Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναστολή της 5ετούς προθεσμίας άσκησης αγωγής διάρρηξης. Άρειος Πάγος, αριθμός απόφασης 670/1987.

Στις περιπτώσεις καταδολίευσης δανειστών, η πενταετής προθεσμία άσκησης της αγωγής διάρρηξης, η οποία άρχεται από την ημερομηνία κατάρτισης της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης ακινήτου, αναστέλλεται αν ο υπόχρεος / οφειλέτης απέτρεψε με δόλο το δικαιούχο / δανειστή να ασκήσει την εν λόγω αγωγή.

Περίληψη: Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή για διάρρηξη απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας. 5ετής παραγραφή. Αναστολή αυτής, αν ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο το δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση.

[...] Κατά το άρθρ. 946 ΑΚ η αγωγή για διάρρηξη δικαιοπραξίας που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη των δανειστών του παραγράφεται όταν περάσουν πέντε έτη από την απαλλοτρίωση. Η συμπλήρωση της παραγραφής αυτής αναστέλλεται κατά το άρθρ. 255 εδ. β` Α.Κ. για όσο χρονικό διάστημα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο τον δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση. Η παραγραφή που αναστέλλεται για τον ανωτέρω λόγο συνεχίζεται άμα πάψει η αναστολή και δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες (άρθρ. 257 Α.Κ.). Αν κατά τη διάρκεια των προσθέτων αυτών έξι μηνών υπάρξει νέος λόγος αναστολής η παραγραφή συνεχίζεται πάλι μετά την παύση της νέας αυτής αναστολής και δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες. Στη συγεκριμένη περίπτωση, κατά την οποία η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία, που έγινε προς βλάβη των δανειστών, καταρτίστηκε στις 26-6-1972, η δε ένδικη αγωγή για τη διάρρηξη αυτής ασκήθηκε στις 5-8-1981, το Εφετείο (Ναυπλ. 316/1986) σε απόκρουση της ενστάσεως των αναιρεσειόντων για απόσβεση της αξιώσεως των αναιρεσιβλήτων λόγω παραγραφής, δέχεται ότι ο δεύτερος των αναιρεσειόντων εναγομένων, στον οποίο μεταβιβάστηκε το επίδικο ακίνητο με την επίμαχη απαλλοτριωτική δικαιοπραξία, υποσχόταν ότι θα μεταβιβάσει το μισό από το επίδικο ακίνητο στους αναιρεσιβλήτους ενάγοντας, αλλά με διάφορες δικαιολογίες ανέβαλε την κατάρτιση του συμβολαίου με αποτέλεσμα να αποτρέψει τους αναιρεσίβλητους, από του να εγείρουν την αγωγή μέχρι του έτους 1981. Ετσι όμως δεν διεκρινίζεται με ακρίβεια αν ο λόγος αυτός της αναστολής συνέπεσε για πρώτη φορά κατά το τελευταίο εξάμηνο της παραγραφής και αν κάθε νέος τέτοιος λόγος αναστολής συνέπιπτε κατά την διάρκεια των προσθέτων έξι μηνών μετά την παύση κάθε προηγούμενης αναστολής. Επίσης δεν αναφέρεται με ποιες δικαιολογίες που να μπορούν να ενταχθούν στο δόλο του υποχρέου, κατώρθωνε αυτός σε κάθε περίπτωση να αποτρέπει τους δικαιούχους από την άσκηση της αξιώσεώς τους. Συνεπώς πρέπει ν' αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση για έλλειψη νομίμου βάσεως, λόγων ασαφών και ανεπαρκών αιτιολογιών και περιστατικών που ασκούν ουσιώδη επιρροή στη δίκη κατά το άρθρ. 559 αρ. 19 βάσιμο λόγο αναιρέσεως. [...]

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - Δικηγορικά Γραφεία

Γραφείο Αθηνών : Τηλ. 210 3810 723 | Δ. Σολωμού 58 και Πατησίων, 10682, 6ος όροφος

Γραφείο Θεσσαλονίκης : Τηλ. 2310 525 720 | Πολυτεχνείου 21, 54626, 6ος όροφος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.