Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ειρηνοδικείο Θηβών, αριθμός απόφασης 9/2011)

[...] Με την κρινόμενη, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3869/2010 σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν.3869/2010] και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 α] το από 28.1.2011 πρακτικό αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 738/28.1.2011 που υπογράφεται από τον .........................., Συνήγορο του Καταναλωτή και β] υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας με ημερομηνία 3-3-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010 προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας της αιτούσας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ. 64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν / 64- Ανάτυπο σελ.1477) και δεν απαιτείται κανένα άλλο στοιχείο για την πληρότητα της, όπως οι πιστώτριες αβάσιμα ισχυρίζονται. Είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3 8, 9, 10 και 11 του ν.3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζητήσεως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της. Το αίτημα της εκ των πιστωτών «............» στις προτάσεις, που κατέθεσε επί της αιτήσεως ρυθμίσεως της αιτούσας, να συμπεριληφθεί στη διαδικασία ρύθμισης απαίτηση της ποσού 6.143,00 ευρώ που προέρχεται από την υπ` αριθμ. 23100-234000 19956 οφειλή καταναλωτικής πίστης, πρέπει ν` απορριφθεί διότι δεν στηρίζεται στο νόμο. Από τα έγγραφα, που προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα .................... του ..............., κάτοικος Θηβών, οδός ...................... αριθ. 6, ηλικίας σήμερα 55 ετών, μέχρι τον Ιούλιο του έτους 2010, εργαζόταν στο εργοστάσιο «.................» και το ετήσιο εισόδημα της ανερχόταν με βάση το μισθό της στο ποσό των 20.000 ευρώ. Το οικονομικό έτος 2010 φιλοξενούμενη από την κόρη της, είχε εκμισθώσει το μοναδικό ακίνητο που αποτελεί τη μοναδική και κύρια κατοικία της και είχε (μόνο κατά το έτος αυτό) 4.200 ευρώ εισόδημα από την εκμίσθωση σου. Από τον Ιούλιο (2.7.2010) του έτους 2010 είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ και έχει μηνιαίο εισόδημα αυτό του ποσού των 730 ευρώ περίπου, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό της σύνταξης της που ετησίως ανέρχεται σε 9.000 ευρώ. Δεν έχει άλλα εισοδήματα, στερείται κινητής περιουσίας και μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο αποτελεί διώροφη μονοκατοικία 100 τ.μ. στους Αγίους Θεοδώρους του Δήμου Θηβαίων, η οποία χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της. Το ετήσιο δηλαδή εισόδημα της ήταν προσαυξημένο μόνο για το έτος 2010 κατά το ποσό των 4.200 ευρώ από την εκμίσθωση του μοναδικού ακινήτου της. Από 1.1.2011 μοναδικό εισόδημα της αποτελεί η σύνταξη της, καθόσον η μίσθωση του ακινήτου της έληξε. Η αιτούσα, η οποία πάσχει από το έτος 2005 από ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι από 25ετίας διαζευγμένη, από το γάμο της δε με τον ......................έχει ένα τέκνο ηλικίας σήμερα 31 ετών, ο οποίος δεν εργάζεται και συντηρείται από την ίδια, καθόσον είναι εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες και από 18.6.2010 φιλοξενείται στη στέγη του «.............................». Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία, τόσο αυτά προς τους ενέγγυους, όσο και αυτά προς τους ανέγγυους πιστωτές, θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως (Κρητικός «Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων), με εξαίρεση τα παρακάτω ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010). Πιστωτές της αιτούσας είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτή έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1.................Θήβας συμβάσεις στεγαστικού δανείου, εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη) , ποσά 43.528,09 ευρώ (43.134,53 κεφάλαιο, 322,04 τόκοι, 71,52 ευρώ έξοδα), 9.634,46 ευρώ (9.583 κεφάλαιο, 71,46 τόκοι), 39.774,55 ευρώ και ανέγγυα απαίτηση ποσού 1.522,10 ευρώ, δηλαδή συνολικά 94.459,2 ευρώ. 2. Από τη δεύτερη των μετεχόντων πιστωτών Τραπεζική Εταιρεία .............Θήβα με σύμβαση καταναλωτικού δανείου έχει λάβει ποσό 11.895,96 ευρώ (11.816,92 κεφάλαιο, 79,04 τόκοι) και με σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσό 254,97 (253,12 ευρώ κεφάλαιο και 1,85 ευρώ τόκοι), συνολικά δε είχε αναλάβει χρέος ποσού 12.150,93 ευρώ. Το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 106.630,13 ευρώ (105.422,30 ευρώ κεφάλαιο, 1.136,31 ευρώ τόκοι και 71,52 ευρώ έξοδα). Η αιτούσα έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η δε αδυναμία της αυτή - συνεκτιμώντας την ηλικία της και την ιδιότητα της ως συνταξιούχου, την γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, την έλλειψη εισοδημάτων, πέραν της σύνταξη της, την φροντίδα της και την κάλυψη δαπανών διαβίωσης του υιού της και το κόστος διαβίωσης της ίδιας- δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος άλλωστε δεν αποδείχθηκε. Με βάση τα ανωτέρω, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010. Όπως προαναφέρθηκε, η σύνταξη της αιτούσας που αποτελεί και το μοναδικό εισόδημα της ανέρχεται σε 760 ευρώ το μήνα, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες αποφάσεις του Διευθυντή του ΙΚΑ και άλλα εισοδήματα δεν έχει. Η αιτούσα είναι κυρία μίας διώροφης μονοκατοικίας, παλαιότητας εξήντα και πλέον ετών, που έχει εμβαδόν 100 τ.