Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων (Συμβούλιο της Επικρατείας - Αριθμός απόφασης 3822/2010)

Περίληψη: Προστασία περιβάλλοντος και αίτηση ακύρωσης της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία συγκροτήματος επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού και τυποποιήσεως ελαίων και πυρηνελαίων, καθώς και για γεώτρηση βιομηχανικής χρήσεως. Η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές, βάσει νομίμων κριτηρίων, εκτός να πρόκειται για δραστηριότητες σχετικές με τις παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής ή την αναπτυσσόμενη κτηνοτροφία ή δασοπονία. Αν δεν έχουν καθορισθεί βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες, απαιτείται αξιολόγηση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης θέσεως εγκαταστάσεως της μονάδας, κατά τις διατάξεις των νόμων 1650/1986 ή 3010/2002. Η διάταξη του άρθρου 11 του ν.3325/2005, που καθορίζει τους όρους για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας μονάδας, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης στην ένδικη υπόθεση. Εφόσον δεν πρόκειται για εγκατάσταση νέας δραστηριότητας, αλλά για συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, χωρίς διαφοροποίηση σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, για την έκδοση της νέας αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων δεν ήταν αναγκαία η προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας ΠΠΕΑ, ενώ εξετάστηκε το επιτρεπτό της εγκαταστάσεως και λειτουργίας της μονάδας στη συγκεκριμένη θέση. Η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και προσδιορίζει συγκεκριμένα μέτρα και όρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη διαχείριση των υγρών και αερίων αποβλήτων και τη μεταφορά του πυρηνόξυλου προς τη θάλασσα με τα νερά της βροχής. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης. Oμοια με την υπ΄ αριθμ. 3823/2010 ΣτΕ.

[...] 1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ` αριθμ. 1074760/2009 έντυπο γραμμάτιο παραβόλου). 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ` αριθμ. 572/18.5.2009 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία συγκροτήματος επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού και τυποποιήσεως ελαίων και πυρηνελαίων, καθώς και για γεώτρηση βιομηχανικής χρήσεως, στη θέση «Βλαχογιώργαινα», στην περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Πέτρου του Δήμου ........ Νομού Λευκάδας. 3. Επειδή, ο τέταρτος από τους αιτούντες ............. κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν παρέστη με πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε εμφανίσθηκε για να δηλώσει ότι εγκρίνει την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, ενώ, εξ άλλου, δεν προσκομίσθηκε για τον ανωτέρω αιτούντα συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προς το δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο ή προς άλλο δικηγόρο. Συνεπώς, ως προς τέταρτο αιτούντα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67). 4. Επειδή, ως προς τους λοιπούς αιτούντες, οι οποίοι όπως προκύπτει από τη διοικητική διαδικασία που προηγήθηκε της εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως είχαν αντιταχθεί στην έκδοσή της, ισχυριζόμενοι ότι από τη λειτουργία του πυρηνελαιουργείου βλάπτεται το περιβάλλον της περιοχής, η αίτηση ασκείται με έννομο συμφέρον, εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς. 5. Επειδή, παραδεκτώς παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως η εταιρεία ........... , στην οποία ανήκει η επίδικη μονάδα. 6. Επειδή, με τις διατάξεις του Συντάγματος, ιδίως δε με το άρθρο 24, το φυσικό, πολιτιστικό και οικιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό. Τα αρμόδια όργανα του Κράτους οφείλουν να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την αποτελεσματική διαφύλαξη του αγαθού αυτού και, ειδικότερα, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα νομοθετικά και διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό στην οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων, τα όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν να σταθμίζουν και άλλους παράγοντες αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, η επιδίωξη όμως των σκοπών αυτών και η στάθμιση των προστατευόμενων αντίστοιχων έννομων αγαθών πρέπει να συμπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος προκύπτει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός ανατίθεται στην Πολιτεία, που οφείλει να θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, οι άριστοι δυνατοί όροι διαβιώσεως του πληθυσμού και η οικονομική ανάπτυξη στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας (βιώσιμης αναπτύξεως). Ουσιώδης συντελεστής για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα χωροταξικά σχέδια, όπως αυτά προβλέπονται, διαδοχικώς, στον ν. 360/1976 (Α΄ 151) και στον ν. 2742/1999 (Α΄ 207). Τα σχέδια αυτά θέτουν, με βάση την ανάλυση των δεδομένων και την πρόγνωση των μελλοντικών εξελίξεων, τους μακροπρόθεσμους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως και ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ελεύθερων χώρων στις εκτός σχεδίου περιοχές (βλ. ΣΕ 3460/2009 κ.ά.). 7. Επειδή, εν όψει και της ανωτέρω συνταγματικής επιταγής για την προστασία του περιβάλλοντος, εκδόθηκε ο ν. 1650/1986 (Α΄ 160), με τον οποίο θεσπίζονται κανόνες αναφερόμενοι, πλην άλλων, στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία για την έγκριση της εγκαταστάσεως δραστηριοτήτων ή εκτελέσεως έργων, από τα οποία απειλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 3010/2002 (Α΄ 91) προκειμένου να εναρμονισθεί με τις οδηγίες 96/61/ΕΕ και 97/11/ΕΕ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002, παρέχεται εξουσιοδότηση για την κατάταξη, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε τρεις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και με κριτήρια το είδος και το μέγεθός τους, το είδος και την ποσότητα των εκπεμπόμενων ρύπων και κάθε άλλη επίδραση στο περιβάλλον, τη δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία, τον κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος και τον βαθμό της ανάγκης να επιβληθούν περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος (παρ. 1). Περαιτέρω, στο άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, προβλέπεται ότι «1.α. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη μετεγκατάσταση υφισταμένων, τα οποία έχουν καταταγεί στις κατηγορίες που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. ΄Εγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ή τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. β. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η Διοίκηση επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. γ. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. δ. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να τηρείται : δα) η διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6α και 10α και η δημοσιοποίηση της θετικής γνωμοδότησης ή της αρνητικής απόφασης επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης της αρμόδιας αρχής ... δβ) η διαδικασία υποβολής και η αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων … καθώς και η διαδικασία δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων … 2. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του συναρμόδιου Υπουργού … Με κοινή απόφαση τ[ου] Υπουργ[ού] Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου για το έργο ή τη δραστηριότητα Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας να μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γνωμοδοτούν α) ... και β) το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο. 3. ... 6.α Για νέα έργα και δραστηριότητες ή τη μετεγκατάσταση, τον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση των υφισταμένων, της πρώτης (Α) κατηγορίας, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, απαιτείται μαζί με την αίτηση και η υποβολή Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επί της Προμελέτης αυτής η αρμόδια για έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή προβαίνει σε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της πρότασης που συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας. β) Για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη : αα) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. ββ) Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από το έργο ή τη δραστηριότητα. γγ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκτασή τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η αναστρεψιμότητά τους. δδ) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος. εε) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα. γ. Μετά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της πρότασης : αα) είτε καλείται ο ενδιαφερόμενος … να υποβάλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού … ββ) είτε του γνωστοποιείται ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας όπως προτάθηκε ... ε. Η Διοίκηση, προκειμένου να εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους, μπορεί, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης οποιασδήποτε πρότασης έργου ή δραστηριότητας, να απαιτήσει την υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας και να υπαγάγει το έργο ή τη δραστηριότητα στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας από αυτήν που υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα, αν εκτιμάται ότι θα προκύψουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την πραγματοποίηση του έργου … στ. Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν απαιτείται στις θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, στις βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 10 του ν. 2742/ 1999 (Α΄ 207) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων… καθώς και στις μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές ...... 7. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μπορεί να εκδίδεται για ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, μετά την πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση ή ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, μόνον εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 8. ...». 8. Επειδή, περαιτέρω, τα σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ζητήματα ρυθμίζονται ήδη με τον ν. 3325/2005 (Α΄ 68). Κατά το άρθρο 2 του νόμου αυτού, νοούνται: ως βιομηχανία- βιοτεχνία η μονάδα που «με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται», ως φορέας «το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι άδειες ...», ως εγκατάσταση [ίδρυση] «η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας», ως λειτουργία «η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού», ως επέκταση «η επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η προσθήκη κτηριακών εγκαταστάσεων ή ειδικών εγκαταστάσεων, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του ή η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας ...», ως εκσυγχρονισμός δε «η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτηριακών εγκαταστάσεων, των ειδικών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας» (βλ. άρθρο 2). Ορίζει, επίσης, ο νόμος αυτός στην παρ. 1 του άρθρου 4, ότι για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι βιομηχανικές δραστηριότητες (βλ. άρθρο 3 παρ. 1), απαιτείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, άδεια εγκαταστάσεως, στην δε παρ. 2 του αυτού άρθρου 4 ότι η άδεια εγκαταστάσεως ισχύει για τρία χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας. Κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου, «Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση οι φορείς που έχουν εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας για την ίδια δραστηριότητα, εφόσον από την επέκταση : α) Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στη μηχανολογική εγκατάσταση με βάση τα κριτήρια που τίθενται στην παρ. 2(β) του άρθρου 6 ... γ) Δεν επέρχεται αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας των μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Η αύξηση αυτή, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή του βαθμού όχλησης της μονάδας, δεν μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να υπερβεί τα 600 KW κινητήριας και θερμικής ισχύος ...». Στο άρθρο 6 του νόμου αυτού ορίζεται ότι από τη δημοσίευσή του «απαγορεύεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων που διέπονται από αυτόν σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, έχει καθορισθεί χρήση γης μη συμβατή με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα» (άρθρο 6 παρ. 1 περίπτ. α΄) και ότι «α) Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για δραστηριότητες που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε περιοχές, όπου δεν έχει καθορισθεί από τις πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή σε περιοχές, όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις που υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη : αα) Οι διατάξεις του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, καθώς και τυχόν περιορισμοί που ισχύουν με βάση κείμενες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. ββ) Οι αναγκαίες γνώμες ή εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών ή αρχών … β) Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης στις δραστηριότητες του παρόντος νόμου, είναι τα εξής : αα) Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού. ββ) Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον. γγ) Η ασφάλεια των εργαζομένων … και των περιοίκων. δδ). Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας. εε) Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτηρίων …» (άρθρο 6 παρ. 2). Προβλέπει, ακόμη, ο ίδιος νόμος στο άρθρο 10 ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «στις δραστηριότητες που έχουν εγκατασταθεί ή επεκταθεί ή εκσυγχρονισθεί υποβάλλεται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, αίτηση που συνοδεύεται από δικαιολογητικά ...» (παρ. 1 πρώτο εδάφιο), ότι «από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης» (παρ. 1 δεύτερο εδάφιο), ότι, εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα της αδειοδοτούσας αρχής η τήρηση των όρων και περιορισμών που αναγράφονται στην άδεια εγκαταστάσεως, καθώς και ότι από τη λειτουργία της δραστηριότητας «εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων», χορηγείται με σχετική απόφαση άδεια λειτουργίας για αόριστο χρόνο (παρ. 3), ότι οι χορηγούμενες σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις άδειες λειτουργίας «επανεξετάζονται έπειτα από έλεγχο, ο οποίος διενεργείται για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που καθορίζονται στις άδειες αυτές, στις εξής περιπτώσεις : α) Με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή τους. β) Εφόσον έχει επέλθει, για οποιονδήποτε λόγο, μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού» (παρ. 5) και ότι αίτημα «για την ανανέωση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, της οποίας έχει λήξει ο χρόνος ισχύος, εξετάζεται ως αίτημα για τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας, με την προυπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της» (παρ. 10). Στο άρθρο 11 του ανωτέρω νόμου, με τον τίτλο «Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων», ορίζονται τα εξής : «1. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ... τροποποιούνται και στις εξής περιπτώσεις : α) Εάν επέλθει αλλαγή στην επωνυμία του φορέα. β) Εάν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα. Εάν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας, η άδεια αυτή τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας. 2. Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται, μέσα σε δύο μήνες από την επέλευση της πιο πάνω μεταβολής, να ειδοποιούν γι` αυτήν την αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στον καθέναν από τους φορείς πρόστιμο ... 3. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από το χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας του μηχανολογικού εξοπλισμού ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας μέχρι την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ειδοποίηση. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τροποποίηση των αδειών ... καθώς και η σχετική διαδικασία». Εξ άλλου, κατ` εξουσιοδότηση του προαναφερθέντος ν. 3325/25005 εκδόθηκε η υπ` αριθμ. Φ15/οικ.7815/615/2005 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄ 542), με την οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας, καθώς και για την τροποποίησή τους. Κατά το άρθρο 5 της αποφάσεως αυτής, για την τροποποίηση της άδειας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας «προσκομίζονται υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του παλαιού και του νέου φορέα στις οποίες δηλώνεται ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο περιήλθε η κυριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο νέο φορέα καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας της εγκατάστασης». Στην ίδια διάταξη ορίζεται περαιτέρω ότι «πιστοποιητικά ή εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους» και ότι «εφόσον σχετικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις έχουν λήξει τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόμισή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής ...». 9. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3325/ 2005, σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, ερμηνευομένων ενόψει των επιταγών του άρθρου 24 του Συντάγματος, η εγκατάσταση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής επιχειρήσεως είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς εκ των προτέρων καθορισμένες περιοχές και όχι σε όσες περιοχές απλώς και μόνο δεν απαγορεύεται ρητά η συγκεκριμένη χρήση. Ειδικότερα, η εγκατάσταση βιομηχανίας, που από τη φύση της επάγεται οχλήσεις και για τις οικιστικές περιοχές και για το περιβάλλον, είναι επιτρεπτή, ενόψει των ορισμών των άρθρων 24 παρ. 2 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος, μόνο σε περιοχές που, εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα κριτήρια, έχουν καθορισθεί ως περιοχές προοριζόμενες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να ανάγονται τόσο στην ανάγκη αναπτύξεως της παραγωγικής δραστηριότητας, όσο και στην ανάγκη προστασίας του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται με την εγκατάσταση της επιχειρηματικής μονάδας να παραμένει στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Εφόσον το ζήτημα του τρόπου ασκήσεως της σχετικής δραστηριότητας δεν αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένο ρυθμιστικό ή χωροταξικό ή πολεοδομικό σχέδιο ή με Ζ.Ο.Ε. ή με την πρόβλεψη βιομηχανικής ζώνης, η εγκατάσταση βιομηχανιών επιτρέπεται, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, σε «περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων» (ΠΟΑΠΔ), καθοριζόμενες κατά το άρθρο 24 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 2742/1999. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι νόμιμη η εγκατάσταση βιομηχανίας σε περιοχή που δεν έχει αναγνωρισθεί, με διοικητική πράξη, ως κατάλληλη για την ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας (ΣΕ 3460/2009, 2669/2007). Από τον κανόνα αυτό μπορούν να εξαιρεθούν στοιχειώδεις μόνο, ως προς την κλίμακα και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής οχλήσεως, εφόσον η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι σχετική με τις παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής ή την αναπτυσσόμενη σ` αυτήν κτηνοτροφία ή δασοπονία (ΣΕ 3175/2009). Περαιτέρω, στις περιπτώσεις στις οποίες με χωροταξικό ή ρυθμιστικό σχέδιο προβλέπονται περιοχές, όπου είναι μεν κατ` αρχήν επιτρεπτή η άσκηση βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, δεν έχουν όμως καθορισθεί βιομηχανικές ή βιοτεχνικές ζώνες ή ανάλογες περιοχές ή ζώνες, αναγνωριζόμενες κατά τρόπο συγκεκριμένο, με διοικητική πράξη εκδιδόμενη δυνάμει των οικείων διατάξεων, ως προοριζόμενες για τον ανωτέρω σκοπό, για την εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένης μονάδας στις περιοχές αυτές, απαιτείται η αξιολόγηση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης θέσεως εγκαταστάσεως της μονάδας, κατά τη διαδικασία προεγκρίσεως χωροθετήσεως, την προβλεπόμενη αρχικώς στον ν. 1650/1986 ή κατά τη διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτιμήσεως, υπό τους όρους του ν. 3010/2002, ο οποίος, κατά τα προεκτεθέντα, τροποποίησε τον ανωτέρω νόμο (βλ. ΣΕ 3460/2009, 2951/2006 επτ.). 10. Επειδή, εξ άλλου, με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3325/2005 προβλέπεται τροποποίηση της αδείας εγκαταστάσεως και λειτουργίας, ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της, «εάν περιέλθει, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η κυριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού ή το δικαίωμα εκμετάλλευσης μέρους ή όλης της δραστηριότητας και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε νέο φορέα», υπό την προϋπόθεση ότι «δεν έχει διακοπεί οριστικά η λειτουργία της δραστηριότητας». Οι διατάξεις αυτές, ισχύουσες, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3325/2005, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 11.3.2005, τυγχάνουν εφαρμογής όταν η περιέλευση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως στο νέο φορέα έλαβε χώρα μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (ΣΕ 1881/2010 επτ.). Κατά την εισηγητική δε έκθεση που συνοδεύει τον ανωτέρω νόμο, με την εισαγόμενη ρύθμιση «αντιμετωπίζεται το θέμα της μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας σε νέο φορέα, σε περίπτωση που αυτή έχει λήξει, με την προϋπόθεση να μην έχει διακοπεί, από οικονομική τουλάχιστον άποψη, η λειτουργία της μονάδας, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής λειτουργία της μηχανολογικής εγκατάστασης η οποία μπορεί να αλλάζει κυριότητα …». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι όταν ορισμένη μονάδα διέθετε άδεια εγκαταστάσεως για την ίδρυσή της, καθώς και άδεια λειτουργίας, η διάρκεια ισχύος της οποίας είχε λήξει κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως της μονάδας στο νέο φορέα, επιτρέπεται η τροποποίηση της αδείας λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει διακοπεί οριστικά η πραγματική λειτουργία της μονάδας και το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τη λήξη της ισχύος της αδείας, δυνάμει της οποίας λειτουργούσε η μονάδα υπό τον παλαιό φορέα, δεν υπερβαίνει το εύλογο κατά τις περιστάσεις όριο (πρβλ. ΣΕ 3460/2009). Κατά συνέπεια, εάν μεταβληθεί απλώς ο φορέας βιομηχανικής μονάδας, η οποία διέθετε άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργούσε δυνάμει αδείας, χωρίς να έχει διακοπεί οριστικά η πραγματική λειτουργία της κατά το χρόνο της μεταβιβάσεώς της στον νέο φορέα, για τη λειτουργία της μονάδας υπό τον νέο φορέα δεν απαιτείται κατ`αρχήν νέα άδεια εγκαταστάσεως και νέα άδεια λειτουργίας, αλλά τροποποιείται, ως προς τα κρίσιμα σε σχέση με την μεταβίβαση στο νέο φορέα στοιχεία, και ανανεώνεται η προηγούμενη άδεια, ακόμη και εάν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος της, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν έχει παρέλθει εύλογος κατά τις περιστάσεις χρόνος από τη λήξη της. Περαιτέρω, εάν κατά το χρόνο τροποποιήσεως της αδείας λειτουργίας δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 11 του ν. 3325/2005 έχει λήξει η ισχύς της αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων που προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 1650/1986, για την τροποποίηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται η έκδοση νέας αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Εφόσον δε στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για εγκατάσταση το πρώτον νέας δραστηριότητας, αλλά για συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, η προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας ΠΠΕΑ απαιτείται μόνον όταν επιχειρείται επέκταση ή εκσυγχρονισμός μονάδας υπαγομένης στην πρώτη κατηγορία, που συνεπάγεται ουσιαστική διαφοροποίηση της δραστηριότητας σε σχέση με τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον (πρβλ. ΣΕ 3460/2009). Κατά την έκδοση, πάντως, της αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, τα κριτήρια τα οποία, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 4 παρ. 6 περίπτωση β΄ του ν. 1650/1986, λαμβάνονται υπόψη για την ΠΠΕΑ, ιδίως ως προς το κατ` αρχήν επιτρεπτό και τη θέση της δραστηριότητας, αποτελούν αντικείμενο της συνολικής εκτιμήσεως της Διοικήσεως που διαμορφώνεται βάσει της υποβαλλομένης σχετικώς μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (πρβλ. ΣΕ 2547/2005 επτ., 2401/2009 κ.ά.). Υπό την προεκτεθείσα έννοια, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3325/2005, η οποία αποβλέπει στη συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας, παρά την μεταβολή του φορέα της, με απλούστευση και επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας αδειοδοτήσεως, εισάγει ρύθμιση συμβατή με το Σύνταγμα, εφόσον μόνη η μεταβολή του φορέα της δραστηριότητας δεν σχετίζεται με το επιτρεπτό ή μη της εγκαταστάσεως και της λειτουργίας της και με τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. 11. Επειδή, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο εγκρίθηκε, δυνάμει των διατάξεων του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), με την υπ` αριθμ. 