Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις σύστασης ενός σωματείου - συλλόγου στην Ελλάδα

Οι προϋποθέσεις σύστασης ενός σωματείου είναι οι ακόλουθες:

1) Συστατική πράξη από είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα. Τα πρόσωπα μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά και είναι αδιάφορο αν πρόκειται για ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον ανώτερο αριθμό των προσώπων που μπορούν να είναι μέλη ενός σωματείου. Η συστατική πράξη αποτελεί ιδιωτικό συμφωνητικό, έχει τη μορφή καταστατικού και συντάσσεται από δικηγόρο.

2) Τα πρόσωπα που συστήνουν το σωματείο πρέπει να είναι ικανά για δικαιοπραξία. Δηλαδή, να μην είναι ανήλικα, να μην είναι ψυχικά ασθενή κ.λπ.. Αν η δήλωση βούλησης είναι άκυρη (ή ακυρώσιμη), είναι άκυρη (ή ακυρώσιμη) και η συστατική πράξη ή το καταστατικό. Αν από τους αιτούντες την ίδρυση σωματείου τουλάχιστον είκοσι πρόσωπα είναι ικανά, ενώ τα άλλα είναι ανίκανα, το σωματείο ιδρύεται κανονικά.

3) Ο σκοπός σύστασης ενός σωματείου δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικός και δεν πρέπει να επιδιώκει οικονομικά ωφελήματα. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη της κερδοσκοπικής δραστηριότητας να καταλαμβάνει την κύρια θέση στη ζωή του σωματείου. Ο σκοπός ενός σωματείου μπορεί να είναι οικονομικός, αλλά η κυρίαρχη δραστηριότητά του δε μπορεί να είναι κερδοσκοπική. Ο σκοπός ενός σωματείου δε μπορεί να αντιβαίνει το Σύνταγμα και το νόμο.

4) Η υποβολή αίτησης για τη σύσταση σωματείου στο Ειρηνοδικείο του τόπου, όπου το σωματείο θα έχει την έδρα του και η εν συνεχεία έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, με την οποία ιδρύεται το σωματείο.

5) Τέλος, η εγγραφή του σωματείου στο οικείο Βιβλίο Σωματείων, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης ίδρυσης του σωματείου.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.