Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Βασικός λόγος έκδοσης διαζυγίου ο ισχυρός κλονισμός - Προϋποθέσεις ισχυρού κλονισμού

Προϋποθέσεις του κλονισμού αποτελούν: α) το κλονιστικό γεγονός, β) το κλονιστικό γεγονός να επέφερε ισχυρό κλονισμό στην έγγαμη σχέση, γ) το βάσιμο αφόρητο της έγγαμης συμβίωσης. Ειδικότερα:

α) Κλονιστικό γεγονός.

Κλονιστικά χαρακτηρίζονται τα γεγονότα που στρέφονται κατά των βασικών δομών ενός γάμου, όπως είναι η υποχρέωση συμβίωσης μεταξύ των συζύγων, ο οφειλόμενος σεβασμός, το καθήκον έντιμης και ηθικής συμπεριφοράς ως προς το σύζυγο και του συγγενείς του. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, κλονιστικά γεγονότα αποτελούν η παραμέληση ψυχαγωγίας, η αδιαφορία για τη κοινή διαβίωση, οι συχνές σκηνές ζηλοτυπίας, οι ύβρεις, οι προσβολές και η κακομεταχείριση του άλλου συζύγου, η μη έντιμη και ηθική συμπεριφορά έναντι του άλλου συζύγου, η απιστία, η ασέβεια, η άρνηση σύμπραξης του ενός συζύγου στη λήψη κοινών αποφάσεων, ο αδικαιολόγητος περιορισμός της επαγγελματικής και κοινωνικής δραστηριότητας του συζύγου, η τέλεση παράνομων πράξεων, η μέθη και ο αλκοολισμός, οι ψυχικές παθήσεις, οι επικίνδυνες ή αποκρουστικές αρρώστιες, η σεξουαλική ανικανότητα και η αποχή από σεξουαλική επαφή, και άλλα. Σημειωτέον δε ότι, το κλονιστικό γεγονός μπορεί να προκληθεί από υπαίτια ή ανυπαίτια συμπεριφορά του ενός ή και των δύο συζύγων. Τέλος, η παροχή συγγνώμης μπορεί να εξαλείψει την ύπαρξη του ισχυρού κλονισμού του γάμου και η σχετική αγωγή διαζυγίου να απορριφθεί. Ωστόσο, αν αποδειχθεί ότι, παρά την παροχή συγγνώμης, ο ισχυρός κλονισμός εξακολουθεί να υπάρχει η σχετική αγωγή διαζυγίου γίνεται δεκτή.

β) Το κλονιστικό γεγονός να επέφερε ισχυρό κλονισμό στην έγγαμη σχέση.

Το κλονιστικό γεγονός θα πρέπει να είναι τέτοιο που να δύναται να προκαλέσει ισχυρό κλονισμό του γάμου και να επέφερε πράγματι ισχυρό κλονισμό στο γάμο. Το αν κάποια πράξη ή παράλειψη είναι ικανή να προκαλέσει κλονισμό στο/η σύζυγο κρίνεται με βάση το χαρακτήρα, την ψυχοσύνθεση, την ανατροφή, το επάγγελμα, τη μόρφωση, την παιδεία και το κοινωνικό περιβάλλον του καθενός εκ των συζύγων.

γ) Το βάσιμο αφόρητο της έγγαμης συμβίωσης.

Ο κλονισμός θα πρέπει να είναι τέτοιου είδους και τέτοιας έντασης, ώστε η συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης να είναι πλέον αφόρητη. Θα πρέπει ο κλονισμός να προκαλεί ψυχική αναστάτωση που υπερβαίνει λογικά την αντοχή του μέσου ανθρώπου υπό όμοιες με του συγκεκριμένου ζεύγους συνθήκες.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.