48976/ 5.12.2003 - 19.1.2004 απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β΄ 56), στην παράγραφο Β του άρθρου 3 αναφέρει ότι στη Λευκάδα η γεωργική γη καταλαμβάνει ποσοστό 33,9%, με κυρίαρχη καλλιέργεια την ελιά (βλ. υποπαράγραφο Β.2), στην δε παράγραφο Γ του ίδιου άρθρου ότι στρατηγικοί στόχοι για την ανάπτυξη της Περιφέρειας είναι, μεταξύ άλλων, η «προστασία και εξορθολογισμένη διαχείριση του φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, με σκοπό τη διαφύλαξη της αειφορίας, την τόνωση της πολιτισμικής ταυτότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού» και η «αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού ... με παράλληλη αποθάρρυνση της `μονοκαλλιέργειας` του κλάδου μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης και των άλλων παραγωγικών τομέων» (βλ. υποπαράγραφο Γ.1), περαιτέρω δε «η αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας προτείνεται να βασισθεί», μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού και «στην ισόρροπη ανάπτυξη και των άλλων τομέων της οικονομίας, δηλαδή του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα έτσι ώστε να δημιουργηθούν ασφαλιστικές δικλείδες έναντι της `μονοκαλλιέργειας` του τουρισμού» (βλ. υποπαράγραφο Γ2). Στην υποπαράγραφο Γ.3.7 του ίδιου άρθρου που αναφέρεται στη «Χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων», διαλαμβάνονται τα εξής : «Γ.3.7.1 Πρωτογενής τομέας. Γεωργία. Η ενίσχυση της γεωργίας και η αντιμετώπιση των έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων του τουρισμού και της οικιστικής χρήσης κρίνεται δυνατή στο πλαίσιο μιας ... προσέγγισης που θα αποβλέπει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η στρατηγική των παρεμβάσεων πρέπει να επικεντρωθεί: · στον καθορισμό -προστασία της γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας ως βασικού φυσικού πόρου, που συμβάλλει στην ενδογενή ανάπτυξη, · στην ενίσχυση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων και των προϊόντων προέλευσης ... Γ.3.7.2 Δευτερογενής τομέας ... προτείνεται η δημιουργία ΒΕΠΕ νομαρχιακής σημασίας ... στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Βασιλικής ... Επίσης προτείνεται η χωροθέτηση υποδοχέων ΒΕΠΕ τοπικής κλίμακας (για τη συγκέντρωση κυρίως των ελαιοτριβείων, ανά νέο Δήμο ή ομάδα όμορων Δήμων), στα πλαίσια εκπόνησης των Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ ... Γ.3.7.3 Τριτογενής τομέας. Τουρισμός. Προτείνεται : · Βιώσιμη ανάπτυξη του παράκτιου τουρισμού με προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος ...». Στο δε Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, το οποίο εγκρίθηκε, δυνάμει των διατάξεων του αυτού ν. 2742/1999, με την υπ` αριθμ. 24208/4-11.6.2009 απόφαση της «Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης» (Β΄ 1138), η Λευκάδα κατατάσσεται στην ομάδα ΙΙ της κατηγορίας Ε, η οποία περιλαμβάνει «47 νησιά με σημαντική τουριστική δραστηριότητα ή νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά, με ή χωρίς άλλη ιδιαίτερα δυναμική παραγωγική δραστηριότητα και εκμεταλλεύσιμους πόρους». Κατά τα οριζόμενα στο ως άνω Ειδικό Πλαίσιο, «Στα νησιά αυτά έμφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που σκοπό έχουν α) την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων, β) τον έλεγχο των περιβαλλοντικών πιέσεων και του είδους της ανάπτυξης και γ) την αποτροπή της μονόπλευρης εξάρτησης τους από τον τουρισμό» (βλ. άρθρο 5). 12. Επειδή, εν προκειμένω, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής : Με την ΓΒΛ/Φ.14.6/91/14.3.1986 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας χορηγήθηκε στην ............................. άδεια εγκαταστάσεως για μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού και τυποποιήσεως ελαίων και πυρηνελαίων, στη θέση «Βλαχογιώργαινα», στην περιφέρεια της πρώην Κοινότητας Αγίου Πέτρου. Κατά τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω άδεια εγκαταστάσεως η κινητήρια δύναμη της μονάδας ανέρχεται σε 436,9 ΗΡ. Εν συνεχεία, με την ΓΒΛ/Φ.14.6/21/21.1.1988 απόφαση του αυτού Νομάρχη χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στην εν λόγω βιομηχανική μονάδα. Για την χορήγηση των αρχικών αυτών αδειών είχαν ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία : (α) Το 32391/1397/21.4.1986 έγγραφο της Διευθύνσεως Χωροταξίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. : Κατά τα αναφερόμενα στο έγγραφο αυτό, η εν λόγω υπηρεσία δεν είχε αντίρρηση για τη χωροθέτηση της μονάδας στην προαναφερθείσα θέση, «καθόσον : (1) Το είδος της μονάδας συμβιβάζεται με τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής, όπως προβλέπεται [στην] Πρόταση Χωρ/κής Οργάνωσης του Νομού (ΥΧΟΠ, 1984) [και σε] πρόσφατη γνωμοδότηση του Υπ. Γεωργίας … αφού … ο κάμπος της Βασιλικής χαρακτηρίζεται σαν γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, για την οποία μάλιστα προγραμματίζεται η εκτέλεση σημαντικού αρδευτικού έργου. (2) Η συγκεκριμένη θέση βρίσκεται στην ενδοχώρα της περιοχής, γιαυτό δεν προβλέπεται να δημιουργήσει προβλήματα σύγκρουσης χρήσεων γης σε σχέση με τον οικισμό Βασιλικής, από τον οποίο απέχει 1.700 μ.». (β) Τα 500517/10.1.1986 και 521915/24.6.1986 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού [Ε.Ο.Τ.], στα οποία αναφέρονται τα εξής : Ο χώρος που προορίζεται για την εγκατάσταση της μονάδας είναι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, με κύρια χρήση τη γεωργική (φυτώρια - ελαιοκαλλιέργειες) και «με ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων». Η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το πυρηνελαιουργείο βρίσκεται στην ενδοχώρα «εκτός της παραλίας της Βασιλικής, η οποία είναι τοπικής σημασίας», από πλευράς δε τουρισμού, «δεν υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα, δεσμεύσεις ή προγράμματα». Δεν θεωρείται «σκόπιμη η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, εις βάρος της ήδη ανεπτυγμένης και με δυνατότητες δυναμικής περαιτέρω ανάπτυξης γεωργικής χρήσης». Για τους λόγους αυτούς κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία του πυρηνελαιουργείου, που είναι «εγκατάσταση επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων τοπικής παραγωγής», με την προϋπόθεση ότι θα τεθούν οι αναγκαίοι όροι για την προστασία του περιβάλλοντος. Με την 28884/29. 11.1994 κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του αναπληρωτή Υπουργού Β.Ε.Τ., εκδοθείσα κατ` εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1650/ 1986 και της κ.υ.α. 69269/5387/1990 (Β΄ 678), εγκρίθηκαν, κατόπιν υποβολής σχετικής Μ.Π.Ε., περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της ανωτέρω μονάδας, η διάρκεια ισχύος των οποίων καθορίσθηκε σε πέντε έτη. ΄Οπως αναφέρεται στην απόφαση αυτή, οι εγκαταστάσεις της μονάδας, συνολικής ισχύος 515 ΗΡ, περιλαμβάνουν το τμήμα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, δυναμικότητας 200 τόννων ημερησίως, για την παραγωγή 1.200 τόννων κατ` έτος ακατέργαστου πυρηνελαίου, με παραπροϊόν το πυρηνόξυλο, το τμήμα εξευγενισμού των πυρηνελαίων και ελαίων, δυναμικότητας 25 τόννων ημερησίως, με παραπροϊόντα την σαπωνόπαστα και τις μαργαρίνες, το τμήμα τυποποιήσεως εξευγενισμένων ελαιολάδων, πυρηνελαίων και παρθένων ελαιολάδων και το τμήμα βιολογικού καθαρισμού των υγρών αποβλήτων, παροχής 42 κμ ημερησίως. Στην ίδια απόφαση, ειδικότερα δε στο σημείο 4, καθορίζονται συγκεκριμένα τεχνικά έργα και μέτρα για την αντιμετώπιση της ρυπάνσεως και της υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος εν γένει (βλ. σημείο 4). Ακολούθως, με την ΤΒΛ 432/94/16.1.1995 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας ανανεώθηκε, για πέντε έτη, ήτοι μέχρι τις 16.1.2000, η άδεια λειτουργίας της ανωτέρω μονάδας, αφού ελήφθη υπόψη και η προαναφερθείσα απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Σύμφωνα με την απόφαση περί ανανεώσεως της άδειας λειτουργίας, η κινητήρια δύναμη της μονάδας ανέρχεται συνολικά σε 486,4 ΗΡ, η δε θερμική σε 21,4 KW. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας δυνάμει των ως άνω ΤΒΛ 432/94/16.1.1995 αδείας λειτουργίας και 28884/29.11.1994 αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και ενόψει διαμαρτυριών για ρύπανση του περιβάλλοντος, διενεργήθηκε σχετικός έλεγχος, αφενός από την Χημική Υπηρεσία Λευκάδας του Γενικού Χημείου του Κράτους και αφετέρου από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Λευκάδας. Στην έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων που έκαναν τον έλεγχο, η οποία διαβιβάσθηκε στην Κοινότητα ..... με το από 17.2.1998 έγγραφο της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος της Ν.Α. αναφέρονται τα εξής : «Στην πρώτη αυτοψία που έγινε όταν έβρεχε, τα νερά της αποστραγγιστικής τάφρου, που ξεκινά από το πυρηνελαιουργείο και καταλήγει σε χείμαρρο που εκβάλλει στη θάλασσα, ήταν χρώματος καφέ ανοικτό. Στη δεύτερη αυτοψία που έγινε όταν δεν έβρεχε, τα νερά της αποστραγγιστικής τάφρου ήταν καθαρά. Στην πρώτη αυτοψία ... πήραμε 4 δείγματα από τα νερά της αποστραγγιστικής τάφρου και του χειμάρρου, τα οποία εστάλησαν για ανάλυση στο Χημείο. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά [σύμφωνα και με επισυναπτόμενο σχετικό έγγραφο]. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται θέμα ρύπανσης της θάλασσας από το πυρηνελαιουργείο. Πιθανολογούμε όμως το φαινόμενο αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι ο πυρήνας που είναι αποθηκευμένος στο προαύλιο του εργοστασίου παρασύρεται από τα νερά της βροχής και στη συνέχεια αυτά διοχετεύονται στην παρακείμενη αποστραγγιστική τάφρο με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα. Συνεπώς πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε όταν βρέχει τα νερά του προαυλίου χώρου, που παρασύρουν τον πυρήνα, να διοχετεύονται με κάποια μέθοδο στον υπάρχοντα βιολογικό ή στον υπάρχοντα βόθρο». Ενόψει εκδόσεως αποφάσεως για την παράταση ισχύος της αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, η Ενωση ............................ με το από 15.9.1999 έγγραφό της προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ζήτησε να μην διατηρηθούν οι προβλεπόμενοι στα σημεία 4.1 και 4.8 της ανωτέρω 28884/29.11.1994 αποφάσεως περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους επιβάλλεται «Να κατασκευασθούν στεγασμένοι χώροι για την αποθήκευση του νωπού ελαιοπυρήνα και του πυρηνόξυλου, με κατάλληλα πλευρικά τοιχία που να εμποδίζουν την διαβροχή του ελαιοπυρήνα από τα όμβρια νερά, χιόνι κ.λπ. ...» (βλ. σημείο 4.1) και «Να εγκατασταθεί σύστημα διαχωρισμού της ελαιόσαρκας ... του πυρηνόξυλου από το ξυλώδες μέρος του προκειμένου να μειωθούν οι εκπεμπόμενες οσμές κατά την καύση του πυρηνόξυλου» (βλ. σημείο 4.8). Στο έγγραφο αυτό αίτημα της ΕΑΣ εκτίθενται αναλυτικά οι λόγοι, οι οποίοι κατά την άποψή της δικαιολογούν την απάλειψη των ανωτέρω δύο όρων. Οπως δε βεβαιώνεται στο σχετικό ΠΠΔΕ 9193/10.2.2000 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδας προς το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., σε αυτοψία διενεργηθείσα από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. στις εγκαταστάσεις του πυρηνελαιουργείου, ενόψει παρατάσεως του χρόνου ισχύος της ανωτέρω 28884/29.11.1994 αποφάσεως, διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, πλην των προβλεπομένων στα προαναφερθέντα σημεία 4.1 και 4.8. Στο ίδιο έγγραφο διαλαμβάνονται τα εξής εν σχέσει προς το υποβληθέν από την ΕΑΣ αίτημα : ως προς τον όρο 4.8, «θεωρούμε ότι δεν προκύπτει σημαντικό πρόβλημα από τον μη διαχωρισμό της ελαιόσαρκας από το πυρηνόξυλο», ενώ ο όρος 4.8 είναι αναγκαίος, διότι «όταν υπάρχει μεγάλη αδιάθετη ποσότητα πυρηνόξυλου και έντονες βροχοπτώσεις πράγματι δημιουργείται πρόβλημα από τα νερά της βροχής» που παρασύρουν το πυρηνόξυλο σε παρακείμενη τάφρο με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα. Αφού ελήφθησαν υπόψη τα προαναφερθέντα έγγραφα της ΕΑΣ και του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδας, η διάρκεια ισχύος της ανωτέρω 28884/29.11.1994 αποφάσεως παρατάθηκε μέχρι τις 20.6.2005, με την 45651/20.6.2000 κοινή απόφαση, εκδοθείσα από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τον Γενικό Διευθυντή Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περαιτέρω, με την απόφαση αυτή (α) καταργήθηκαν οι προβλεπόμενοι στα σημεία 4.1 και 4.8 της προγενέστερης αποφάσεως περιβαλλοντικοί όροι, (β) θεσπίσθηκαν οι εξής νέοι όροι : «(1) Να κατασκευασθούν στεγασμένοι χώροι για την αποθήκευση του νωπού ελαιοπυρήνα και του πυρηνόξυλου, με κατάλληλα πλευρικά τοιχία ώστε να εμποδίζεται η διαβροχή και η παράσυρσή τους από τα όμβρια νερά και τους πνέοντες ανέμους. Να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός των αποθηκευμένων υλικών. (1.α) Να υπάρχει μέριμνα για την άμεση διάθεση του πυρηνόξυλου κατά τη διάρκεια παραγωγής του, ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση της αποθηκευτικής ικανότητας των εγκαταστάσεων για το πυρηνόξυλο. (1.β) Σε περίοδο αιχμής, σε περιορισμένες ποσότητες και διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 5 ημερών, επιτρέπεται η υπαίθρια αποθήκευση του πυρηνόξυλου, σε χώρους περιτοιχισμένους με κατάλληλου ύψους τοιχία, ώστε να αποφεύγεται η παράσυρσή του από τις έντονες βροχοπτώσεις και εν συνεχεία η ρύπανση της θάλασσας μέσω της παρακείμενης τάφρου», (γ) ορίσθηκε δε ότι οι λοιποί όροι της 28884/29.11.1994 αποφάσεως εξακολουθούν να ισχύουν. 