Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Απόρριψη αίτησης επειδή δεν κατατέθηκε εντός μηνός από την κατάθεσή της η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 παρ. 26 για την ορθότητα και πληρότητα της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 16/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων. Διαδικασία υπαγωγής στο ν. 3869/2010. Απόρριψη αίτησης επειδή δεν κατατέθηκε εντός μηνός από την κατάθεσή της η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4 παρ. 26 για την ορθότητα και πληρότητα της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη. Η έλλειψη του εγγράφου αυτού εξετάζεται αυτεπαγγέλτως.

[...] Στην αίτηση, που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Ο αιτών βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής οφειλών του προς τις τράπεζες, που περιγράφονται στην αίτηση, λόγω μείωσης των αποδοχών του και ζητάει, να υπαχθεί στο ν. 3869/2010. Η αίτηση αυτή αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας [άρθρο 3 ν.3869/2010], όμως για το παραδεκτό της δεν έγει προσκομιστεί εντός ενός μηνός από της καταθέσεως της αιτήσεως η προβλεπόμενη στα πλαίσια τις τηρούμενης προδικασίας από to άρθρο 4 παρ. 2β του ν.3 869/2010 υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων, που προμλεπονται στις περιπτώσεις α`και β` της παρ.2 του ίδιου άρθρου [κατάσταση περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύτης εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του και κατάσταση πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα] και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία. Το έγγραφο αυτά θεωρείται απαραίτητο από το νομοθέτη προκειμένου να μπορέσουν οι πιστωτές να λάβουν θέση επί του προτανόμενου από το οφειλέτη σχεδίου. Η έλλειψη του εγγράφου ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον αφαρά την τήρηση προδικασίας εν προκειμένω όμως έχει προταθεί νομίμοις και από τους καθών. Επομένως η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη να μην οριστεί δε δικαστική δαπάνη βάσει του άρθρου 13 παρ. 6 του ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Απορρίπτει την αίτηση.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.