Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Η αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου - Ισχυρισμοί αντιδίκων

Οποιοσδήποτε εκ των συζύγων που υφίσταται τον κλονισμό μπορεί να ασκήσει αγωγή (ενάγων/ουσα) εναντίον του άλλου, επικαλούμενος και αποδεικνύοντας ότι ο γάμος έχει κλονισθεί από συγκεκριμένα γεγονότα που προκάλεσε ο τελευταίος (εναγόμενος/η). Ο ενάγων πρέπει να αποδείξει ότι ο κλονισμός που υφίσταται είναι τόσο ισχυρός ώστε βασίμως η εξακολούθηση της έγγαμης συμβίωσης να είναι πλέον αφόρητη. Κρίσιμος χρόνος για τη συνδρομή του λόγου διαζυγίου είναι εκείνος της πρώτης συζήτησης της αγωγής στο ακροατήριο. Δηλαδή, ο ισχυρός κλονισμός πρέπει να υφίσταται στο πρόσωπο του ενάγοντα κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής διαζυγίου στο ακροατήριο του δικαστηρίου.

Από την άλλη, ο εναγόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αγωγή διαζυγίου που άσκησε ο ενάγοντας εναντίον του, ισχυριζόμενος -μεταξύ άλλων- ότι: α) τα κλονιστικά γεγονότα που επικαλείται στην αγωγή του ο ενάγων προκλήθηκαν από τον τελευταίο, δηλαδή τον ενάγοντα, και όχι από αυτόν, δηλαδή τον εναγόμενο, β) τα κλονιστικά περιστατικά δεν ήταν τέτοια ώστε να προκαλέσουν τον ισχυρό κλονισμό του γάμου, γ) ο εναγόμενος ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του από τον ενάγοντα, ο οποίος αποδέχθηκε τη συγγνώμη του κ.λπ..

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.