Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Επιταγή (νόμος 5960/1933) - Αναγραφή ποσού επιταγής - Υπογραφές προσώπων ανικάνων κλπ.

Αναγραφή ποσού επιταγής. Αρθρο 9. Η επιταγή της οποίας το ποσόν εγράφη συγχρόνως ολογράφως και αριθμητικώς ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, διά το ποσόν το γραφέν ολογράφως. Η επιταγή της οποίας το ποσόν εγγράφη πολλάκις είτε ολογράφως είτε αριθμητικώς ισχύει, εν περιπτώσει διαφοράς, μόνον διά το μικρότερον ποσόν.

Υπογραφές προσώπων ανικάνων κλπ. Αρθρο 10. Εάν η επιταγή φέρη υπογραφάς προσώπων ανικάνων προς ανάληψιν υποχρεώσεως εξ επιταγής, υπογραφάς πλαστάς ή υπογραφάς ανυπάρκτων προσώπων ή υπογραφάς, αι οποίοι ένεκα παντός άλλου λόγου δεν δύνανται να υποχρεώσωσι το πρόσωπα τα υπογράψαντα την επιταγήν ή επ` ονόματι των οποίων υπεγράφη αύτη αι υποχρεώσεις των άλλων υπογραφέων παραμένουσιν ούχ ήττον έγκυροι.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.