13. Επειδή, στις 13.9.2007 η ανωτέρω μονάδα μεταβιβάσθηκε από την Ενωση ....................... στην εταιρεία ........ , η εταιρεία δε αυτή, με την από 28.9.2007 αίτησή της, ζήτησε την κίνηση της διαδικασίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας, προκειμένου να δυνηθεί να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας της (βλ. το 14437/12.10.2007 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προς το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το 146589/7.11.2007 έγγραφο του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς την Περιφέρεια, το από 21.11.2007 αίτημα της .... προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. Λευκάδας, το Δ.ΑΝΑΠΤ. 307/23.11.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Λευκάδας για την αναστολή κάθε δραστηριότητας στους χώρους της μονάδας μέχρι την λήψη της σχετικής αδείας, τα από 26.11.2007, 27.11.2007 και 28.11.2007 αιτήματα της ...... προς την Περιφέρεια και τη Ν.Α.). Με το 16692/14.11.2007 έγγραφό της η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. Λευκάδας να διενεργήσει αυτοψία στις επίδικες εγκαταστάσεις, προκειμένου να ελέγξει «τον βαθμό υλοποίησης των περιβαλλοντικών όρων» που εγκρίθηκαν με την προαναφερθείσα 45651/20.6.2000 απόφαση, εκδόθηκε δε σχετικώς το Δ.ΑΝΑΠΤ. 375/3.12.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α., στο οποίο αναφέρεται ότι «(α) η άδεια λειτουργίας της εν λόγω μονάδας έχει λήξει από το 2000, (β) η μονάδα δεν λειτουργεί τουλάχιστον από το 2002 … (γ) η απόφαση παράτασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της μονάδας έχει λήξει από το 2005». Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «στο παρελθόν, όταν λειτουργούσε το εργοστάσιο, είχαν δημιουργηθεί εκτεταμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούσαν κυρίως την εκπεμπόμενη αιθάλη, την ροή υγρών αποβλήτων από την έκπλυση του αποθηκευμένου πυρηνόξυλου, την απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον και την οσμή αυτών». Κατόπιν τούτου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας, αφού έλαβε υπόψη τη λήξη ισχύος της άδειας λειτουργίας και της αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, καθώς και την μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της μονάδας, έκρινε ότι «έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές» και με το 17943/5.12.2007 έγγραφό της ζήτησε από την εταιρεία ......... να υποβάλει νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διάφορα άλλα στοιχεία, συγκεκριμένα δε χάρτη των χρήσεων γης της περιοχής, χάρτη με επισήμανση της θέσεως της εγκαταστάσεως εν σχέσει με γειτονικές προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, θεωρημένη μελέτη επεξεργασίας και διαθέσεως υγρών και αερίων αποβλήτων, γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, τοπογραφικό διάγραμμα, βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας για τις αποστάσεις της μονάδας από τους κοντινότερους οικισμούς, οικοδομική άδεια των υφισταμένων κτηρίων της μονάδας, στοιχεία για την υδροδότηση της μονάδας και την αποκομιδή των απορριμμάτων της, τίτλους ιδιοκτησίας, φωτογραφίες κ.λπ., προκειμένου να εξετασθεί το αίτημά της για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Εξ άλλου, η εταιρεία ....... ζήτησε από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. την χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας, προκειμένου να εκτελέσει εργασίες συντηρήσεως και επισκευών και να χρησιμοποιεί τις αποθηκευτικές δεξαμενές της μονάδας, η υπηρεσία δε αυτή, με το Δ.ΑΝΑΠΤ. 356/11.12.2007 έγγραφό της υπέβαλε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ερωτήματα, εν σχέσει προς την ερμηνεία των διατάξεων του ν. 3325/2005, τις οποίες είχε επικαλεσθεί η εταιρεία. Με τα 27259/1736/Φ.15.1/4.1.2008 και 1140/63/Φ.15.1/22.1.2008 έγγραφά της η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εγνώρισε στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 10 και 11 παρ. 1 του ν. 3325/2005 και ότι το υποβληθέν από την ενδιαφερόμενη εταιρεία αίτημα πρέπει να εξετασθεί ενόψει των διατάξεων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα αυτά, τις αιτήσεις της εταιρείας και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. με την από 6.2.2008 έκθεσή της εισηγήθηκε την χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας για τρεις μήνες. Επί της υποβληθείσης δε από την εταιρεία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ίδια υπηρεσία της Ν.Α. με το Δ.ΑΝΑΠΤ. 50/7.2.2008 έγγραφό της εξέφρασε την άποψη ότι «τα περιγραφόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη λειτουργία της δραστηριότητας … είναι προς τη σωστή κατεύθυνση» και διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις : (ι) Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη συγκέντρωση ρύπων στα απαέρια μετά την πλυντηρίδα, ώστε να εκτιμηθεί τι εκλύεται τελικά στην ατμόσφαιρα. (ιι) Δεν αναφέρεται η τελική συγκέντρωση του εξανίου στα απαέρια ή στο χώρο της μονάδας, καθώς και τα σχετικά ειδικά μέτρα αντιρρύπανσης. (ιιι) Για την αποφυγή των οσμηρών πτητικών ενώσεων, που εκλύονται κατά την αποθήκευση και ξήρανση του νωπού ελαιοπυρήνα, θα πρέπει ο πυρήνας να είναι ηλικίας μέχρι 48 ωρών και να μην έχει γίνει έναρξη ζυμώσεων, υπάρχουν δε αμφιβολίες κατά πόσον τούτο θα επιτυγχάνεται. Θα πρέπει επίσης η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων στα ξηραντήρια να μην υπερβαίνει τους 400 βαθμούς Κελσίου. (ιν) Τα απόβλητα από τη λειτουργία της μονάδας είναι πλούσια σε φαινόλες και άλλες οργανικές ενώσεις. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, πριν καταλήξουν στον βιολογικό καθαρισμό να τύχουν επεξεργασίας, ώστε να αδρανοποιηθούν οι παραπάνω ενώσεις, «που παρεμποδίζουν τη δράση των ζυμωτικών μικροοργανισμών». (ν) Στο διάγραμμα διεργασιών πρέπει να αναφέρονται οι παροχές και ροές μάζας, ώστε να τεκμηριώνεται η μελέτη και «να υπάρχει συνέπεια των ισοζυγίων των επί μέρους διεργασιών». Επί των παρατηρήσεων αυτών η εταιρεία ........... έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις, με το από 21.2.2008 έγγραφό της προς τη Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας. Ειδικότερα, στο εν λόγω έγγραφο της εταιρείας αναφέρονται τα εξής : «(1) Η ακριβής συγκέντρωση των ρύπων που περιέχονται στα καυσαέρια που εκλύονται στην ατμόσφαιρα δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί και να αναφερθεί στη Μ.Π.Ε. χωρίς να υπάρξει δοκιμαστικό στάδιο λειτουργίας της μονάδος που θα γίνουν οι σχετικές μετρήσεις. Οπως περιγράφεται και στη μελέτη διάθεσης απαερίων, θα εφαρμοσθεί ενισχυμένο σύστημα ψεκασμού αλκαλικού διαλύματος στην πλυντηρίδα όπου οδηγούνται τα απαέρια και η συγκράτηση της τέφρας καθώς και η εξουδετέρωση των οσμηρών ενώσεων θα είναι η μέγιστη. Το μεγαλύτερο μέρος των απαερίων που θα εξέρχονται στην ατμόσφαιρα θα είναι υδρατμοί ... (2) Η επέκταση των σωληνώσεων δεν έγινε για τη βελτίωση της εκχύλισης, αλλά για την αποδοτικότερη ψήξη - συμπύκνωση του εξανίου. Το εξάνιο που χρησιμοποιείται δεν έχει κάποια τελική συγκέντρωση στα απαέρια ή στον χώρο της μονάδας, γιατί διέρχεται σε κλειστό κύκλωμα και επανακυκλοφορεί μέσω αυτού συνεχώς. (3) Σχετικά με την ηλικία [του] ελαιοπυρήνα που θα παραλαμβάνει η μονάδα, θα γίνει προσπάθεια να προσκομίζεται άμεσα μετά την παραγωγή στη μονάδα για επεξεργασία. Η θερμοκρασία εισόδου των καυσαερίων στα ξηραντήρια θα παρακολουθείται με σύγχρονα μέσα καταγραφής και θα ρυθμίζεται ανάλογα για αποδοτικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία ... (4) Τα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία της μονάδας είναι πλούσια ως προς το πλήθος των οργανικών - λιπαρών ενώσεων και όχι ως προς τη συγκέντρωσή τους σε φαινόλες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τη μελέτη των υγρών αποβλήτων, ο βιολογικός καθαρισμός της μονάδας είναι αρκετός για τη μεγάλη μείωση του οργανικού φορτίου των λυμάτων κα την τελική χρήση του για άρδευση. Επίσης θα μετρώνται και θα παρακολουθούνται οι χαρακτηριστικές τιμές των παραμέτρων της διεργασίας του βιολογικού καθαρισμού (και οι φαινόλες). Αν παρόλα αυτά δεν είναι επαρκής αυτή η διαδικασία, η εταιρεία μας προτίθεται να προβεί σε όποια προσθήκη εξοπλισμού/εγκατάστασης χρειαστεί ... (5) Στη μελέτη διάθεσης υγρών αποβλήτων δίνονται οι παροχές και τα ρεύματα των υγρών αποβλήτων που διακινούνται ... στον βιολογικό καθαρισμό. Επίσης οι παροχές και οι ροές μάζας που αφορούν την παραγωγική διαδικασία της μονάδας δεν είναι δυνατόν να είναι σταθερές, αλλά παρουσιάζονται στη Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τη μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας ...». Ενόψει και των εγγράφων απαντήσεων της παρεμβαίνουσας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α., με το από 22.2.2008 σχετικό έγγραφο διατύπωσε θετική εισήγηση για το αίτημα της εταιρείας περί ανανεώσεως της άδειας λειτουργίας της μονάδας. Με την Δ.ΑΝΑΠΤ. 173/7.3.2008 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, παρά την ανωτέρω θετική εισήγηση, με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το άρθρο 11 του ν. 3325/2005 «διότι έχει επέλθει οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας». Όπως αναφέρεται στην απόφαση αυτή, η άδεια λειτουργίας της μονάδας έληξε στις 16.1.2000, η ισχύς της πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων έληξε επίσης στις 20.6.2005, δεν έχει υποβληθεί, για τα έτη 2002 - 2007, προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κατάσταση των εργαζομένων στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και τα τελευταία 6 χρόνια δεν έλαβε χώρα στη μονάδα αυτή καμμία εμπορική, βιομηχανική ή άλλη οικονομική δραστηριότητα. Κατόπιν προσφυγής της θιγόμενης εταιρείας, η ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη ακυρώθηκε με την 9330/22.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την αιτιολογία ότι τυγχάνουν εν προκειμένω εφαρμογής τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3325/2005, καθόσον, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. και σχετικούς ισολογισμούς, η .............................. διέκοψε τις δραστηριότητές της στις 13.9. 2007, την ίδια ημέρα δε έκανε έναρξη δραστηριοτήτων η εταιρεία ......... . Συμμορφούμενος προς την απόφαση αυτή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ο Νομάρχης Λευκάδας με την Δ.ΑΝΑΠΤ. 404/6.6.2008 απόφασή του χορήγησε στην εταιρεία «άδεια λειτουργίας - ανανέωση ύστερα από αλλαγή φορέα, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού και τυποποίησης ελαίων και πυρηνελαίων», διάρκειας τριών μηνών. Κατά της αποφάσεως αυτής του Νομάρχη ασκήθηκε προσφυγή από τον Δήμο .......... και σωματεία της περιοχής, που απορρίφθηκε με την 18647/16.9.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Αίτημα της εταιρείας, υποβληθέν την 1.9. 2008, να παραταθεί η ανωτέρω προσωρινή άδεια λειτουργίας απορρίφθηκε με την Δ.ΑΝΑΠΤ. 609/18.9.2008 του Νομάρχη Λευκάδας, με την αιτιολογία ότι δεν είχε συμπληρωθεί ο φάκελος της Μ.Π.Ε. Κατόπιν προσφυγής της θιγομένης εταιρείας, η απορριπτική αυτή απόφαση ακυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, με την 24765/13.11.2008 απόφασή του, ακολούθως, όμως, ο Νομάρχης με την Δ. ΑΝΑΠΤ. 886/16.12. 2008 απόφασή του απέρριψε εκ νέου το αίτημα παρατάσεως της άδειας λειτουργίας, με την αιτιολογία ότι «μία τόσο μεγάλης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης δραστηριότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει με προσωρινή άδεια λειτουργίας και κυρίως χωρίς περιβαλλοντικούς όρους». Εξ άλλου, κατά τη διαδικασία ελέγχου της υποβληθείσης από την εταιρεία Μ.Π.Ε., η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας με την 20325/ 20320/8.9.2008 πράξη της γνωμοδότησε αρχικώς αρνητικά για την βιομηχανική χρήση υφισταμένης γεωτρήσεως από την επίδικη μονάδα, με την αιτιολογία ότι «στην περιοχή ισχύουν απαγορευτικά μέτρα… και απαγορεύεται η έκδοση αδειών χρήσης νερού» (βλ. και το 21419/23.9.2008 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και το σχετικό 21338/21333/ 19.9.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας προς την ..........), μετά όμως την υποβολή από την εταιρεία συμπληρωματικών στοιχείων (βλ. το από 25.9.2008 αίτημα της εταιρείας για αντικατάσταση των σωληνώσεων της υφισταμένης γεωτρήσεως), με το 24935/5.11.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων ήρθησαν οι αντιρρήσεις της υπηρεσίας αυτής, «υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού». Κατά τη διαδικασία δημοσιοποιήσεως της Μ.Π.