυρη, χωρίς ισχύ.

Το δικαίωμα λύσης του γάμου με διαζύγιο δε μπορεί να εκχωρηθεί από κάποιον εκ των συζύγων σε τρίτο, ούτε επιτρέπεται εκ των προτέρων παραίτηση των συζύγων από το δικαίωμα λύσης του γάμου με έκδοση διαζυγίου.

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαδικασίες έκδοσης διαζυγίου. Το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο εκδίδεται κατόπιν κοινής συμφωνίας αμφότερων των συζύγων και το διαζύγιο με αντιδικία, το οποίο εκδίδεται κατόπιν δικαστικής αντιπαράθεσης των συζύγων. Υπενθυμίζεται ότι για την έκδοση είτε συναινετικού διαζυγίου είτε διαζυγίου με αντιδικία των συζύγων απαιτείται η προσφυγή στα δικαστήρια και η έκδοση αντίστοιχης δικαστικής απόφασης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.