Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή διατροφής του συζύγου μετά την έκδοση του διαζυγίου

Ο σύζυγος (ανάγων), ο οποίος λόγω της απορίας του κινδυνεύει η διατροφή του μετά την έκδοση του διαζυγίου -είτε πρόκειται για συναινετικό διαζύγιο, είτε για διαζύγιο με αντιδικία- μπορεί να αξιώσει από τον άλλο σύζυγο (εναγόμενος) την καταβολή διατροφής, δηλαδή ορισμένου χρηματικού ποσού κάθε μήνα. Βασικές προϋποθέσεις καταβολής διατροφής αποτελούν: α) η αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή υγείας, β) η επιμέλεια ανήλικου τέκνου, γ) η αδυναμία εξεύρεσης σταθερής κατάλληλης εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης και δ) οι λόγοι επιείκειας.

Η αξίωση καταβολής διατροφής - χρημάτων μπορεί να διεκδικηθεί μόνο με την κατάθεση ανάλογης αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. Ορισμένες εκ των προϋποθέσεων για την άσκηση της αγωγής διατροφής είναι η αμετάκλητη λύση του γάμου μέσω της έκδοσης διαζυγίου, η αδυναμία του ασκούντα την αγωγή (ενάγων) να διατραφεί με δικούς του πόρους και η αδυναμία να αρχίσει να εργάζεται λόγω της ηλικίας ή της κατάστασης της υγείας της.

Στην αγωγή διατροφής θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς οι συνθήκες ζωής και οι ανάγκες του ασκούντα την αγωγή (ενάγων) μετά την έκδοση του διαζυγίου, η απορία του, ηλικία του, η κατάσταση της υγείας του, η έλλειψη εισοδήματος και περιουσίας, το μορφωτικό επίπεδο, τυχόν επαγγελματικές δεξιότητες και λοιπά προσόντα κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.