Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αγωγή προσβολής πατρότητας και αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 321/2012)

Περίληψη: Ληξιαρχική πράξη, προσβολή πατρότητας. Εάν η μητέρα του ανηλίκου τέκνου επιθυμεί το τελευταίο να λάβει το επίθετο όχι του συζύγου της αλλά του πραγματικού πατέρα, πρέπει να ασκήσει αγωγή προσβολής πατρότητας και όχι αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

Η αιτούσα επικαλούµενη άµεσο έννοµο συµφέρον ζητεί από το Δικαστήριο να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου της και ειδικότερα να διορθωθεί η εσφαλµένη αναγραφή του επωνύµου του, που είναι αυτό του πατέρα του, αν και το τελευταίο γεννήθηκε εκτός γάµου και πιο συγκεκριµένα από τη σχέση της µε τον B. T. Η αίτηση αναρµόδια φέρεται προς εκδίκαση στο παρόν Δικαστήριο, δοθέντος ότι στην υπό κρίση περίπτωση δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 739, 740 παρ. 1, 782 παρ. 3 ΚΠολΔ συνδ. 13 παρ. 1 Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» ως ισχύουν, αλλά οι διατάξεις των άρθρων 614-622 ΚΠολΔ περί προσβολής πατρότητας του τέκνου. Εποµένως δεδοµένου ότι εν προκειµένω η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία, κατά την οποία έχει εισαχθεί, πρέπει να διαταχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης κατά την ως άνω αναφερόµενη προσήκουσα διαδικασία (591 παρ. 2 ΚΠολΔ) κατά τα αναφερόµενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Διατάσσει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 614-622 ΚΠολΔ περί προσβολής πατρότητας του τέκνου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.