Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Τα τέκνα δηλώθηκαν ως αγνώστου πατρός, μολονότι η μητέρα είχε συνάψει γάμο πριν τη γέννηση του πρώτου τέκνου (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 2415/2012).

Περίληψη: Δικονομία πολιτική. Εκούσια δικαιοδοσία. Διαδικασία διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Γέννηση περισσοτέρων τέκνων. Παραδεκτή σώρευση πλειόνων αιτημάτων διορθώσεως ληξιαρχικών πράξεων πλειόνων ληξιάρχων, χάριν οικονομίας της δίκης. Τα τέκνα δηλώθηκαν ως αγνώστου πατρός, μολονότι η μητέρα είχε συνάψει γάμο πριν τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Διόρθωση των πράξεων ως προς το στοιχείο αυτό.

[...] Οι αιτούντες, επικαλούμενοι άμεσο έννομο συμφέρον, ζητούν τη διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως των τριών ανηλίκων τέκνων, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους, οι οποίες συντάχθηκαν από τον Ειδικό Ληξίαρχο Αθηνών και το Ληξίαρχο Πειραιώς, ως προς το ονοματεπώνυμο του πατρός των εν λόγω τέκνων, το οποίο δεν ανεγράφη εκ παραδρομής της Β` αιτούσας. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση, στην οποία παραδεκτώς κατ` αρθ. 246 ΚΠολΔ σωρεύονται αιτήματα διορθώσεως ληξιαρχικών πράξεων περισσοτέρων ληξιάρχων λόγω προδήλου συνάφειας, χάριν οικονομίας της δίκης, φέρεται αρμοδίως προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΚΠολΔ 31 παρ. 3, 739, 740, 782 παρ. 1). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του Ν 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» και στο άρθρο 782 ΚΠολΔ και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί κατ` ουσίαν, αφού για το παραδεκτό της συζητήσεως έχει τηρηθεί η προδικασία του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, με επίδοση της στο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. την επικαλούμενη και νομίμως προσκομιζόμενη υπ` αριθμόν 3635/22.6.2010 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών A.M.).

Από το επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από τους αιτούντες έγγραφα αποδεικνύονται τα εξής: Την 20.2.1999 οι αιτούντες τέλεσαν πολιτικό γάμο στο Σαντιάγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας και συντάχθηκε σχετικά από τον Ειδικό Ληξίαρχο της Διεύθυνσης Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών η υπ` αριθ. .../Τόμος .../Ετος 2006 ληξιαρχική πράξη γάμου τους. Εν συνεχεία, την 23.5.2000 στο Σαντιάγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας, την 13.10.2004 στο Μπονάο της Δομινικανής Δημοκρατίας και την 20.11.2008 στον Πειραιά γεννήθηκαν, αντιστοίχως, τα ανήλικα τέκνα της β` αιτούσας Α., Α. και Κ. Συντάχθηκαν δε αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως α) από τον Ειδικό Ληξίαρχο της Διεύθυνσης Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμούς .../Τόμος .../Ετος 2000 για το Ιο τέκνο και.../ Τόμος .../Ετος 2005 για το 2ο τέκνο και β) από το Ληξίαρχο Πειραιώς, με αριθμό .../Τόμος .../Ετος 2008 για το 3ο τέκνο. Σε όλες τις άνω ληξιαρχικές πράξεις τα τέκνα της β` αιτούσας φέρονται ως αγνώστου πατρός, ενώ σύμφωνα με το υπ` αριθ. 2017/23.1.2009 πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του Δήμου Κομοτηνής, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένη η β` αιτούσα, αυτή φέρεται ως άγαμη, μητέρα τριών ανηλίκων τέκνων, αγνώστου πατρός. Επιπλέον, με το υπ` αριθ. 13727/7.4.2001 έγγραφο του Δήμου Κομοτηνής προς τη β` αιτούσα, της γνωστοποιήθηκε ότι οι εν λόγω ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των τέκνων της έπρεπε να διορθωθούν, αφού είχε τελέσει γάμο πριν από τη γέννηση τους και, συνεπώς, αυτά δεν ήταν τέκνα γεννημένα εκτός γάμου. Υπό τις περιστάσεις αυτές, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη α) ότι η β` αιτούσα έχει μεν ελληνική ιθαγένεια, αλλά γεννήθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου διέμενε, τέλεσε γάμο και γέννησε τα δύο πρώτα τέκνα της και β) ότι κατά τη γέννηση του Ιου τέκνου της δεν ήταν ακόμη 17 ετών, κρίνεται ότι παράλειψη δηλώσεως του ονοματεπωνύμου του συζύγου και πατέρα των τέκνων της οφείλεται σε προφανή παραδρομή της, λόγω συναλλακτικής απειρίας της. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση κατ` ουσίαν κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας. [...]

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.