Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Τα είδη των αγωγών

Τα είδη των αγωγών είναι τα εξής : α) αναγνωριστική αγωγή, β) καταψηφιστική αγωγή, γ) πλαγιαστική αγωγή, δ) παρεμπίπτουσα αγωγή, ε) διεκδικητική αγωγή και στ) αρνητική αγωγή.

α) Αναγνωριστική αγωγή : Αναγνωριστική είναι η αγωγή με την οποία ζητείται από το δικαστήριο η αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας μιας έννομης σχέσης. Αντικείμενο της αναγνωριστικής αγωγής είναι η αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας μιας έννομης σχέσης, με την έννοια του δικαιώματος, της υποχρέωσης ή του συμπλέγματος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

β) Καταψηφιστική αγωγή : Ο χαρακτηρισμός μιας αγωγής ως καταψηφιστικής ή αναγνωριστικής εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το είδος της έννομης προστασίας που ζητείται με αυτή, αν δηλαδή ο ενάγων ζητεί την επιδίκαση του αγωγικού δικαιώματος ή αρκείται στην απλή αναγνώριση του.

γ) Πλαγιαστική αγωγή : Με την άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής επιδιώκεται η προστασία των δανειστών κατά της στάσης αδράνειας του οφειλέτη ως προς την έννομη προστασία σχετικά με περιουσιακά του δικαιώματα που δε συνδέονται στενά με το πρόσωπο του.

δ) Παρεμπίπτουσα αγωγή : Ως παρεμπίπτουσα αγωγή νοείται η αίτηση του διαδίκου για κρίση επί του παρεμπίπτοντος ζητήματος όταν ο νόμος αξιώνει την υποβολή αυτοτελούς αιτήσεως.

ε) Διεκδικητική αγωγή : Το σπουδαιότερο μέσο ένδικης προστασίας της κυριότητας, σε κινητό ή ακίνητο, είναι διεκδικητική αγωγή. Αυτή παρέχεται στον κύριο σε περίπτωση καθολικής προσβολής της κυριότητας (αφαίρεσης ή κατακράτησης του πράγματος), δηλαδή όταν του αφαιρέθηκε η νομή ή η κατοχή του πράγματος.

στ) Αρνητική αγωγή : Με την ένδικη αγωγή προστάτευε ο κύριος από κάθε διατάραξη της κυριότητας, που δεν φτάνει μέχρι την αφαίρεση η κατακράτηση της νομής.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.