Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Έφεση κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία του νόμου 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσωπών (υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή νόμος Κατσέλη)

Η απόφαση που εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο προσβάλλεται με το ένδικο μέσο της έφεσης, είτε έχει κάνει δεκτή την αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή του στη διαδικασία του νόμου 3869/2010, είτε την έχει απορρίψει. Η έφεση επιτρέπεται μόνο κατά των οριστικών αποφάσεων του Ειρηνοδικείου που δέχονται την αίτηση ή την απορρίπτουν αλλά και κατά οριστικών διατάξεων των αποφάσεων που είναι εν μέρει οριστικές. Η προθεσμία για την κατάθεση της έφεσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης του Ειρηνοδικείου για διαμένοντες στην Ελλάδα και εξήντα (60) ημέρες για διαμένοντες στο εξωτερικό. Σε περίπτωση μη επίδοσης της απόφασης η προθεσμία για την κατάθεση έφεσης είναι τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο, στο οποίο υπάγεται το Ειρηνοδικείο που εξέδωσε την απόφαση. Έφεση μπορεί να ασκηθεί οποιοσδήποτε διάδικος συμμετείχε στη δίκη του Ειρηνοδικείου και κρίνει ότι θίγονται τα συμφέροντά του. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να ανασταλεί μόνο κατόπιν σχετικής διαταγής του δικαστηρίου ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου. Ενδεικτικά, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου λόγω αντιρρήσεων ως προς: α) το αν έπρεπε ο οφειλέτης να υπαχθεί στη διαδικασία ρύθμισης του νόμου 3869/2010, β) τη διανομή των καταβολών στους πιστωτές, γ) το ύψος των βιοτικών αναγκών του οφειλέτη, δ) την αξία της κύριας κατοικίας, ε) την εκποίηση/εκμετάλλευση κάποιου περιουσιακού αντικειμένου κ.α.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.