Ε. για την επίδικη μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού και τυποποίησης ελαίων και πυρηνελαίων, η μελέτη αυτή διαβιβάσθηκε στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο (βλ. το από 14.11.2008 διαβιβαστικό έγγραφο της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων), καθώς και στο Δήμο ...... , την .................... και την Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας για Καθαρό Περιβάλλον, οι οποίοι είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην επαναλειτουργία της μονάδας (βλ. το από 17.11.2008 σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας). Το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την 129/22.12.2008 πράξη του γνωμοδότησε αρνητικά, αφού έλαβε υπόψη, σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Αντινομάρχη, «όλες τις παραμέτρους από την ενδεχόμενη λειτουργία και τις θέσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής και των συλλογικών οργάνων». Εξ άλλου, τις απόψεις της για την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. εξέφρασε και η Πρωτοβουλία Πολιτών Λευκάδας για Καθαρό Περιβάλλον, με το από 29.12.2008 υπόμνημά της, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως της επίδικης μονάδας είναι παράνομη, διότι δεν προηγήθηκε ΠΠΕΑ, ότι λόγω της οριστικής διακοπής της λειτουργίας της μονάδας, απαιτείται νέα άδεια εγκαταστάσεως, η οποία δεν δύναται να χορηγηθεί, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής ως γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες, ότι είναι αναληθείς και ανακριβείς οι παραδοχές της Μ.Π.Ε. που αναφέρονται στην υδροδότηση της επίδικης δραστηριότητας, καθώς και στις επιπτώσεις της στο περιβάλλον (βλ. το σχετικό υπόμνημα). Τελικώς, κατόπιν παρεμβάσεως και του Συνήγορου του Πολίτη (βλ. τα 20974/08/2.2/14.1.2009 και 20974/08/2.3/3.4.2009 έγγραφα της εν λόγω Αρχής προς τη Ν.Α. Λευκάδας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αντιστοίχως, καθώς και το 8481/ 8481/21.4.2009 έγγραφο της Περιφέρειας προς τον Συνήγορο του Πολίτη), εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ` αριθμ. 572/18.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι, για τη λειτουργία της μονάδας. Στην προσβαλλόμενη απόφαση (ι) προσδιορίζονται το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας που θα ασκεί η επίδικη μονάδα : ειδικότερα, η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρήνων εν σχέσει προς την πρώτη ύλη ορίζεται σε 200 τόννους ελαιοπυρήνα το 24ωρο, εν σχέσει δε προς το παραγόμενο πυρηνέλαιο σε 13 τόννους το 24ωρο, η δυναμικότητα της μονάδας εξευγενισμού λαδιών ορίζεται σε 12 τόννους ημερησίως, η συνολική μηχανική ισχύς των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας ανέρχεται σε 364,8 KW, η συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας σε 21,4 KW, η συνολική μηχανική ισχύς των μηχανημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος σε 54 KW και η συνολική μηχανική ισχύς των λοιπών μηχανημάτων σε 26,6 KW, (ιι) καθορίζονται οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων, (ιιι) τέλος δε προβλέπονται άλλα συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ρυπάνσεως (βλ. σελ. 7 - 11). Για την έκδοση της αποφάσεως αυτής ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων : (α) το προαναφερθέν από 5.11.2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας, το από 10.1.2008 πιστοποιητικό πυροπροστασίας, καθώς και έγγραφα αρμοδίων υπηρεσιών της οικείας Ν.Α. αναφερόμενα στη διάθεση αποβλήτων της μονάδας, (β) η ανωτέρω αρνητική γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, (γ) το Δ.ΑΝΑΠΤ.796/ 17.12.2008 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Λευκάδας, με το οποίο αξιολογείται η υποβληθείσα προς έγκριση Μ.Π.Ε., (ε) η ίδια η Μ.Π.Ε. (στ) έγγραφα και διαγράμματα αναφερόμενα στον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής που ενδέχεται να θιγεί από την δραστηριότητα της μονάδας, όπως το έγγραφο της οικείας δασικής υπηρεσίας, τα έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, χάρτες με την οριοθέτηση του παρακείμενου οικισμού, της περιοχής Natura, της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας κ.ά. Κατά την υποβληθείσα Μ.Π.Ε., δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη, καθώς και κατά τα διαλαμβανόμενα στο 146589/7. 11.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η επίδικη μονάδα αντιμετωπίζεται ως υπαγόμενη στην υποκατηγορία 2 της πρώτης κατηγορίας της 9ης ομάδας του Παραρτήματος 1 της κοινής υπουργικής αποφάσεως ΗΠ : 15393/2332/2002 (Β΄ 1022), ενώ σύμφωνα με τις διακρίσεις της κ.υ.α. 13727/724/2003 (Β΄ 1087), η μονάδα αυτή κατατάσσεται στις δραστηριότητες μέσης οχλήσεως. Μετά την απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, η εταιρεία υπέβαλε εκ νέου στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. την από 20.5.2009 αίτηση για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας της επίδικης μονάδας. Η εν λόγω υπηρεσία με την από 2.9.2009 «έκθεση αυτοψίας - εισήγηση» εισηγήθηκε την χορήγηση της αιτηθείσης αδείας, μέχρι τις 28.2.2011, ήτοι μέχρι τον χρόνο λήξεως της ισχύος της πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Με το ΓΝ 2229/8. 9.2009 έγγραφό του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ν.Α. Λευκάδας επέστρεψε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν.Α. σχετικώς υποβληθέν σχέδιο αποφάσεως αδείας λειτουργίας και ζήτησε (α) «να ανασυνταχθεί η από 2.9.2009 έκθεση αυτοψίας», προκειμένου να γίνει αναφορά στα κριτήρια της παρ. 2β του άρθρου 6 του ν. 3325/2005 και ειδικότερα «[στην] ασφάλεια των περιοίκων και [τις] υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας», (β) «να ερευνηθεί η υποχρέωση έκδοσης νέας άδειας εγκατάστασης, μετά την επέκταση και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας, από την προμήθεια και τοποθέτηση νέων μηχανημάτων», καθόσον τούτο αποτελεί «απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3325/ 2005» και (γ) «τέλος, να εξετασθεί εάν εξέλιπαν οι λόγοι της επιβολής προστίμου», που είχε επιβληθεί δυνάμει προγενέστερης αποφάσεως. Με την από 9.9.2009 επιστολή της προς το Νομάρχη και τον προαναφερθέντα Εντεταλμένο Σύμβουλο η αιτούσα εταιρεία ζήτησε την επίσπευση της διαδικασίας εκδόσεως άδεια λειτουργίας, επισημαίνοντας ότι «υφίσταται τεράστια οικονομική ζημία, οδηγείται σε οικονομική και επιχειρηματική εξόντωση … έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα σε ευρύ κύκλο πελατών και προμηθευτών [και] έχει πληγεί η φήμη και η αξιοπιστία της με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η βιωσιμότητά της» (βλ. σχετικώς και τις μεταγενέστερες από 16.9.2009, 21.9.2009, 28.9.2009, 29.9.2009, 1.10.2009, 6.10.2009, 12.10.2009 επιστολές της αιτούσας). Με το από 14.9.2009 έγγραφό της η Διεύθυνση Ανάπτυξης απέστειλε εκ νέου προς υπογραφή το σχέδιο αποφάσεως για χορήγηση άδειας λειτουργίας, αναφέροντας ότι έχει ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 10 και 11 του ν. 3325/2005 και της σχετικής κανονιστικής αποφάσεως, που ρυθμίζουν την ανανέωση της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας. Ο ως άνω Εντεταλμένος Σύμβουλος, με το ΓΝ : 2322/18. 9.2009 έγγραφό του επέστρεψε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης «ως απαράδεκτο» το προαναφερθέν από 14.9.2009 έγγραφό της, και της ζήτησε να συμμορφωθεί με την προηγούμενη εντολή του. Κατόπιν τούτου εκδόθηκε το ΕΞ/573-1/24.9.2009 έγγραφο της Διευθύντριας της αυτής υπηρεσίας, συνοδευόμενο από σχετική έκθεση αυτοψίας, με ημερομηνία 22.9.2009, συμπληρωματική της προαναφερθείσης από 2.9.2009 εκθέσεως. Στη μεταγενέστερη αυτή, από 22.9.2009 έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ......... .... , μηχανολόγου μηχανικού, διαλαμβάνονται τα εξής : «(α) Αρτιότητα και τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού : Ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει αναβαθμιστεί όσον αφορά: 1) Την εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών πινάκων και καλωδιώσεων στο μεγαλύτερο τμήμα του εργοστασίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο σημαντικότερος εκσυγχρονισμός αφορά τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου με πίνακες ενδείξεων όπου μπορεί να εντοπισθεί βλάβη και να διακοπεί αυτόματα η λειτουργία μονάδων σε περίπτωση κινδύνου. 2) Εχει τοποθετηθεί νέος εξοπλισμός στα συστήματα απορρύπανσης … κατακράτησης αιωρουμένων σωματιδίων, στάχτης κ.λπ., σύστημα πλύσεως και απομάκρυνσης άκαυστων. 3) Ο ατμολέβητας είναι εξοπλισμένος με σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας. 4) Επί μέρους στοιχεία έχουν αντικατασταθεί (φίλτρα, αγωγοί κ.λπ.) με νέα. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της μονάδας είναι σύγχρονες και είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς ασφαλείας, ενώ στο σύνολό τους καλύπτουν τις ανάγκες του εργοστασίου. (β) Φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον : Α) Η φυσιογνωμία της περιοχής δεν έχει μεταβληθεί, παραμένει ως είχε και δεν έχει αναπτυχθεί πλησίον του εργοστασίου άλλη δραστηριότητα. Η περιοχή παραμένει γεωργική όπως φαίνεται από τις επισυναπτόμενες δορυφορικές φωτογραφίες και αυτές που ελήφθησαν κατά την αυτοψία και οι καλλιέργειες είναι συναφείς με την δραστηριότητα του εργοστασίου. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των χιλίων μέτρων (1.000) από το σχέδιο πόλεως Βασιλικής -Πόντι ενώ έχουν αναπτυχθεί τουριστικές εγκαταστάσεις σε ακτίνα μεγαλύτερη του ενός χλμ. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ανέγερση μίας νέας οικοδομής σε απόσταση άνω των 300 μέτρων στα δυτικά του εργοστασίου … Β) Για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον διαπιστώθηκε ότι έχουν υλοποιηθεί τα μέτρα που επιβάλλονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, ήτοι : 1) Εχει τοποθετηθεί σύστημα ψεκασμού με ειδικό υγρό μέσω μπεκ εντός της καμινάδας για τη συσσωμάτωση και κατακάθιση των αιωρουμένων άκαυστων σωματιδίων και της στάχτης που προέρχονται από τα προϊόντα καύσης του ελαιοπυρήνα στον αντίστοιχο λέβητα. 2) Η ύπαρξη εγκατεστημένου ανάστροφου κώνου για την κατακράτηση και απομάκρυνση της αιθάλης. 3) Υπάρχει δεξαμενή αποδόμησης-καθίζησης για τα υγρά απόβλητα και σύστημα απομάκρυνσης και αποξήρανσης της λάσπης. Βελτίωση αποτελεί η ανέγερση νέου στεγάστρου αποθήκευσης του πυρήνα ούτως ώστε να αποφεύγεται η διαβροχή και αλλοίωση του πυρήνα. (γ) Ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και των περιοίκων: Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν πλημμελείς ή ελλιπείς κατασκευές … όσον αφορά τις κτιριακές … και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Τα μέτρα ασφάλειας των εργαζομένων έχουν αναβαθμιστεί: με τους νέους αυτοματισμούς παρακολούθησης και διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή κινδύνου, καθώς και με τα όργανα παρακολούθησης των ρευστών, με τα ενεργητικά μέτρα πυρασφάλειας που έχουν επιβληθεί με την τελευταία αντίστοιχη μελέτη πυροπροστασίας, ήτοι φορητοί πυροσβεστήρες, σημεία υδροληψίας, συναγερμός, αυτόματο πυροσβεστικό δίκτυο κλπ. Το εξάνιο φυλάσσεται σε μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες είναι τοποθετημένες εντός περιβλήματος σκυροδέματος και προστατεύονται με τα συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης. Δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για τους περιοίκους και τους εργαζόμενους στη μονάδα. (δ) Υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας: Δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές όσον αφορά [το γήπεδο] … του εργοστασίου. Οι δε γειτονικές ιδιοκτησίες παραμένουν αγροτεμάχια. (ε) Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν : Τα υφιστάμενα κτίρια είναι κατάλληλα και επαρκή σύμφωνα με τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες και τις βεβαιώσεις στατικής επάρκειας. Η κτιριακή υποδομή του εργοστασίου έχει επεκταθεί με την προσθήκη του νέου μεταλλικού στεγάστρου μετά τον αντίστοιχο όρο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Ακολούθησε το ΓΝ : 2483/2.10.2009 έγγραφο του ως άνω Εντεταλμένου Συμβούλου προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, στο οποίο εκφράζεται η άποψη ότι για την χορήγηση αδείας λειτουργίας στην επίδικη μονάδα απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας εγκαταστάσεως και καλείται η εν λόγω υπηρεσία να επανεξετάσει το θέμα. Με το ΕΞ/608-1/13.10.2009 έγγραφό της η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α., επικαλούμενη τις διατάξεις του ν. 3325/2005 και τα προαναφερθέντα από 4.1.2008 και 22.1.2008 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ενέμεινε στις προηγουμένως διατυπωθείσες θέσεις της υπηρεσίας. Κατά της σιωπηρής απορρίψεως του αιτήματός της για χορήγηση αδείας λειτουργίας η παρεμβαίνουσα άσκησε αίτηση ακυρώσεως, συνοδευόμενη από αίτηση αναστολής. Η Επιτροπή Αναστολών, λαμβάνοντας υπόψη την απορρέουσα από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 3 του Συντάγματος, υποχρέωση του οικείου Νομάρχη, να αποφανθεί αιτιολογημένα επί του αιτήματος της εταιρείας, με την υπ` αριθμ. 925/2009 απόφασή της, διέταξε, ως κατάλληλο μέτρο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), το Νομάρχη Λευκάδας να αποφανθεί με ρητή πράξη επί του ανωτέρω αιτήματος της αιτούσας εταιρείας. Ακολούθησε η έκδοση της ΕΞ/526-1/2009/8.3.2010 αποφάσεως, που υπογράφεται από τον προαναφερθέντα Εντεταλμένο Σύμβουλο, με την οποία απορρίπτεται ρητώς το αίτημα της παρεμβαίνουσας εταιρείας για χορήγηση αδείας λειτουργίας. Στην απόφαση αυτή γίνεται μνεία ορισμένων από τα προεκτεθέντα στοιχεία του φακέλου και αναφέρονται τα εξής : Με το Δ. ΑΝΑΠΤ. 