Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Περιστατικά που τεκμαίρουν τον ισχυρό κλονισμό του γάμου και αποτελούν λόγο διαζυγίου

Όταν συντρέχει κάποιο από τα παρακάτω περιστατικά θεωρείται δεδομένο και σίγουρο ότι έχει επέλθει ο ισχυρός κλονισμός του γάμου. Τα τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του γάμου που καθιερώνει η παράγραφος 2 του άρθρου 1439 του Αστικού Κώδικα είναι η διγαμία, η μοιχεία, η εγκατάλειψη, η επιβουλή της ζωής και η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας. Τα εν λόγω τεκμήρια είναι μαχητά, δηλαδή ο εναγόμενος σύζυγος μπορεί να αποδείξει ενώπιον του δικαστηρίου ότι δε συντρέχει κάποιο τέτοιο περιστατικό ή ότι παρά την ύπαρξη κάποιου παραπτώματος δεν έχει επέλθει ο ισχυρός κλονισμός του γάμου. Αναλυτικότερα :

α) Διγαμία : Η διγαμία υπάρχει όταν ένας έγγαμος τελεί νέο γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο) πριν λυθεί ή ακυρωθεί αμετάκλητα ο γάμος που ήδη προϋπάρχει. Για την ύπαρξη ή μη διγαμίας είναι αδιάφορο αν ο νέος γάμος έγινε δολίως ή από αμέλεια από τον ένα σύζυγο.

β) Μοιχεία : Μοιχεία χαρακτηρίζεται η σαρκική επαφή με σκοπό τη σεξουαλική ικανοποίηση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα είναι έγγαμο, χωρίς να ενδιαφέρουν το φύλο των προσώπων που συνευρίσκονται και το είδος της σωματικής τους επαφής. Δε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μοιχεία η εξωσυζυγική επαφή του συζύγου, τον οποίο έχει εγκαταλείψει αδικαιολόγητα ο άλλος σύζυγος, η εξωσυζυγική επαφή κατά τη διάρκεια που το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση και η απλή ερωτική διάθεση του ενός συζύγου προς κάποιο τρίτο πρόσωπο. Επίσης, δε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μοιχεία η τεχνητή γονιμοποίηση με ετερόλογη σπερματέγχυση.

γ) Εγκατάλειψη : Εγκατάλειψη είναι η μόνιμη διακοπή της κοινής συμβίωσης του ζευγαριού για μεγάλο χρονικό διάστημα, η οποία επέρχεται είτε με την αποπομπή του ενός συζύγου από τη συζυγική οικία, είτε με την ψυχοσωματική αποξένωση του ανδρόγυνου, παρότι συνεχίζεται η συστέγασή τους στη συζυγική οικία. Περιστατικά ψυχοσωματικής αποξένωσης μεταξύ των συζύγων αποτελούν η χωριστή διατροφή, η χωριστή κατάκλιση, οι συχνές απουσίες κ.α..

δ) Επιβουλή της ζωής : Επιβουλή της ζωής του ενός συζύγου από τον άλλο υφίσταται όταν από την πλευρά του ενός συζύγου υπάρχει δόλια έμπρακτη εκδήλωση της πρόθεσής του να θανατώσει τον άλλο.

ε) Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας : Η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, από την πλευρά του ενός συζύγου κατά του άλλου, μπορεί να είναι σωματική ή ψυχολογική και πρέπει να εκδηλώνεται με συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.