Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Εισφορές σε είδος

Αρθρο 9. "Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών". " 1 Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηοη του κεφαλαίου της, γίνεται μετά από γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από έναν ή δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Αναπτυξης Τομέας Εμπορίου) ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσης, πτυχιούχους ανωτάτης σχολής, με τριετη τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δύο ορκωτούς ελενκτές , - λογιστές η ορκωτούς εκτιμητές και από εναν εμπειρογνώμονα, εκπρόσωπο του αρμοδιού Επιμελητηρίου. Τα μέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση απο την εταιρεία. Στις περιπτώσεις συγχωνευσεως πιστωτικών ιδρυμάτων, η παραπάνω επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από έναν Ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και έναν ορκωτό εκτιμητή και τον εκπρόσωπο του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Με κανονιστικες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται και άλλες nεριπτώσεις υποχρεωτικης σύνθεσης της επιτροπής για κατηγορίες εταιρειών, " *** Η παρ.1,όπως ίσχυε δυνάμει του άρθρ.22 παρ.3 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με το άρθρο 2 παρ.1 Ν.2837/2000, ΦΕΚ Α 178/3.8.2000. "2. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με πράξη του Υπουργού Εμπορίου. Ο ορισμός πρέπει να γίνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Υπουργείο Εμπορίου. Η έκθεση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε δύο (2) μήνες από τον ορισμό των μελών της, και ταυτόχρονα με την αποδοχή της ή όχι κοινοποιείται από το Υπουργείο αυτό στην ενδιαφερόμενη εταιρεία". ***Το εντός " " εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). Η Εκθεση της Επιτροπής πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των μεθόδων αποτίμησης αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών, ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονομαστική αξία στη λογιστική τους αξία αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των μετοχών". "Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπ` όψιν η πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητας τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία." *** Το τρίτο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.6 Ν.2339/1995 (Α 204)και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. *** Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 9 του ΠΔ 409/1986 (Α 191). 3. "Με απόφαση του υπουργού Εμπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η αποζημίωση των μελών της επιτροπής των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 που καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της εκτίμησης". ***Η παρ.3, που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 9 ΠΔ 409/1986 (Α 191), αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.2339/1995 (Α 204). "4. Η εκτίμηση που γίνεται κατά το παρόν άρθρο μπορεί, με επιλογή των ιδρυτών κατά το στάδιο της ίδρυσης ή, στη συνέχεια, του διοικητικού συμβουλίου, να γίνει με δαπάνες της εταιρείας και χωρίς παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Αρχής από δύο ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή, κατά περίπτωση, από δύο εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Για τους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, της οποίας είναι μέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία. Αυτοί που διενεργούν την εκτίμηση εφαρμόζουν, ως προς την εκτίμηση και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσης, τις διατάξεις της παραγράφου 2." *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 5. Αυξήσεις κεφαλαίων, μη αποτελούσαι τροποποιήσεις καταστατικού, πραγματοποιούμεναι όμως δι` εισφορών εις είδος, θεωρούνται άκυροι, εάν δεν εξακριβωθή κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου η αξία των εις είδος εισφορών, δια των οποίων πραγματοποιούνται. "6. Οι εκθέσεις αποτίμησης των εισφορών σε είδος υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β". ***Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 του ΠΔ 409/1986 (Α 191). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 1 του Ν.Δ.1229/1972 (ΦΕΚ Α 150) ορίζει ότι"Αι διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί της, εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, υπεραξίας, της αγομένης εις ειδικόν Αποθεματικόν κατ` εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου. Εις την περίπτωσιν ταύτην η προβλεπομένη υπό της παραγράφου 4 του παρόνος άρθρου προθεσμία άρχεται από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, ως ούτος εκωδικοποιήθη δια του Β.Δ. 174/1963 "περί εκτιμήσεως της αξίας των περιουσιακών στοιχείων". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.2 άρθρ.44 Ν.2773/1999 ορίζεται ότι: "Οι Εισφορές σε είδος των εταρειών διανομής αερίου ως ιδρυτικών μετόχων των εταιρειών παροχής αερίου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.