Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Γενική Συνέλευση - Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου από ευθύνη

Αρθρο 35. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου. ** Ο τίτλος του άρθρου 35 προστέθηκε με το άρθρο 11 Ν.3884/2010,ΦΕΚ Α 168/24.9.2010. 1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι` ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι` ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. "Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α". ***Το εντός " " δεύτερον εδάφιον αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρου 18 παρ.1 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123). "2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας." ** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 Ν.3884/2010,ΦΕΚ Α 168/24.9.2010. 3. ***Η παράγραφος 3 κατηργήθη υπό του άρθου 18 παρ.2 του ΝΔ 4237/ 1962 (Α 123).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.