μ. και βρίσκεται επί οικοπέδου 200 τ.μ. στη θέση «Γκράβεζα» στους Αγίους Θεοδώρους του Δήμου Θηβαίων και την χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της, αποτελεί δε, το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο. Οι πιστωτές της αιτούσας δεν αρνήθηκαν την ως άνω περιουσιακή της κατάσταση. Η εμπορική αξία του παραπάνω ακινήτου ανέρχεται σε 80.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτών της. Συνεπώς, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των χρεών της που θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές από τα εισοδήματα της επί τετραετία, που θα αρχίζουν αμέσως από την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 3869/2010) . Οσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές της, λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών της αναγκών, της έλλειψης άλλων εισοδημάτων πέραν της σύνταξης της και της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, ανέρχεται σε 160 ευρώ το μήνα. Ειδικότερα η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στην μεν πρώτη των μετεχόντων πιστωτών...................., της οποίας η απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 88,55 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 130 ευρώ και συνολικά 6.240 ευρώ (130 Χ 48 μήνες), στη δε δεύτερη με την επωνυμία «.................................. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η απαίτηση της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 11,45 % επί του συνόλου των απαιτήσεων, το ποσό των 30 ευρώ το μήνα και συνολικά τα 4 έτη (48 μήνες) το ποσό των 1.440 ευρώ. Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει με την ανωτέρω ρύθμιση η αιτούσα για την τετραετία ανέρχεται σε 7.680 ευρώ. Από τις μηνιαίες καταβολές της αιτούσας για τέσσερα χρόνια, που αναφέρονται παραπάνω επί συνόλου οφειλών 106.630,13 ευρώ, θα καλυφθεί μόνο μέρος αυτών, δηλαδή απομένει υπόλοιπο 98.950,13 ευρώ. Η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής των πιστωτών θα γίνει με περαιτέρω μηνιαίες καταβολές, για διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας, που σύμφωνα με το νόμο ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της, δηλαδή στο ποσό των 68.000 ευρώ (80.000 ευρώ Χ 85%) (άρθρο 9 παρ. 2 ν.3869/2010, Κρητικός ο.π. σελ. 148, αριθ. 16). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ο δε χρόνος εξόφλησης του πρέπει να οριστεί σε είκοσι χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας των στεγαστικών δανείων, του συνόλου των χρεών της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πιστώτριας «.............» από τα τρία στεγαστικά δάνεια, καθόσον οι απαιτήσεις της από αυτά, όπως προαναφέρθηκε είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με υποθήκη, που θα γίνει μέχρι το ποσό των 68.000 ευρώ του 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές επί 20 χρόνια, που θα αρχίσουν μετά τη παρέλευση τετραετίας από τη δημοσίευση της απόφασης, ποσού 283,333 ευρώ το μήνα και επί 240 μήνες (20 χρόνια Χ 12). Οι υπόλοιπες απαιτήσεις της δεύτερης πιστώτριας από τα καταναλωτικά δάνεια και την πιστωτική κάρτα, κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από την τετραετή καταβολή μετά την εξάντληση του ποσού των 68.000 του 85% της αξίας της κατοικίας για την προνομιακή ικανοποίηση των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν και απαλλάσσεται η αιτούσα. Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με σκοπό την απαλλαγή της με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της επί μία τετραετία, οι οποίες θα αρχίσουν την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, ποσού, στην Τράπεζα «..................Α. Ε.» 130 ευρώ και στην Τράπεζα « ......................................» 30.00 ευρώ. Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, δηλαδή διώροφη μονοκατοικία, εμβαδού 100 τ.μ. κτισμένη επί οικοπέδου 200 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Γκράβεζα» στους Αγίους Θεοδώρους του Δήμου Θηβαίων. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κατοικίας της στην Τράπεζα «..............................», το ποσό των 283,33 ευρώ το μήνα επί 240 μήνες. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.