Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη) - Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ειρηνοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 113/2011)

Περίληψη: Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Υπαγωγή στο ν. 3869/2010. Στοιχεία ορισμένου της αίτησης και προϋποθέσεις. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των ισχυρισμών του. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής των οφειλών του αιτούντος, άγαμου δημοτικού υπαλλήλου, άνευ ακίνητης περιουσίας και συνολικές καθαρές μηνιαίες αποδοχές περίπου 860 €. Συνολικό ποσόν οφειλών περίπου 48.430 €. Κρίνει ασύμφορη την εκποίηση οχήματος του αιτούντος. Ρύθμιση μηνιαίων καταβολών του αιτούντος στο ποσό των 400 €υρώ με βάση τα εισοδήματα και τις οικονομικές υποχρεώσεις του για μια τετραετία. Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

[...] Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν.3869/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα οι προβλεπόμενες από την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010 α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. τις από 9-2-2011 τέσσερις βεβαιώσεις του δικηγόρου Αθηνών Σωκράτη Βρυσόπουλου) και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία κατάθεσης 9-3-2011 για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 παρ.2 Ν.3869/2010). Η κρινόμενη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 4 παρ.1 Ν.38-69/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών των καθών και είναι νόμιμη διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος που δόθηκε στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα: Ο αιτών.............. του........................... κάτοικος........................... , είναι υπάλληλος του ανωτέρω δήμου με μηνιαίες καθαρές αποδοχές που κατά· τη διάρκεια του έτους 2011 ανέρχονται στο ποσό των 859,33 ευρω, λόγω των γενικότερων οικονομικών περικοπών αλλά και της παρακράτησης του ποσού των 108,75 ευρώ λόγω εξυπηρέτησης δανείου ,του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η οποία παρακράτηση γίνεται με ανέκκλητη εντολή του δανειολήπτη απευθείας από τον μισθό του λόγω του ότι είναι δημοτικός υπάλληλος (βλ, προσκομιζόμενη βεβαίωση αποδοχών σε συνδυασμό με τη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2010). Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, οι οποίες δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης. Πιστωτές του είναι οι παρακάτω προς τους οποίους αυτός έχει τις εξής αντίστοιχα οφειλές: 1) εταιρία «............. » από τη με αριθμό ............................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 4.397,91 ευρω, 2) Τράπεζα .......................................... από τη με αριθμό ............................................ σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 12.458,59 ευρω, 3) Τράπεζα : α) από την με αριθμό.................σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 981,37 ευρω, β) από την με αριθμό .................................σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 162,19 ευρω, γ) από την με αριθμό ..................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 426,93 ευρω και δ) από την με αριθμό.........................σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 4.613,89 ευρω, ήτοι συνολικά 6.184,38 ευρω, 4) τράπεζα : α) από την με. αριθμό ............................. σύμβαση πιστωτικής κάρτας ποσού 3.913,88 ευρω με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης (11-3-2011) και β) από την με αριθμό ...................... σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 21.466,56 ευρώ με τους τόκους μέχρι την κοινοποίηση της αίτησης (11-3-2011), ήτοι συνολικά 25.380,44 ευρώ. Έτσι οι συνολικές οφειλές του αιτούντος προς τους πιστωτές του ανέρχονται στο ποσό των 48.421,32 ευρώ. Ο αιτών είναι άγαμος, δεν διαθέτει ιδιόκτητη οικία και διαμένει μαζί με τους γονείς του ενώ το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών ανέρχεται σε 460 ευρώ. Επιπλέον ο αιτών έχει στην κυριότητα του το με αριθμό κυκλοφορίας αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής HUNDAI μοντέλο 2000, η εκποίηση του οποίου δεν κρίνεται απαραίτητη γιατί δεν έχει μεγάλη εμπορική αξία και η προσφορά του προς εκποίηση δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πσιτωτών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζών, συνεπώς το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του, Η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να οριστεί στο ποσό των 400 ευρώ σε 48 μηνιαίες άτοκες δόσεις (άρθρο 6 παρ.3 του Ν.) Ειδικότερα στην εταιρία «.................... .» της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό· 9,08% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των τριάντα (36) ευρώ. Στην τράπεζα της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 25,73% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των εκατόν τριών (103) ευρώ. Στην τράπεζα .. της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 12,77% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των πενήντα ενός (51) ευρώ. Τέλος στην τράπεζα............... . της οποίας η συνολική απαίτηση ανέρχεται σε ποσοστό 52,42% επί του συνόλου των απαιτήσεων ο αιτών θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μηνιαίως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των διακοσίων δέκα (210) ευρώ. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω πρέπει η αίτηση που κρίνεται να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατά την ουσιαστική της πλευρά και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση οφειλές του αιτούντος, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών του θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ.1 Ν. 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τετραετία καταβολές του αιτούντος προς τις πιστώτριες του στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.