4770/14.12.2006 έγγραφο η ΕΑΣ ενημερώθηκε ότι η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της έχει λήξει και δεν κινήθηκε διαδικασία ανανεώσεώς της Χ «δεν υπάρχει λειτουργία της δραστηριότητας από το 2002, παρ` όλο τον ισχυρισμό ... ότι η αρχική ιδιοκτήτρια [δηλ. η ΕΑΣ] υπέβαλε ισολογισμούς, με πιστοποιητικά ορκωτών λογιστών», καθόσον από τους ισολογισμούς αυτούς «προκύπτει ότι η δραστηριότητά της δεν συμπεριελάμβανε τη λειτουργία της μονάδας πυρηνελαιουργείου» Χ όπως προκύπτει από σχετικά έγγραφα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για το διάστημα 2002 - 2006 δεν έχουν υποβληθεί από την ΕΑΣ καταστάσεις εργαζομένων Χ από το 2002 «δεν υπάρχει καμμία ουσιαστική οικονομική συναλλαγή λόγω της δραστηριότητας του εργοστασίου ... έχει πλέον ξεκάθαρα υπάρξει `οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας` και άρα βάσει του ν. 3325/2005 άρθρο 11 παρ. 1 δεν μπορεί να δοθεί ανανέωση άδειας λειτουργίας», αλλά απαιτείται άδεια εγκαταστάσεως, κατόπιν ΠΠΕΑ Χ ο κάμπος της ....... έχει χαρακτηρισθεί γη υψηλής παραγωγικότητας, με τις διατάξεις δε του ν. 2945/2001 στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, ενόψει και της συνταγματικής της προστασίας, απαγορεύεται η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας Χ επιπλέον, οι ανάγκες υδρεύσεως της μονάδας δεν έχουν καλυφθεί. Κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως η παρεμβαίνουσα εταιρεία άσκησε αυτοτελή αίτηση ακυρώσεως. Οι ανωτέρω δύο αιτήσεις της εταιρείας συζητήθηκαν στην ίδια δικάσιμο με την κρινόμενη αίτηση. 14. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι εν προκειμένω δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για τροποποίηση της αδείας λειτουργίας, κατ` εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 3325/2005 και ότι, συνεπώς, έπρεπε να εκδοθεί νέα άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας για την επίδικη μονάδα, κατόπιν τηρήσεως της διαδικασίας ΠΠΕΑ. 15. Επειδή, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η επίδικη μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού και τυποποιήσεως ελαίων και πυρηνελαίων εγκαταστάθηκε στη θέση «Βλαχογιώργαινα», που βρίσκεται στην περιοχή Βασιλικής της Λευκάδας, κατόπιν σχετικής αδείας εγκαταστάσεως που χορηγήθηκε το έτος 1986, και λειτουργούσε στη θέση αυτή δυνάμει των προαναφερθεισών ΓΒΛ/Φ.14.6/21/21.1.1988 αδείας λειτουργίας και 28884/29.11.1994 αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, εκ των οποίων η πρώτη μεν ανανεώθηκε μέχρι τις 16.1.2000, η ισχύς δε της δεύτερης παρατάθηκε μέχρι τις 20.6.2005. Η μονάδα αυτή μεταβιβάσθηκε από τον αρχικό φορέα της, ήτοι την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών [ΕΑΣ] Λευκάδας, στην παρεμβαίνουσα εταιρεία μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω ν. 3325/2005, συγκεκριμένα δε στις 13.9.2007. Η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποφανθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 11 του νόμου αυτού, συναφώς δε να κρίνει εάν, πριν από την έκδοση αποφάσεως για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ήταν αναγκαία η τήρηση της διαδικασίας ΠΠΕΑ, έλαβε υπόψη της τα εξής στοιχεία (βλ. ιδίως την προαναφερθείσα 9330/22.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας) : την 1147/8.10.2007 βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, στην οποία βεβαιώνεται ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία δήλωσε έναρξη δραστηριότητας για το υποκατάστημά της στην περιοχή Βασιλικής Λευκάδας στις 13.9.2007, την 943/12.10.2007 βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, στην οποία βεβαιώνεται ότι η ΕΑΣ Λευκάδας δήλωσε διακοπή της δραστηριότητας του εργοστασίου της στην ίδια περιοχή στις 13.9.2007, καθώς και τους υπογραφόμενους από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ισολογισμούς της εν λόγω Eνωσης για τις χρήσεις 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006, στους οποίους αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό της, ιδίως δε η αξία των παραχθέντων προϊόντων και των πρώτων και βοηθητικών υλών. Τα στοιχεία αυτά στηρίζουν επαρκώς την κρίση, στην οποία στηρίζεται η προσβαλλόμενη πράξη, ότι η επίδικη μονάδα δεν είχε, πάντως, διακόψει οριστικά τη λειτουργία της κατά το χρόνο μεταβιβάσεώς της στην παρεμβαίνουσα, η κρίση δε αυτή δεν κλονίζεται από τα διαλαμβανόμενα στην προαναφερθείσα ΕΞ/526- 1/2009/8.3.2009 απόφαση του Εντεταλμένου Συμβούλου της Ν.Α. Λευκάδας, ότι στους υποβληθέντες ισολογισμούς «η δραστηριότητα της [ΕΑΣ] δεν συμπεριελάμβανε τη λειτουργία της μονάδας πυρηνελαιουργείου» και ότι, σύμφωνα με σχετικές βεβαιώσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δεν υποβλήθηκαν από την ΕΑΣ καταστάσεις εργαζομένων για το διάστημα 2002 - 2006, καθόσον ο μεν πρώτος ισχυρισμός δεν αποδεικνύεται, ενώ η μη υποβολή καταστάσεων εργαζομένων δεν τεκμηριώνει, αυτοτελώς, την πραγματική οριστική διακοπή της λειτουργίας της επίδικης μονάδας. Εξ άλλου, η άδεια λειτουργίας της μονάδας αυτής είχε μεν λήξει στις 16.1.2000, πλην η σχετική απόφαση εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων εξακολουθούσε να ισχύει μέχρι τις 20.6.2005, η αρμόδια δε υπηρεσία της Ν.Α. ενημέρωσε την ΕΑΣ ότι η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της έχει λήξει με το προαναφερθέν Δ. ΑΝΑΠΤ. 4770/14.12.2006 έγγραφό της, μετά την πάροδο του χρόνου ισχύος της πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων. Υπό τα προεκτεθέντα δεδομένα, εφόσον δηλαδή (ι) η μεταβολή του φορέα της επίδικης δραστηριότητας έλαβε χώρα μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3325/2005, (ιι) κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως της μονάδας στο νέο φορέα δεν είχε οριστικά διακοπεί η πραγματική άσκηση της δραστηριότητάς της, (ιιι) το χρονικό δε διάστημα που παρήλθε από τη λήξη της ισχύος των αδειών, δυνάμει των οποίων λειτουργούσε η μονάδα αυτή υπό τον παλαιό φορέα, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής πράξεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων η οποία έληξε στις 20.6.2005, δεν υπερβαίνει το εύλογο ενόψει των περιστάσεων όριο, νομίμως κρίθηκε από την αρμόδια για την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως αρχή, ενόψει όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω στη σκέψη 10, ότι εν προκειμένω συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου, ο δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος. 16. Επειδή, περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, με τις ΓΒΛ/Φ.14.6/ 91/14.3.1986 και ΓΒΛ/Φ.14.6/21/21.1.1988 αποφάσεις του Νομάρχη Λευκάδας χορηγήθηκαν άδειες εγκαταστάσεως και άδεια λειτουργίας, αντιστοίχως, για την επίδικη μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, εξευγενισμού και τυποποιήσεως ελαίων και πυρηνελαίων. Σύμφωνα με τις άδειες αυτές, η κινητήρια δύναμη της μονάδας ανέρχεται σε 436,9 ΗΡ, ενώ η ΤΒΛ432/94/16.1.1995 απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας, με την οποία ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας της εν λόγω μονάδας, ορίζει ότι η κινητήρια δύναμή της ανέρχεται συνολικά σε 486,4 ΗΡ, η δε θερμική σε 21,4 KW. Με την 28884/29.11.1994 κοινή υπουργική απόφαση, η διάρκεια ισχύος της οποίας παρατάθηκε ακολούθως με την 45651/20.6.2000 απόφαση, εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία της ανωτέρω μονάδας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, οι εγκαταστάσεις της μονάδας, συνολικής ισχύος 515 ΗΡ, περιλαμβάνουν το τμήμα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων, δυναμικότητας 200 τόννων ημερησίως, για την παραγωγή 1.200 τόννων κατ` έτος ακατέργαστου πυρηνελαίου, με παραπροϊόν το πυρηνόξυλο, το τμήμα εξευγενισμού των πυρηνελαίων και ελαίων, δυναμικότητας 25 τόννων ημερησίως, με παραπροϊόντα την σαπωνόπαστα και τις μαργαρίνες, το τμήμα τυποποιήσεως εξευγενισμένων ελαιολάδων, πυρηνελαίων και παρθένων ελαιολάδων και το τμήμα βιολογικού καθαρισμού των υγρών αποβλήτων, παροχής 42 κμ ημερησίως. Τέλος, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας ελαιοπυρήνων εν σχέσει προς την πρώτη ύλη δεν υπερβαίνει τους 200 τόννους ελαιοπυρήνα το 24ωρο, εν σχέσει δε προς το παραγόμενο πυρηνέλαιο τους 13 τόννους το 24ωρο, η δυναμικότητα της μονάδας εξευγενισμού λαδιών δεν υπερβαίνει τους 12 τόννους ημερησίως, η συνολική μηχανική ισχύς των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας ανέρχεται σε 364,8 KW, η συνολική θερμική ισχύς των μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας σε 21,4 KW, η συνολική μηχανική ισχύς των μηχανημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος σε 54 KW και η συνολική μηχανική ισχύς των λοιπών μηχανημάτων σε 26,6 KW. Οπως αναφέρεται στην εγκριθείσα με την προσβαλλόμενη απόφαση Μ.Π.Ε., η διάρκεια λειτουργίας του πυρηνελαιουργείου «είναι κατά μέσο όρο από 90 έως 120 ημέρες, από 15 Νοεμβρίου έως 10 Μαΐου. Στο διάστημα αυτό το πυρηνελαιουργείο μπορεί να ξηράνει την ημέρα σε τρεις βάρδιες 200 τόνους πυρήνα ... παράγοντας περί τους 1.200 τόννους πυρηνέλαιο το χρόνο». Από την ανωτέρω αντιπαραβολή των χορηγηθεισών στον παλαιό φορέα αδειών λειτουργίας και αποφάσεων εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων με την προσβαλλόμενη πράξη προκύπτει ότι δεν μεταβλήθηκε το αντικείμενο της δραστηριότητας της επίδικης μονάδας και δεν αυξήθηκε ούτε η συνολική ισχύς των μηχανημάτων της, ούτε η δυναμικότητά της. Εξ άλλου, από τα στοιχεία του φακέλου που εκτίθενται λεπτομερώς σε προηγούμενη σκέψη προκύπτει ότι ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων της επίδικης μονάδας συνίσταται, κυρίως, σε : (α) αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, με εγκατάσταση νέων ηλεκτρικών πινάκων και καλωδιώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και τοποθέτηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου για τον εντοπισμό τυχόν βλάβης και την διακοπή της λειτουργίας των μονάδων σε περίπτωση κινδύνου, (β) εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στα συστήματα απορρυπάνσεως και κατακρατήσεως αιωρουμένων σωματιδίων, στο σύστημα πλύσεως και απομακρύνσεως άκαυστων, (γ) τοποθέτηση σύγχρονου συστήματος για την παρακολούθηση και την ασφάλεια του ατμολέβητα, (δ) αντικατάσταση επί μέρους στοιχείων, όπως φίλτρα και αγωγοί, (ε) τοποθέτηση συστήματος ψεκασμού με ειδικό υγρό εντός της καμινάδας για τη συσσωμάτωση και κατακάθιση των αιωρουμένων άκαυστων σωματιδίων και της στάχτης που προέχρονται από τα προϊόντα καύσεως του ελαιοπυρήνα στον αντίστοιχο λέβητα, (στ) τοποθέτηση ανάστροφου κώνου για την κατακράτηση και απομάκρυνση της αιθάλης και (ζ) ανέγερση νέου στεγάστρου για αποθήκευση του πυρήνα ούτως ώστε να αποφεύγεται η διαβροχή και αλλοίωσή του (βλ. σχετικώς την Μ.Π.Ε. και την προαναφερθείσα από 22.9.2009 έκθεση αυτοψίας του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α. Λευκάδας ..............). Προκύπτει δηλαδή ότι με τις ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες επεκτάσεως και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της επίδικης μονάδας, δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις και δη προς το χειρότερο για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας, αλλά λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα, εν σχέσει προς τα ορισθέντα με τις προγενέστερες πράξεις εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, για τη βελτίωση της λειτουργίας της συγκεκριμένης δραστηριότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά ορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις που, κατά τα προαναφερθέντα (βλ. ανωτέρω, σκέψη 12), είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν. Τέλος, όπως προεκτέθηκε, κατά την έκδοση των αρχικών αδειών εγκαταστάσεως και λειτουργίας της επίδικης μονάδας, είχαν εκτιμηθεί στοιχεία για τη χωροταξική οργάνωση του νομού και είχε κριθεί ότι το είδος της μονάδας είναι συμβατό με τον χαρακτήρα της περιοχής, καθόσον βρίσκεται στην ενδοχώρα, σε περιοχή με ελαιοκαλλιέργειες, της οποίας η τουριστική ανάπτυξη, εις βάρος της γεωργικής χρήσεως, δεν κρίνεται σκόπιμη. Ηδη, σύμφωνα με το προαναφερθέν εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού των Ιονίων Νήσων, στρατηγικός στόχος για την ανάπτυξη της Περιφέρειας είναι, μεταξύ άλλων, η «ισόρροπη ανάπτυξη και των άλλων τομέων της οικονομίας, δηλαδή του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα έτσι ώστε να δημιουργηθούν ασφαλιστικές δικλείδες έναντι της `μονοκαλλιέργειας` του τουρισμού». Στο ίδιο Περιφερειακό Πλαίσιο αναφέρεται ότι η γεωργική γη καταλαμβάνει στη Λευκάδα ποσοστό 33,9%, με κυρίαρχη καλλιέργεια την ελιά και προτείνεται η δημιουργία βιομηχανικής- επιχειρηματικής περιοχής νομαρχιακής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού της Βασιλικής, δηλαδή στην περιοχή εγκαταστάσεως της επίδικης μονάδας. Σύμφωνα, εξ άλλου, με το ανωτέρω Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, η Λευκάδα κατατάσσεται στα νησιά εκείνα, στα οποία κατά την αντιμετώπιση των συγκρούσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων, πρέπει να αποφεύγονται ενέργειες που οδηγούν σε μονόπλευρη εξάρτησή τους από τον τουρισμό. Οπως δε προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, κατά την έκδοση της προσβαλλομένης πράξεως εξετάσθηκαν από τη Διοίκηση, κατά τρόπο συγκεκριμένο : (α) η ακριβής θέση των εγκαταστάσεων της επίδικης μονάδας και ο χαρακτήρας της ευρύτερης περιοχής : ειδικότερα, ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες και διαγράμματα στα οποία αποτυπώνονται τα όρια παρακείμενων οικισμών, τα όρια της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, τα όρια της προστατευόμενης περιοχής Natura, στην οποία δεν εμπίπτει η επίδικη μονάδα, καθώς και πράξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, στις οποίες βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο και δεν γειτνιάζει με προστατευόμενα μνημεία, (β) οι επιπτώσεις της μονάδας στο περιβάλλον και η δυνατότητα αντιμετωπίσεως τυχόν αρνητικών επιπτώσεων με συγκεκριμένους όρους και μέτρα και (γ) οι κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής. Κρίθηκε δε, κατ` εκτίμηση όλων των ανωτέρω, ότι «η φυσιογνωμία της περιοχής δεν έχει μεταβληθεί, παραμένει ως είχε [γεωργική, με καλλιέργειες συναφείς προς τη δραστηριότητα του εργοστασίου] και δεν έχει αναπτυχθεί πλησίον του εργοστασίου άλλη δραστηριότητα», ότι δεν διαπιστώθηκε κίνδυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων και ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της επίδικης μονάδας δύνανται να αντιμετωπισθούν με τους επιβληθέντες περιβαλλοντικούς όρους. Υπό τα δεδομένα αυτά, εφόσον δηλαδή, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη σκέψη 16, δεν πρόκειται για εγκατάσταση νέας δραστηριότητας, αλλά για συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 11 του ν. 3325/2005, και, περαιτέρω, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός που επιχειρούνται δεν συνεπάγονται ουσιαστική διαφοροποίηση της δραστηριότητας σε σχέση με τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, για την έκδοση της νέας αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων δεν ήταν κατά νόμον αναγκαία, ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 10, η προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας ΠΠΕΑ. ΄Αλλωστε, κατά την έκδοση της αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν από τη Διοίκηση και τα προβλεπόμενα στο προαναφερθέν άρθρο 4 παρ. 6 περίπτωση β΄ του ν. 1650/1986 κριτήρια, αναγόμενα στο κατ` αρχήν επιτρεπτό της εγκαταστάσεως και λειτουργίας της μονάδας στη συγκεκριμένη θέση. Συνεπώς, ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως, ότι της εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως έπρεπε οπωσδήποτε να προηγηθεί η διαδικασία ΠΠΕΑ, είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος. 17. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, καθόσον δεν διαπιστώνει τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων που απαιτούνται κατά νόμον, δεν αντικρούει, κατά τρόπο τεκμηριωμένο, τη σχετική αρνητική γνωμοδότηση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, δεν περιγράφει δε επαρκώς τον τρόπο αντιμετωπίσεως των εκπομπών καυσαερίων και τον τρόπο λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της μεταφοράς του πυρηνόξυλου στη θάλασσα με τα νερά της βροχής. 18. Επειδή, για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως ελήφθησαν υπόψη, όπως προαναφέρθηκε, στοιχεία αναγόμενα στον χαρακτήρα και τις χρήσεις γης, τόσο της θέσεως εγκαταστάσεως της επίδικης μονάδας, όσο και της ευρύτερης περιοχής (βλ. ιδίως τα σημεία 26, 27, 28, 32, 36 του προοιμίου της προσβαλλομένης), η δυνατότητα νόμιμης υδροδοτήσεως της μονάδας από υφιστάμενη γεώτρηση, μετά την αντικατάσταση των σωληνώσεων με νέες, σε συμμόρφωση προς τα ισχύοντα στην περιοχή περιοριστικά μέτρα (βλ. σημείο 24 του προοιμίου της προσβαλλομένης), ο τρόπος αποκομιδής των στερεών αποβλήτων και η άδεια διαθέσεως υγρών αποβλήτων (βλ. σημεία 29, 31, 32, 34 και 35 του προοιμίου της προσβαλλομένης), η αρνητική γνωμοδότηση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου και οι από 7.2.2008 και 17.12.2008 θετικές κατ`αρχήν εισηγήσεις του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΝΑ Λευκάδας, σύμφωνα τις οποίες η υποβληθείσα Μ.Π.Ε. είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εν γένει και «περιέχει συγκεκριμένα μέτρα και κατασκευές που περιλαμβάνουν εκτός από την υλοποίηση των [επιβληθέντων στο παρελθόν] περιβαλλοντικών όρων και πρόσθετα επιπλέον μέτρα», για τον τρόπο τροφοδοσίας των καυστήρων με πυρηνόξυλο, για τον τρόπο επεξεργασίας των απαερίων και για την αποτροπή της μεταφοράς του πυρηνόξυλου εκτός του χώρου της μονάδας από τα όμβρια ύδατα και τους ανέμους, πρέπει όμως να επιβληθούν ορισμένοι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι (βλ. σημεία 39, 40 και 41 του προοιμίου της προσβαλλομένης). Εξ άλλου, στην υποβληθείσα για την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως Μ.Π.Ε. περιγράφονται η θέση της επίδικης μονάδας, οι γειτονικοί οικισμοί και τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής (βλ. σελ. 10 - 34 της Μ.Π.Ε., καθώς και τους χάρτες, τα διαγράμματα και τις φωτογραφίες που την συνοδεύουν), ο κτηριακός και μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας (βλ. την Μ.Π.Ε., τα διαγράμματα και τις σχετικές φωτογραφίες που την συνοδεύουν), ο τρόπος λειτουργίας της και τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ειδικότερα δε η ξήρανση και προξήρανση των πυρήνων, η εκχύλιση των αποξηραμένων πυρήνων για την παραγωγή του πυρηνελαίου, ο εξευγενισμός του πυρηνελαίου, η τυποποίηση των ελαίων (βλ. σελ. 35 - 41 της Μ.Π.Ε.), ο τρόπος υδρεύσεως της μονάδας και οι επιπτώσεις από τη χρήση της υφισταμένης γεωτρήσεως (βλ. σελ. 54 - 62 της Μ.Π.Ε.), οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, καθώς και οι βοηθητικές και πρόσθετες ύλες, τα παραγόμενα προϊόντα και παραπροϊόντα και ο τρόπος διαθέσεώς τους, τα παραγόμενα αέρια απόβλητα και ο τρόπος επεξεργασίας τους, τα παραγόμενα υγρά απόβλητα και ο τρόπος επεξεργασίας και διαθέσεώς τους, τα παραγόμενα στερεά απόβλητα και ο τρόπος διαθέσεώς τους (βλ. σελ. 42 - 52 της Μ.Π.Ε.), αναφέρονται δε οι κυριότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας, η αξιολόγησή τους και ο τρόπος αντιμετωπίσεώς τους (βλ. σελ. 52 επ.). Ειδικότερα, για τα αέρια απόβλητα της μονάδας αναφέρονται στο σημείο 6.6 της Μ.Π.Ε. τα εξής : «6.6 Αέρια απόβλητα. Κατά τη λειτουργία του εργοστασίου δημιουργούνται αέρια απόβλητα στις παρακάτω πηγές : (α) Στα δύο ξηραντήρια τα απαέρια της καύσης του πυρηνόξυλου και οι υδρατμοί ... (β) Στο λεβητοστάσιο τα απαέρια της καύσης του πυρηνόξυλου. 6.6.1 Αέρια - Ατμοί - Υδρατμοί. Τα απαέρια της καύσης του πυρηνόξυλου ... διαχέονται στην ατμόσφαιρα μέσω της κοινής καπνοδόχου, αφού πρώτα υποστούν επεξεργασία. Τα απαέρια αυτά περιέχουν τους υδρατμούς ξηράνσεως, διοξείδιο του άνθρακα, τέφρα από την καύση του πυρηνόξυλου και άζωτο. Για την προστασία του περιβάλλοντος λειτουργεί σύστημα κυκλώνων και πλυντηρίδα, με αποτέλεσμα ... να εξέρχονται στο περιβάλλον [από την καπνοδόχο, αφού πρώτα εξουδετερωθούν οι οσμηρές ενώσεις και η αιθάλη] ... 6.6.2 Καπνός. Μικρές ποσότητες καπνού δημιουργούνται στις εστίες καύσης των ξηραντηρίων και του λεβητοστασίου. Οι ποσότητες αυτές ελαχιστοποιούνται στα συστήματα αντιρρύπανσης (κυκλώνες - πλυντηρίδα) και διαχέονται στην ατμόσφαιρα με την κοινή καπνοδόχο των ξηραντηρίων και του λεβητοστασίου, αφού υποστούν καταιονισμό με αλκαλικό νερό. 6.6.3 Σκόνη δημιουργείται κατά την προξήρανση και την ξήρανση ελαιοπυρήνα. Η σκόνη αυτή ... είναι πλούσια σε πυρηνέλαιο και γι` αυτό συλλέγεται στους κυκλώνες και οδηγείται στην εκχύλιση για παραλαβή του πυρηνέλαιου». Στο σημείο 7.1 της Μ.Π.Ε. περιγράφονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εκπομπή αερίων αποβλήτων, ως εξής: «Τα αέρια απόβλητα της μονάδας προέρχονται από τις εστίες των ξηραντηρίων και του λεβητοστασίου. Στις εστίες αυτές καίγεται πυρηνόξυλο και όχι καύσιμο με αποτέλεσμα να δημιουργείται καπνός και σκόνη. Τα καυσαέρια που δημιουργούνται στα ξηραντήρια απορροφώνται από απορροφητήρες, που καταθλίβουν τα αέρια σε κυκλώνες. Σε κάθε ξηραντήριο υπάρχει σύστημα απορροφητήρα - κυκλώνα για τη συγκράτηση της πλούσιας σε πυρηνέλαιο σκόνης. Οι κυκλώνες αυτοί συγκρατούν το 95% των κόκκων διαστάσεων άνω των 50 μm, το 80% των κόκκων διαστάσεων μεταξύ 25 - 50 μm και το 50% των κόκκων διαστάσεων μεταξύ 10 - 25 μm. Οι απαγωγοί των ξηραντηρίων καταλήγουν σε πλυντηρίδα, όπου συγκρατούνται τα τελευταία ίχνη σκόνης και διαχέονται στην ατμόσφαιρα μέσω καπνοδόχου ύψους 25 m … Η πλυντηρίδα αποτελείται από θάλαμο κτιστό με εσωτερικό κεκλιμένο πυθμένα. Στην οροφή της πλυντηρίδας είναι τοποθετημένα σε κατάλληλη διάταξη και χωροθέτηση, ειδικά ακροφύσια (becks) τα οποία ψεκάζουν με αλκαλικό νερό τα απαέρια του λέβητα και των ξηραντηρίων … Η λειτουργία συστήματος πλυντηρίδας έχει ως όφελος την κατακράτηση της τέφρας η οποία έχει ευθύνη για το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταφοράς των οσμών στην ατμόσφαιρα και την εξουδετέρωση των όξινων ριζών που ευθύνονται για τις δυσάρεστες οσμές. Η ακριβής συγκέντρωση των ρύπων που περιέχονται στα απαέρια και τα οποία εκλύονται στην ατμόσφαιρα δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν … στη Μ.Π.Ε. χωρίς να υπάρξει δοκιμαστικό στάδιο λειτουργίας της μονάδας». Περαιτέρω, σε ειδική μελέτη που συνοδεύει την Μ.Π.Ε. περιγράφεται ο τρόπος επεξεργασίας των απαερίων και λειτουργίας της πλυντηρίδας. Oπως αναφέρεται στη μελέτη αυτή, προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό καθαρισμό και τον έλεγχο των οσμών «είναι να πραγματοποιείται ο καλύτερος δυνατός ψεκασμός των καπναερίων πριν την έξοδό τους στην καπνοδόχο και στη συνέχεια στην ατμόσφαιρα … Ο ψεκασμός γίνεται με αναγνωρισμένα μπεκ αμερικάνικης προέλευσης του οίκου ....… Με τις δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν θα βρεθεί το σημείο λειτουργίας που θα εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα για την περίπτωση της βιομηχανικής μονάδας …». Στην ίδια μελέτη προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της πλυντηρίδας και, ειδικότερα, της αντλίας επανακυκλοφορίας του κατασκευαστικού οίκου KSB (βλ. το συνοδεύον την Μ.Π.Ε. ειδικό αυτό τεύχος). Το σημείο 10 της Μ.Π.Ε. αναφέρεται στα παραγόμενα από τη λειτουργία της μονάδας υγρά απόβλητα, ειδικότερα δε στην ποσότητα, την προέλευση και το οργανικό φορτίο τους, καθώς και στον τρόπο επεξεργασίας τους με βιολογικό καθαρισμό (βλ. σελ. 74 επ. της Μ.Π.Ε.). Στη Μ.Π.Ε. γίνεται ειδική αναφορά στον τρόπο αντιμετωπίσεως των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με νέα έργα υποδομής και νέα μέτρα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα εξής : Στο τμήμα ξηράνσεως των πυρήνων, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θα συμβάλει στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των απαερίων : ειδικότερα, αλλάζει ο τρόπος τροφοδοσίας των ξηραντηρίων με υγρό πυρήνα και ο τρόπος τροφοδοσίας των εστιών καύσεως του πυρηνόξυλου, αυτοματοποιείται δε πλήρως η λειτουργία των ξηραντηρίων για τον αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας ξηράνσεως. Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις του λεβητοστασίου, για την παρακολούθηση των καυσαερίων που παράγονται από τον καυστήρα, αντικαθίσταται «ο αφαλατωτής του λέβητα με νέο σύγχρονο και αποδοτικότερο», μεταφέρεται δε μέσα στο λεβητοστάσιο η δεξαμενή επιστροφής των συμπυκνωμάτων, ώστε να απαιτείται μικρότερη ποσότητα πυρηνόξυλου για τη θέρμανση του νερού. Στο τμήμα του εκχυλιστηρίου τοποθετούνται πλήρως αυτοματοποιημένοι πίνακες και όργανα ελέγχου, αναβαθμίζεται το ψυγείο για την αποδοτικότερη συμπύκνωση του εξανίου και τη μείωση των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται. Κατασκευάζονται στεγασμένοι χώροι για την αποθήκευση του πυρηνόξυλου, με κατάλληλα πλευρικά τοιχία, ώστε να εμποδίζεται η διαβροχή και η μεταφορά τους από τα όμβρια ύδατα και του ανέμους. Λαμβάνεται μέριμνα για την άμεση διάθεση του πυρηνόξυλου, ώστε να αποφεύγεται η υπέρβαση της αποθηκευτικής ικανότητας των εγκαταστάσεων. Κατασκευάζεται τσιμεντένιος αύλακας για το πυρηνόξυλο που ενδέχεται να παρασυρθεί από έντονες βροχοπτώσεις στο στάδιο της φορτώσεώς του στη ράμπα παραλαβής, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος χώρου. Λαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της ροής των όμβριων υδάτων. Τροποποιείται η διαδικασία παραλαβής και αποθηκεύσεως υγρών πυρήνων. Αυξάνεται ο αριθμός των ακροφυσίων για τον ψεκασμό των αερίων ρύπων από 4 σε 14 και η διάταξή τους σχεδιάζεται κατόπιν μελέτης, ώστε η διαβροχή των καυσαερίων από το αλκαλικό διάλυμα να καλύπτει όλο τον χώρο της πλυντηρίδας και να επιτυγχάνεται η μέγιστη κατακράτηση της τέφρας, των σωματιδίων και των οσμηρών ενώσεων. Εγκαθίσταται ψεκαστικό σύστημα στην καμινάδα για τον μηδενισμό των δυσάρεστων οσμών. Εξασφαλίζεται η πλήρης και συνεχής λειτουργία της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Αναβαθμίζονται τα γραφεία, οι χώροι υγιεινής και ο χώρος αναπαύσεως του προσωπικού και γενικότερα αναβαθμίζονται όλα τα τμήματα του εργοστασίου και τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, προκειμένου να μηδενισθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, ώστε να λάβει η επιχείρηση πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών για την ποιότητά της (βλ. σελ. 70 - 74 της Μ.