Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας για όλα τα ακίνητα που μεταβιβάζονται

Πιστοποιητικό «πολεοδομικής νομιμότητας» πρέπει να έχουν υποχρεωτικά όλα τα ακίνητα τα οποία μεταβιβάζονται μετά την δημοσίευση του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων (έχει τεθεί ήδη σε ισχύ). Όπως ορίζεται στο νόμο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, σε κάθε μεταβίβαση εν ζωή ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος (π.χ. υποθήκης) σε ακίνητο που θα γίνουν μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες διαβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Η αυθαίρετη κατασκευή θα πρέπει να επηρεάζει την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τις κληρονομιές. Η απουσία του πιστοποιητικού ή η ανακριβής βεβαίωση από τον μηχανικό, τιμωρούνται αυστηρά. Για όλους τους εμπλεκόμενους σε μία δικαιοπραξία -συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μεσίτες, υποθηκοφύλακες, επικεφαλής κτηματολογικών γραφείων- προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30000 μέχρι 100000 ευρώ ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. Οι μηχανικοί επί πλέον απειλούνται με προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ειδικότερα για τα αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες χρήσεις, ορίζεται πως απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος, εάν δεν έχει γίνει τακτοποίηση του κτίσματος ή της χρήσης με τον νέο νόμο ή με παλαιότερο. Εξαιρούνται τα προ του 1955 κτίσματα. Κατά τα λοιπά: Η χρονική ισχύς της τακτοποίησης έναντι καταβολής ειδικού προστίμου παραμένει στα 30 χρόνια, χωρίς διαχωρισμό μεταξύ των εντός και εκτός σχεδίου αυθαιρέτων. Τα αυθαίρετα μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε παραδοσιακούς οικισμούς θεωρούνται άμεσα κατεδαφιστέα. Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στους Δήμους με αυθαίρετες κατασκευές επισπεύδεται και ορίζεται πως θα ολοκληρωθεί σε 10 χρόνια (αντί των 20 της αρχικής πρόβλεψης).

Το δικηγορικό μας γραφείο σε συνεργασία με συμβολαιογράφο και πολιτικό μηχανικό αναλαμβάνει κάθε διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου σε ιδιαίτερα λογικές τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.