Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συναινετικό διαζύγιο - Προϋποθέσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου

Όταν οι σύζυγοι συμφωνούν να χωρίσουν, τερματίζοντας τον κοινό έγγαμο βίο τους, μπορούν να ζητήσουν με κοινή αίτησή τους προς το αρμόδιο δικαστήριο την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Προϋποθέσεις έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι :

α) Η έγγραφη συμφωνία των συζύγων. : Η κοινή συμφωνία των συζύγων να λύσουν το γάμο του αποτελεί τη βάση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Η συμφωνία αυτή πρέπει να είναι έγγραφη και να υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Η εν λόγω συμφωνία δεν επιδέχεται αιρέσεις ή προθεσμίες, καθώς αυτές καθιστούν τη συμφωνία ανύπαρκτη. Η θέληση των συζύγων για τη λύση του γάμου πρέπει να είναι ώριμη, σταθερή, ελεύθερη και ανεπηρέαστη, χωρίς να αποτελεί αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής.

β) Διάρκεια του γάμου. : Ο γάμος θα πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ημερομηνία κατάρτισης της έγγραφης συμφωνίας λύσης του γάμου. Η προθεσμία αυτή αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης έκδοσης συναινετικού διαζυγίου και αν δε συντρέχει δεν είναι δυνατή η έκδοση του διαζυγίου.

γ) Έγγραφη συμφωνία για την επιμέλεια και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα. : Ουσιαστική προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι η έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων τους και το ζήτημα της επικοινωνίας των με αυτά. Η εν λόγω έγγραφη συμφωνία επικυρώνεται με την εκδοθείσα δικαστική απόφαση του διαζυγίου, η οποία παράλληλα αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Αυτή η συμφωνία που επικυρώνεται από το δικαστήριο έχει προσωρινό χαρακτήρα, ώσπου να εκδοθεί μεταγενέστερη σχετική δικαστική απόφαση.

δ) Δήλωση συμφωνίας των συζύγων. : Οι σύζυγοι πρέπει να δηλώσουν τη συμφωνία τους να τερματίσουν το γάμο τους ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου σε μία και μοναδική συζήτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, οι οποίοι έχουν εφοδιαστεί με το αντίστοιχο προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ε) Δικαστική απόφαση. : Μόνη η συμφωνία των συζύγων δεν επιφέρει τη λύση του γάμου, αλλά απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης που να απαγγέλει το διαζύγιο και τη λύση του γάμου. Η εν λόγω δικαστική απόφαση παράγει δεδικασμένο όταν αυτή καταστεί αμετάκλητη, δηλαδή όταν δε μπορεί να προσβληθεί με οποιοδήποτε τακτικό (ανακοπή ερημοδικίας, έφεση) ή έκτακτο (αναψηλάφηση, αναίρεση) ένδικο μέσο.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.