Π.Ε.). Τέλος, στην προσβαλλόμενη πράξη καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το είδος και η δυναμικότητα της επίμαχης μονάδας και τα βασικά χαρακτηριστικά της, οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα, όροι και περιορισμοί για την αντιμετώπιση της ρυπάνσεως και της υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, τα μέτρα και οι περιορισμοί αυτοί είναι οι εξής : «1. Οι προσκομιζόμενοι στο εργοστάσιο νωποί ελαιοπυρήνες πρέπει να είναι φρέσκοι και να μην παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις έναρξης ζυμώσεων, ειδάλλως δεν θα πρέπει να παραλαμβάνονται. 2. Η προς επεξεργασία ποσότητα νωπού πυρήνα και πυρηνόξυλου να αποθηκεύεται σε τσιμεντοστρωμένο και ειδικό στεγασμένο χώρο, εφοδιασμένο περιμετρικά με τοιχίο χαμηλού ύψους στη βάση, ώστε να προστατεύεται από τα ρέοντα νερά της βροχής, χωρίς να εμποδίζεται ο φυσικός αερισμός του αποθηκευτικού χώρου. 3. Η διάρκεια αποθήκευσης του νωπού πυρήνα να μην υπερβαίνει τις πέντε ημέρες, προς αποφυγή της έναρξης ζυμώσεων που δημιουργούν δυσάρεστες οσμές. 4. Τα ξηραντήρια και ο ατμολέβητας να είναι εφοδιασμένοι με κυκλώνες, κατάλληλης απόδοσης ώστε να τηρούνται τα [επιτρεπόμενα] όρια εκπομπής σωματιδίων [150mg/m3] … Η κατακρατηθείσα στη βάση των κυκλώνων σκόνη να οδηγείται στο τμήμα εκχύλισης, μέσω του κοχλία μεταφοράς του ξηρού ελαιοπυρήνα. Να καθορισθεί υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και παρακολούθηση των κυκλωνικών συστημάτων. 5. Η εστία ατμοπαραγωγής να είναι [επίσης] εφοδιασμένη με κυκλωνικό σύστημα. 6. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας, πριν καταλήξουν στον βιολογικό καθαρισμό, να υφίστανται προεπεξεργασία που αδρανοποιεί τις χημικές ενώσεις [οι οποίες] παρεμποδίζουν τη δράση των ζυμωτικών μικροοργανισμών. 7. Να γίνεται σε μόνιμη βάση η συντήρηση και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των εστιών καύσης ώστε να αποφεύγεται η εκπομπή ανεπιθύμητων προϊόντων ατελούς καύσης. 8 Η θερμοκρασία του αέρα ξήρανσης στην είσοδο του ξηραντηρίου ... να μην υπερβαίνει τους 400 ° C. Η τήρηση της θερμοκρασίας αυτής να ελέγχεται μέσω πυρομέτρου τοποθετημένου στην είσοδο του ξηραντηρίου (προξήρανση), συνδεδεμένου με : α) καταγραφικό όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας, του οποίου ο χάρτης καταγραφής να είναι θεωρημένος από τη Δ/νση Ανάπτυξης της [Ν.Α.] Λευκάδας, β) θερμοστάτη ελέγχου, συνδεδεμένου ... με μηχανισμό διακοπής τροφοδοσίας του πυρηνόξυλου και του νωπού πυρήνα, σε περίπτωση που η θερμοκρασία ξήρανσης υπερβαίνει τους 400 ° C. 9. Για την αντιμετώπιση των οσμών, τα ξηραντήρια και οι αγωγοί απαγωγής καυσαερίων να είναι εφοδιασμένα με σύστημα απόσμησης ... 10. Να πραγματοποιούνται συστηματικές μετρήσεις για την τήρηση των ανώτατων επιτρεπομένων ορίων συγκέντρωσης αιθάλης στα απαέρια και να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο. 11. Ο χώρος εκκένωσης των εκχυλιστήρων να είναι εφοδιασμένος καθ`όλο το μήκος με υπόστεγο κατάλληλου ύψους και πλάτους, ώστε να εμποδίζεται η διασπορά των σωματιδιακών εκπομπών κατά το άνοιγμα των εκχυλιστήρων. 12. Η πίεση για την εκκένωση των εκχυλιστήρων να μην υπερβαίνει τα 2 bar, η δε εκκένωση τους να γίνεται υπό ελαττωμένη πίεση 0,5 - 0,8 bar. 13. Τα νερά ψύξης από τα ψυγεία εξανίου να ανακυκλοφορούν στο κύκλωμα ψύξης αφού ψυχθούν σε πύργους ψύξης. Η εκκένωση της δεξαμενής του πύργου ψύξης για καθαρισμό και ανανέωση του περιεχομένου της να γίνεται στο τέλος της ετήσιας περιόδου λειτουργίας του εργοστασίου και [το παραγόμενο υγρό] να διατίθεται στο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας. 14. Τα απόνερα που προκύπτουν από τον διαχωριστή εξανίου - νερού να ανακυκλώνονται στο δίκτυο των νερών ψύξης. 15 Τα νερά απομάστευσης από τον ατομολέβητα και τα απόνερα από τον διαχωρισμό λαδιού - νερού ... να υφίστανται επεξεργασία τουλάχιστον ελαιοσυλλογής σε ελαιοσυλλέκτη κατάλληλου σχεδιασμού πριν την τελική τους διάθεση. 16. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων ... να γίνεται σύμφωνα [με την οικεία νομοθεσία] ........ μη επιτρεπομένης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον. 17. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων ελαιοπυρήνα. 18. Τα απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους. 19. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου εργασίας και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται ο περιβάλλων χώρος του εργοστασίου. 20. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των συστημάτων αντιρρύπανσης και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων ... 21. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. 22. Οι αρμόδιες υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδας να ελέγχουν την τήρηση και την απόδοση των προαναφερομένων μέτρων και όρων, ενημερώνοντας σε περίπτωση μη απόδοσης αυτών την Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της ΠΙΝ. 23. Η λειτουργία των ατμολεβήτων να καλύπτει τις απαιτήσεις [της οικείας νομοθεσίας] ... Η επιχείρηση να είναι εφοδιασμένη με τον αναγκαίο εξοπλισμό μετρήσεων καυσαερίων για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των καυστήρων ... 24. Οι υδρατμοί που προκύπτουν από τα τζιφάρια ατμού της ραφινερίας να υγροποιούνται διερχόμενοι από το σύστημα των βαρομετρικών συμπυκνωτών κενού. 25. Οι δημιουργούμενες αέριες πτητικές ενώσεις κατά τη φάση απόσμησης ελαίων - λιπών του τμήματος ραφινερίας να δεσμεύονται σε πλυντηρίδα ελαίου με πληρωτικό υλικό. Οι μη απορροφώμενες εκπομπές να διέρχονται από το σύστημα των βαρομετρικών συμπυκνωτών κενού. 26. Να γίνονται τακτικά μετρήσεις της συγκέντρωσης του εξανίου στο χώρο της μονάδας, με σκοπό να προληφθούν τυχόν διαρροές του στην ατμόσφαιρα, με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. 27. Τα απόνερα από τους βαρομετρικούς συμπυκνωτές να ανακυκλοφορούν στο κύκλωμα των συμπυκνωτών, ύστερα από ψύξη τους με δευτερεύον κύκλωμα ψύξης ... Η ανακυκλοφορία αυτή να γίνεται στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των νερών αυτών ... και στη διατήρηση του κενού. 28. Τα νερά ψύξης του κυκλώματος ψύξης να ανακυκλοφορούν κατά 100% στο κύκλωμα ψύξης, ύστερα από ψύξη τους σε πύργους ψύξης. 29. Η απομάστευση των πύργων ψύξης και του κυκλώματος ανακυκλοφορίας των βαρομετρικών συμπυκνωτών να οδηγείται στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων. 30. Τα υγρά απόβλητα του εργοστασίου και τα λύματα του προσωπικού να υφίστανται επεξεργασία στην υπάρχουσα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, της οποίας πρέπει να παρακολουθείται επιμελώς η καλή λειτουργία. 31. Τα επεξεργασμένα απόβλητα να διατίθενται στον ορισθέντα προς τούτο αποδέκτη. 32. Γενικά, τα χαρακτηριστικά των απορριπτομένων υγρών αποβλήτων να μην υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, που καθορίζονται [στην παρούσα] ... 33. Η επιχείρηση πρέπει να διενεργεί εργαστηριακές αναλύσεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, για τον έλεγχο της ποιότητας των υγρών αποβλήτων και τα αποτελέσματα να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, θεωρημένο από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία. 34. Οι σαπωνόπαστες ... να συλλέγονται και να διατίθενται σε επιχειρήσεις σαπωνοποιϊας και παραγωγής λιπαρών οξέων προς αξιοποίηση ... 35. Τα συμπυκνώματα λιπαρών ουσιών από τους αποσμητές και η επιπλέουσα ελαιώδης στοιβάδα από τον ελαιοσυλλέκτη βαρύτητας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων να διατίθενται ομοίως προς αξιοποίηση ... 36. Ο απενεργοποιημένος καταλύτης υδρογόνωσης να συλλέγεται σε κλειστά δοχεία και να διατίθεται προς αξιοποίηση σε ... νόμιμα αδειοδοτημένες μονάδες ... 37. Η χρησιμοποιηθείσα αποχρωστική γη να διατίθεται σε επιχειρήσεις σαπωνοποιϊας (το αξιοποιήσιμο ... μέρος της) ή σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης απορριμμάτων (το μη αξιοποιήσιμο μέρος). 38. Τα κόμμεα και οι αφυδατωμένες λάσπες επεξεργασίας αποβλήτων να διατίθενται για κομποστοποίηση σε εξειδικευμένες μονάδες ή καθ`οιονδήποτε άλλο τρόπο υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ Λευκάδας. 39. Τυχόν χρησιμοποιημένοι διαλύτες να αποστέλλονται σε εγκεκριμένους φορείς ... 40. Τα στερεά απόβλητα αστικής προέλευσης ... να περισυλλέγονται από τον οικείο Δήμο. 41. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες να δίδονται σε νομίμως αδειοδοτημένο φορέα ... σύμφωνα [με την οικεία νομοθεσία] ... και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. 42. Γενικότερα η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα [με την οικεία νομοθεσία] ... 43. Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να γίνεται σύμφωνα [με την οικεία νομοθεσία] ... 44. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της ΠΙΝ και την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία κάθε Φεβρουάριο για τη διάθεση - διαχείριση των στερεών αποβλήτων του προηγούμενου έτους. 45. Η διαχείριση - διάθεση των κάθε φύσης μη επικινδύνων αποβλήτων και λασπών (μετά από προηγούμενη αφυδάτωσή τους) να γίνεται σύμφωνα [με την οικεία νομοθεσία] ... 46. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται [στην παρούσα] ... 47. Να τοποθετηθεί υδρομετρητής στη γεώτρηση για την καταγραφή της παροχής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο και να κοινοποιούνται μια φορά το χρόνο στη Δ/νση Υδάτων της ΠΙΝ. 48. Η άντληση του νερού να γίνεται μόνο για τις χρήσεις που θα περιλαμβάνονται στη σχετική άδεια. 49. Οι άδειες της γεώτρησης να ανανεώνονται εγκαίρως ... 50. Να ελέγχεται και να συντηρείται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου. 51. Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της ... 52. Να υπάρχει υπεύθυνος για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών όρων ... 53. ... 54. Η ποιότητα του νερού πρέπει να παρακολουθείται τακτικά, με μικροβιολογικές - χημικές αναλύσεις, ενώ κατά τους θερινούς μήνες απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της συγκέντρωσης των χλωριόντων. Σε περίπτωση μεγάλης αύξησής της πρέπει να ελαττώνεται ο ρυθμός άντλησης. 55. ... 56. Να γίνει χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του για βιομηχανική χρήση. 57. Ο φορέας του έργου να προγραμματίσει έργα για τον εντοπισμό και τον περιορισμό των απωλειών νερού του δικτύου. 58. ... 59. Ολα τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη Μ.Π.Ε. ... ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω». Στην ίδια πράξη ορίζεται, περαιτέρω, ότι η επιχείρηση δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφοδιασμού της με τυχόν άλλες απαιτούμενες άδειες και ότι για την γεώτρηση απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσεως υδατικών πόρων από τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Τέλος, ορίζεται ότι οι ανωτέρω περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι τις 28.2.2011, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται επακριβώς, προβλέπονται δε οι προϋποθέσεις ανανεώσεως και αναθεωρήσεώς τους. 19. Επειδή, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων περιέχει τα κατά νόμον απαιτούμενα στοιχεία, όπως προσδιορίζονται στην εκδοθείσα κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, ως ισχύει, υπ` αριθμ. ΗΠ. 11014/703/ Φ105/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 332), έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε την αρνητική γνωμοδότηση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, καθώς και άλλα κρίσιμα έγγραφα των αρμοδίων φορέων, προσδιορίζει δε συγκεκριμένα μέτρα και όρους για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της επίδικης μονάδας, ενόψει, ιδίως, των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν, από τη διαχείριση των υγρών και αερίων αποβλήτων και τη μεταφορά του πυρηνόξυλου προς τη θάλασσα με τα νερά της βροχής (βλ. ανωτέρω, σκέψη 11). Κατά συνέπεια, τα προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, ότι η προσβαλλόμενη πράξη δεν έχει νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, είναι απορριπτέα, ως αβάσιμα. 20. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση. Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α Απορρίπτει την αίτηση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Δέχεται την παρέμβαση. Επιβάλλει στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, που ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα [460] ευρώ, και τη δικαστική δαπάνη της παρεμβαίνουσας, που ανέρχεται σε εννιακόσια είκοσι [920] ευρώ.

πηγή: NOMOS

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.