Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Τέκνα. Γνησιότητά τους. Αποδεικνύεται με διάφορα αποδεικτικά μέσα και κυρίως με εξέταση του DNA. Περιστατικά. (Εφετείο Πάτρας, αριθμός απόφασης 111/2009)

Περίληψη: Τέκνα. Γνησιότητα τους. Αποδεικνύεται με διάφορα αποδεικτικά μέσα και κυρίως με εξέταση του DNA. Περιστατικά.

Η ενάγουσα κατά το μήνα Μάρτιο του 2001 έως και το Φεβρουάριο του έτους 2002 οπότε και ανεχώρησε από την Ελλάδα εργαζόταν ως περιποιήτρια στο νυχτερινό Bar με την επωνυμία «.................» που βρίσκεται στην πόλη του Πύργου. Κατά μήνα Νοέμβριο του 2001 γνωρίστηκε με τον εναγόμενο με τον οποίο ερχόταν έκτοτε σε σαρκική συνάφεια μέχρι την αναχώρηση της από την Ελλάδα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της σύλληψης όπως αυτό προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 1468 Α.Κ. δηλ. το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται ανάμεσα στην 300η και την 180η ημέρα πριν από το τοκετό και ειδικότερα από 8/12/2001 έως 7/4/2002 η ενάγουσα είχε σαρκική συνάφεια με τον εναγόμενο.

Εξάλλου ο πραγματογνώμονας ιατρός γενετιστής Κ. Π στην από 1/12/2005 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του καταλήγει στο συμπέρασμα ύστερα από την εξέταση δειγμάτων αίματος των διαδίκων με τη μέθοδο αποτύπωσης DΝΑ και του τέκνου, ότι «... το προς εξέταση τέκνο είναι πράγματι τέκνο του φερόμενου ως πιθανού πατέρα Α.Β. Όλα τα αναλυθέντα πολυμορφικά αλλήλια του πατέρα (σύνολο δεκατρία) ανευρίσκονται και στο γενετικό υλικό του τέκνου».

Τέλος στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι η πιθανότητα πατρότητας ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99,999%. Επομένως ενόψει των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι το ανήλικο τέκνο της ενάγουσας είναι γνήσιο τέκνο του εναγομένου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.